laboratoriumW ramach konkursu OPUS 13 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki Zakład Neurobiologii zrealizuje projekt badawczy Modulacja właściwości elektrofizjologicznych motoneuronów rdzenia kręgowego w następstwie przezrdzeniowej stymulacji prądem stałym (tsDCS).

 


Nowatorski projekt dotyczy zmian w poziomie aktywności sieci neuronalnych rdzenia kręgowego poddanych działaniu pól elektrycznych (polaryzacji wywołanej poprzez zewnętrzną, przezrdzeniową lub przezskórną stymulację prądem stałym), co wpływa bezpośrednio i pośrednio na czynność motoneuronów. Polaryzacja neuronów jest nową metodą neuromodulacyjną, będącą obiektem zainteresowania klinicystów i neurofizjologów w wielu ośrodkach badawczych na całym świecie i stosowaną ostatnio coraz częściej (pomimo wielu niewiadomych odnośnie mechanizmów i interakcji neuronalnych w rdzeniu kręgowym) w rehabilitacji pacjentów po urazach neurologicznych lub jako dodatek do treningu fizycznego. Badania zaplanowane w projekcie pomogą wyjaśni rozbieżności interpretacyjne, wskazujące na niedostateczne zrozumienie mechanizmów fizjologicznych kierujących procesami polaryzacji.

Projekt wpłynie także na potencjalne rozwiązania o znaczeniu praktycznym w wyznaczeniu standardów stosowania przezrdzeniowej polaryzacji dla potrzeb nauk medycznych, sportu i rehabilitacji. Realizacja przewidziana jest na 36 miesięcy, a kwota dofinansowania wyniesie 418 200 zł.

Wnioskodawcą i kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Piotr Krutki z Zakładu Neurobiologii.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl