OKLADKA JESCKsiążka „Jeść albo nie jeść" nie jest klasycznym podręcznikiem żywienia i nie zawiera stosownych przepisów i recept. Proponuje ona inne, całościowe, biologiczne spojrzenie na zagadnienie odżywiania się. Pokazuje, że niespełnienie pewnych zasad w tym zakresie ma swoje bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje, ingeruje przede wszystkim w homeostazę organizmu, prowadząc do nieprawidłowości w zakresie przemian metabolicznych, schorzeń i obniżenia komfortu życia.
 
Przesłaniem tej książki jest nie tylko zwrócenie uwagi na konkretne zagrożenia zdrowia wynikające z nieprawidłowego żywienia, ale przede wszystkim pokazanie możliwości zapobiegania takim sytuacjom, poprzez proste działania prewencyjne, polegające wyłącznie na przemyślanym, stosownym do potrzeb organizmu odżywianiu się. Ten cel oraz znane stwierdzenie greckiego uczonego, Sokratesa ,,Człowiek nie żyje aby jadł, a je aby żyć", wyznaczyły zakres i sposób przygotowania tej książki.
Warto dodać, że książka przygotowana została przede wszystkim dla osób, które chcą zapoznać się z problematyką prawidłowego odżywiania się, jednak ze względu na braki szczegółowej wiedzy z zakresu chemii i biologii, chętniej korzystają z napisanych w sposób bardziej przystępny pozycji książkowych. Przyjęta przez autorów koncepcja przejrzystego i zrozumiałego przedstawienia, nie prostych przecież zagadnień dotyczących żywienia człowieka, pozwala na polecenie tej książki wszystkim osobom, które zainteresowane są tą problematyką. Będzie ona również właściwą pozycją dla osób, które chcą uporządkować nagromadzone z różnych źródeł, niejednokrotnie sprzeczne informacje dotyczące tematyki żywienia człowieka.
Książka ta powinna zainteresować również studentów kierunków, na których niezbędny jest zasób wiedzy z zakresu fizjologicznych i biochemicznych podstaw żywienia, szczególnie przyszłych trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego oraz fizjoterapeutów.

(fragmenty wstępu)

Autorami nowej pozycji wydawniczej AWF są Łucja Pilaczyńska-Szcześniak - profesor nauk o kulturze fizycznej, absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UAM w Poznaniu, kierownik Katedry Fizjologii, Biochemii i Higieny AWF w Poznaniu, oraz Maciej Pawlak, który  jest profesorem nauk o kulturze fizycznej, doktorem habilitowanym nauk medycznych oraz doktorem nauk rolniczych. Pracuje w Zakładzie Biochemii AWF w Poznaniu i wykłada między innymi przedmioty „Chemia żywności” i „Biochemia ogólna i żywności”.

OKLADKA JESC
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl