okladka hokej 16Nowa pozycja wydawnicza AWF Poznań "Hokej na trawie. Historia – Teoria – Metodyka" to pierwsza tego rodzaju publikacja w Polsce, przygotowana przez zespół specjalistów naszej Akademii. Książka powstała pod redakcją: Ryszarda Strzelczyka, Jana M. Konarskiego, Tomasza Podgórskiego i Macieja Pawlaka.

Składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy obejmuje historię powstawania i rozwój hokeja na trawie w Polsce i na świecie. W kolejnych rozdziałach prezentowana jest charakterystyka gry, uniwersalne założenia treningu sportowego, a także zagadnienia metodyczno-szkoleniowe postrzegane z perspektywy trenerów-praktyków. Rozdział piąty przedstawia badania naukowe w hokeju na trawie.

Region wielkopolski jest w naszym kraju znanym i cenionym od lat centrum sportowym i szkoleniowym hokeja na trawie, a AWF Poznań jest wiodącym ośrodkiem naukowym, skupiającym uwagę badaczy i praktyków na problematyce tej dyscypliny olimpijskiej oraz kształcenie pracujących w tym sporcie specjalistów. Powstała monografia wnosi nowe wartości w zakresie ogólnej i specjalistycznej wiedzy o sporcie, ze szczególnym uwzględnieniem hokeja na trawie.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl