Międzynarodowa konferencja naukowa, która w tym roku odbyła się pod tytułem Biospołeczne uwarunkowania służby w grupach dyspozycyjnych w aspekcie bezpieczeństwa narodowego, to cykliczne wydarzenie, podczas którego poruszane są najważniejsze kwestie dotyczące sił zbrojnych i bezpieczeństwa narodowego.

Nie ukrywam, że z wielką przyjemnością otwieram tę jedenastą już konferencję - powiedział JM Rektor dr hab. Dariusz Wieliński, prof. AWF, który uroczyście zainicjował wydarzenie. Nasza współpraca z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu układała się zawsze wspaniale i cieszę się, że idea ta jest kontynuowana - dodał, życząc uczestnikom udanych obrad.

Zebranych gości przywitał prowadzący konferencję dr hab. Marek Sokołowski oraz Reprezentant Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który w krótkim wystąpieniu nadmienił, że bezpieczeństwo narodowe to, wynikający z konstytucji obowiązek każdego obywatela.

W pierwszej części wydarzenia zaplanowane zostały wykłady plenarne, które wygłosili przedstawiciele jednostek naukowych - dr hab. Mirosław Skarżyński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr Gabriela Henrykowska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a także reprezentant służb mundurowych – ppłk dr Andrzej Tomczak z Biura do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie.

„ (…) Przewiduje się, że za ok. 10 lat na każdego żołnierza będzie przypadało 10 robotów. W pełni autonomiczne roboty mają się pojawić według różnych prognoz od 10-15 lub od 20-30 lat, od dnia dzisiejszego” – tłumaczył w swojej prezentacji dr hab. Mirosław Skarżyński, który wygłosił wykład Autonomiczne roboty mobilne w działaniach wojennych. Szanse i zagrożenia.

Tego rodzaju środki walki powinny podlegać sukcesywnemu, ale kontrolowanemu rozwojowi – taki wniosek przedstawił zgormadzonym przedstawiciel UAMu.

W drugim wykładzie plenarnym poruszono temat szkoleń survivalowych żołnierzy, czyli umiejętności radzenia sobie w różnych okolicznościach. Uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in. czym różnią się między sobą rodzaje survivalu: zielony, miejski i militarny.

Pierwszą część konferencji zakończyło wystąpienie dr Gabrieli Henrykowskiej, reprezentantki Uniwersytetu Medycznego z Łodzi, która w referacie Zagrożenia bioterrorystyczne we współczesnym świecie nakreśliła różnice pomiędzy bronią biologiczną i chemiczną i opowiedziała jak terroryści wykorzystują je do swoich działań.

Przedstawiciele służb mundurowych, środowiska naukowego oraz goście konferencji wzięli udział także w obradach w sekcjach problemowych, które w tym roku poruszyły dwa zagadnienia: wyzwań i zagrożeń systemu bezpieczeństwa narodowego Polski oraz pracy i czasu wolnego w kontekście zdrowia funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych.

Międzynarodowa konferencja naukowa odbyła się pod patronatem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Mieczysława Gocuła oraz JM Rektora AWF dra hab. Dariusza Wielińskiego, prof. AWF . Wydarzenie poprowadził dr hab. Marek Sokołowski, kierownik Zakładu Sportów i Edukacji Obronnej.

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl