W roku akademickim 2021/2022 będzie realizowana V edycja projektu „Legia Akademicka”.

Wiecej ważnych informacji poniżej!

 

Harmonogram realizacji projektu Legia Akademicka w roku akademickim 2021/2022

Projekt będzie realizowany według następującego harmonogramu: 

do 20 listopada 2021 r. – przesyłanie przez uczelnie zgłoszeń do udziału w projekcie,

do 20 grudnia 2021 r. – wyłonienie uczelni, które wezmą udział w projekcie,

do 30 maja 2022 r. - realizacja zajęć z części teoretycznej.

W związku z powyższym bardzo prosimy o śledzenie strony internetowej, w grudniu przekażemy więcej informacji na temat rekrutacji, która odbędzie się z wykorzystaniem formularza interentowego. 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego wszystkie osoby zainteresowane projektem. 

Przypominamy, że do projektu Legia Akademicka w Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu może przystąpić student:

- studiów pierwszego stopnia,

- studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

WSZYSTKICH uczelni publicznych i niepublicznych dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.

Nie może być to:

-        doktorant,

-        student studiujący poza granicami kraju,

-        student (nieposiadający obywatelstwa polskiego) przebywający na terenie Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały,

- student studiów podyplomowych.

 

Czołem!

 

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl