„Sport Dostępny” – to temat kampanii społecznej realizowanej przez Fundacja Inicjatyw Społecznych Mili Ludzie. Jej celem jest zwiększenie liczby osób z różnymi niepełnosprawnościami uczestniczących w wydarzeniach sportowych na terenie Poznania. Nasze miasto jako jedne z pierwszych w Polsce realizuje politykę, mającą na celu włączenie osób z różnymi dysfunkcjami także w szeroko rozumiane życie sportowe.

W najbliższym czasie Fundacja organizuje bezpłatne warsztaty dla przedstawicieli poznańskich instytucji i klubów sportowych:

19 maja (piątek) godz. 9.00-16.00
Moduł antydyskryminacyjny – warsztat mają na celu zapoznanie osób zaangażowanych w prace w miejskich instytucjach/klubach sportowych z ideą ich dostępności dla wszystkich. Prowadzący skupią się na takich pojęciach jak: stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja. Warsztat nastawiony jest na doświadczanie, pracę z postawami, dyskusję oraz wymianę opinii na temat tworzenia przestrzeni dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami w obszarze sportu.


29 maja (sobota) godz. 9.00-16.00
Moduł przeprowadzony metodą Design Thinking – jest to metoda projektowania bazująca na empatii, w której rozwiązania są tworzone w oparciu o dogłębną diagnozę potrzeb. W grupach projektowych będziemy wspólnie szukać pomysłów na to, jak ułatwić osobom z niepełnosprawnościami udział w wydarzeniach sportowych, i jak zachęcić je do uczestnictwa w tych wydarzeniach. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość przejścia przez wszystkie etapy Design Thinking, a wypracowane rozwiązania mogą być inspiracją przy organizacji kolejnych wydarzeń sportowych w Poznaniu.

Miejscem warsztatów: Centrum Bukowska, przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu
Zgłoszenia: [link]
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl