W piątek, 12 lutego w naszej Uczelni odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Animacji Rekreacji i Turystyki, na którym wybrano nowy zarząd.

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy nauczycieli akademickich Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Głównym założycielem i prezesem przez 15 lat jego istnienia (2000-2015) był prof. zw. dr hab. Wiesław Siwiński. Stowarzyszenie skupia ponad 150 osób z całej Polski, które wspólnie działają na rzecz propagowania nauki o kulturze fizycznej, turystyce, rekreacji, nauk o zdrowiu i nauk społeczno-pedagogicznych. Wydało wiele publikacji i zorganizowało szereg konferencji naukowych. Podsumowaniem tej wieloletniej działalności jest wydawnictwo, które prezntuje historię oraz dorobek naukowy i popularyzatorski Polskiego Stowarzyszenia Nauk Animacji Rekreacji i Turystyki w latach 2000-2015 pod redakcją naukową prof. zw. dr. hab. Wiesława Siwińskiego.

Profesor zwyczajny dr hab. Wiesław Siwiński jest autorem ponad 450 publikacji z zakresu kultury fizycznej i turystyki, wśród których znajdują się liczne artykuły, książki, monografie i przewodniki.
Jego zainteresowania badawcze to m.in.: teoria kultury fizycznej, teoria rekreacji ruchowej, socjologia i pedagogika kultury fizycznej. Profesor Wiesław Siwiński aktywnie działa na rzecz nauk o kulturze fizycznej i turystyce, uczestniczy w komitetach naukowych, radach wydawniczych i redakcyjnych organizuje konferencje naukowe.

Nowym Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Animacji Rekreacji i Turystyki został dr hab. Jan Konarski.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl