wolontariusz pp​‌Miasto Poznań po raz osiemnasty organizuje konkurs Poznański Wolontariusz Roku.
Jest to przedsięwzięcie mające na celu promowanie idei wolontariatu oraz osób i organizacji angażujących się w działalność wolontaryjną na rzecz Poznania i jego mieszkańców.W tym roku w konkursie wolontariusze nagradzani będą w sześciu kategoriach:

1. Młodzieżowej, w której zgłoszone mogą zostać osoby do 19 roku życia
2. Indywidualnej, w której zgłoszone mogą zostać osoby pomiędzy 20 a 60 roku życia
3. Senioralnej, w której zgłoszone mogą zostać osoby powyżej 60 roku życia
4. Zespołowej, w której zgłoszone mogą zostać grupy prowadzące działania o charakterze wolontariackim
5. Wolontariat szkolny, w której zgłoszone mogą zostać zespoły działające w ramach szkolnych kół wolontariatu
6. Wolontariat pracowniczy, w której zgłoszone mogą być programy wolontariatu pracowniczego


Do 30 listopada na stronie www.pozytywni-poznan.pl można zgłaszać do udziału osoby/grupy/organizacje/firmy. Ideą konkursu jest podziękowanie wszystkim zaangażowanym w działania na rzecz innych ludzi i pokazanie, że ich praca, zaangażowanie i poświęcany czas są zauważane i doceniane.

Gala podsumowująca konkurs odbędzie się 14 grudnia w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich. Atrakcją wieczoru będzie koncert zespołu Strachy Na Lachy.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania
tel. 61 878 57 30.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl