Narodowe Centrum Nauki zaakceptowało wniosek o sfinansowanie badań w AWF. - Projekt dotyczy zastosowania najnowszych technik biologii molekularnej do wykrywania zagrożeń ze strony pasożytów zoonotycznych (odzwierzęcych) w glebie terenów rekreacyjnych. Pasożyty te wywoływać mogą takie choroby jak toksoplazmoza i toksokaroza, które należą do najczęstszych, niebezpiecznych i trudnych w zwalczaniu inwazji pasożytniczych człowieka. Wiedza w zakresie czynników istotnych w epidemiologii tych zoonoz jest niepełna, co utrudnia skuteczną prewencję, dlatego istotne jest prowadzenia dalszych badań w tym kierunku – wyjaśnia dr Wojciech Jarosz z Zakładu Biologii i Ochrony Środowiska AWF Poznań - wnioskodawca i realizator projektu.

Planowane badania pt. „Opracowanie metody równoległej detekcji stadiów dyspersyjnych pasożytów zoonotycznych Toxocara canis, T. cati i Toxoplasma gondii w glebie poprzez analizę DNA środowiskowego”, w ramach programu Miniatura, oparte będą o analizę tzw. eDNA (środowiskowego DNA), na podstawie którego będzie można ustalić z jakimi patogenami można się zetknąć na różnych typach terenów oraz z jaką częstością analizowane pasożyty tam występują. Badania będą realizowane we współpracy z ośrodkami krajowymi (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Wydziałowa Pracownia Technik Molekularnych, Gdański Uniwersytet Medyczny – Zakład Parazytologii Tropikalnej) i zagranicznymi (Uniwersytet Katolicki w Louvain – Centre de Technologies Moléculaires Appliquées).

Są to badania wstępne, zaplanowane na 12 miesięcy. Badania wsparte będą kwotą 43 175 zł.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl