Konf tir thumb 2017Specjaliści z zakresu turystyki zebrali się 20 września w murach naszej Akademii na XIII konferencji naukowej, której tematem przewodnim była gospodarka turystyczna w XXI wieku. Omawiano obecny stan i perspektywy turystyki w Polsce i Europie.

Tegoroczne spotkanie rozpoczęło się wspomnieniem śp. dra hab. Stefana Bosiackiego, który zaangażowany był w organizację konferencji już od pierwszych jej edycji. Pracownicy Katedry Ekonomiki i Turystyki i Informatyki oraz zaproszeni goście mówili o licznych osiągnięciach profesora i zasługach dla świata akademickiego i naukowego. – Miarą człowieka sukcesu jest nie to, co napisał, ale to, jakich następców pozostawił - mówił prof. Grzegorz Gołembski.

Podczas konferencji 44 lat pracy zawodowej świętował prof. zw. dr hab. Jan Sikora z Katedry Socjologii i Etyki Gospodarczej UEP. Prof. Grażyna Krzemieniecka przedstawiła dorobek naukowy profesora Sikory, dziękując - w imieniu całej katedry - za lata wspólnej pracy. Taki sam jubileusz obchodziłby dr hab. Stefan Bosiacki.

Na konferencję złożyły się prelekcje i debaty. Podczas sesji plenarnej, której przewodniczyła dr hab. prof. nadzw. Alina Zajadacz, referaty wygłosili prof. zw. dr hab. Aleksander Panasiuk z Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. zw. dr hab. Jan Sikora oraz mgr Tomasz Wiktor - dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu . Referaty dotyczyły tendencji i zmian w regulacji rynku touroperatoskiego w Polsce i UE, społeczno-ekonomicznych uwarunkowaniach aktywności fizycznej osób 50+ oraz perspektyw i planów rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim. Po sesji uczestnicy konferencji obradowali w kilku sekcjach tematycznych.

XIII Konferencja Naukowa odbyła się dzięki współpracy Katedry Ekonomiki Turystyki i Informatyki AWF w Poznaniu oraz Katedry Socjologii i Etyki Gospodarczej UE w Poznaniu. Wydarzenie swoim patronatem honorowym objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu dr hab. prof. AWF Dariusz Wieliński, JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. zw. dr hab. Maciej Żukowski.

Partnerem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki.

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl