06.08 Rekrutacja II stopienTrwa rekrutacja na studia uzupełniające magisterskie na sześciu kierunkach w AWF Poznań oraz w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Na wypełnienie niezbędnych formalności kandydaci mają czas do połowy września, jednak z ofertą Uczelni warto zapoznać się już teraz.


W AWF Poznań na studia uzupełniające magisterskie można aplikować na takie kierunki jak: Wychowanie Fizyczne, Sport, Fizjoterapia, Dietetyka, Neurobiologia oraz Turystyka i Rekreacja. Naukę na dwóch z nich – Wychowaniu Fizycznym oraz Fizjoterapii – można podjąć także w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi kierunków oraz postępowania rekrutacyjnego.

Dietetyka po raz pierwszy

W roku akademickim 2019/20 po raz pierwszy uruchamiamy kierunek Dietetyka na II stopniu. Studia o specjalności „profilaktyka żywieniowa w aktywności fizycznej” przygotują absolwentów do prowadzenia edukacji żywieniowej oraz zapoznają z zagadnieniem uregulowań prawnych związanych z wykonywaniem zawodu. Uzyskanie tytułu magistra dietetyki łączy się również z możliwością wykorzystania podstaw wiedzy psychologicznej dotyczącej zarówno pracy z pacjentem lub klientem, jak i wybranych obszarów psychodietetyki.

Umiejętności organizacyjne niezbędne

Biorąc pod uwagę wymagania pracodawców na kierunku Turystyka i Rekreacja powstała nowa specjalność – „Event manager”. W trakcie studiów studenci poznają m.in. zasady projektowania czasu wolnego, podstawy działalności gospodarczej w rekreacji, czy zasady sponsoringu. Studia prowadzone są także na specjalnościach: turystyka zrównoważona, turystyka międzynarodowa, menadżer turystyki i rekreacji oraz turystyka sportowa.

Szeroki wybór specjalności na Fizjoterapii

Na kierunku Fizjoterapia prowadzone są cztery specjalności: fizjoterapia w sporcie, fizjoterapia w geriatrii, fizjoterapia w chorobach cywilizacyjnych oraz fizjoterapia uzdrowiskowa. Absolwent będzie przygotowany do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, nabędzie umiejętność diagnozowania funkcjonalnego oraz planowania programu usprawniania. Studia dają szerokie możliwości zatrudnienia, zarówno w kraju, jak i zagranicą m.in. w ośrodkach rehabilitacyjnych i sportowych, placówkach służby zdrowia, czy ośrodkach odnowy biologicznej.

Absolwenci studiów licencjackich powinni mieć na uwadze, że od dwóch lat studia na tym kierunku w AWF Poznań prowadzone są w trybie studiów jednolitych magisterskich. Wpływa to więc na stopniowe wygaszanie studiów magisterskich uzupełniających w Akademii.

Dyplom z czterech uczelni po jednych studiach

Neurobiologia to elitarne studia międzywydziałowe prowadzone przez cztery poznańskie uczelnie – Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Uniwersytet Medyczny. O przyjęcie mogą ubiegać się wszyscy absolwenci studiów licencjackich, którzy dobrze znają język angielski. W procesie rekrutacyjnym przeprowadzana jest punktowana rozmowa kwalifikacyjna przed komisją składającą się z przedstawicieli czterech uczelni. Kandydat zostanie zapytany o motywację przy wyborze kierunku, podstawowe zagadnienia z zakresu: anatomii układu nerwowego, fizjologii układu nerwowego i patologii układu nerwowego, oraz aktywności naukowej podczas dotychczasowych studiów (praca dyplomowa, doświadczenie zdobyte w ramach staży, programu Erasmus+ itp.). Część rozmowy odbędzie się również w języku angielskim.

Nauczyciel, trener, instruktor – co wybrać?

Osoby, które ukończyły studia I stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne mogą aplikować na II stopień zarówno na ten kierunek, jak również na Sport. Taka sama zależność dotyczy absolwentów kierunku Sport – na studia magisterskie mogą aplikować także na Wychowanie Fizyczne. Studia w Akademii na tych kierunkach mogą podjąć również absolwenci Pedagogiki ze specjalnością: edukacja elementarna i wychowanie fizyczne.

Kandydaci, w zależności od ukończonych studiów licencjackich, muszą dostarczyć dodatkowe dokumenty potwierdzające nabycie uprawnień pedagogiczno-psychologicznych oraz metodycznych zgodnych z efektami kształcenia obowiązującymi w tym zakresie na studiach pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne lub dokumenty potwierdzające nabycie uprawnień instruktora sportu wydane przez AWF lub polski związek sportowy danej dyscypliny.

Na kierunku Wychowanie Fizyczne dostępne są dwie specjalności: promocja zdrowia oraz wychowanie fizyczne w służbach mundurowych. Studenci rozpoczynający studia w tym roku, oprócz wybranej specjalności, realizują także specjalizację instruktorską z wybranej dyscypliny sportu. Wraz z dyplomem magistra wychowania fizycznego absolwent otrzyma także legitymację instruktora sportu.

Podczas rekrutacji na kierunek Sport kandydaci wybierają jedną z czterech specjalności: organizację i zarządzanie sportem, trener osobisty, trener przygotowania motorycznego, czy sport osób niepełnosprawnych. Osoby aplikujące na specjalność „trener przygotowania motorycznego” muszą przedstawić dokumenty potwierdzające zdobycie uprawnień trenera wydane przez AWF lub polski związek sportowy danej dyscypliny. Po ukończeniu studiów absolwent może pracować jako trener w klubach sportowych, związkach i zrzeszeniach, jako trener osobisty, a także jako specjalista do spraw marketingu sportowego.

Najważniejsze terminy

Elektroniczna rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów możliwa będzie do 6 września br. Do tego czasu kandydat musi także uiścić opłatę, uzupełnić w systemie średnią z ocen ze studiów I stopnia, a także dostarczyć dodatkowe zaświadczenie o klasie sportowej, jeśli ją posiada (dotyczy kierunków Wychowanie Fizyczne i Sport).

Listy rankingowe zostaną udostępnione kandydatom 11 września br. o godz. 14:30. Osoby zakwalifikowane na studia, wymagane dokumenty składać będą w terminie 12-16 września br. Istotne jest, żeby przy kompletowaniu teczki dokumentów nie zapomnieć o zaświadczeniu o obronie pracy dyplomowej wraz ze średnią ocen ze studiów I stopnia.

Kandydaci aplikujący na kierunki Wychowanie Fizyczne oraz Fizjoterapia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej powyższe kroki muszą przejść do 20 września br.

Przypominamy, że wszyscy kandydaci powinni zapoznać się z informacjami dotyczącymi rekrutacji dostępnymi na stronie: link. Kandydaci aplikujący na studia w Gorzowie Wielkopolskim informacje znajdą na stronie: link.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl
OK Nie wyrażam zgody