Szanowni Uczestnicy,

Informujemy, że w tegorocznej edycji programu Legia Akademicka po raz kolejny pojawiła się możliwość uczestnictwa w szkoleniu specjalistycznym z cyberbezpieczeństwa (moduł cyber). 

 

Aby wziąć udział w powyższym szkoleniu należy wykonać test kwalifikacyjny, uprawniający do udziału w dodatkowym szkoleniu specjalistycznym. 

Niezbędnymi warunkami do wzięcia udziału w module cyber, oprócz wykonania ww. testu kwalifikacyjnego, jest:

  • złożenie wniosku o odbycie części praktycznej szkolenia;
  • ustalona kwalifikacja wojskowa w przypadku kobiet;
  • zaliczenie modułu podoficerskiego w ramach części praktycznej szkolenia.

Chętni do wzięcia udziału w szkoleniu specjalistycznym muszą rozwiązać test kwalifikacyjny - najpóźniej do dnia 25 maja br.

Test dostępny jest na platformie e-learningowej Legii Akademickiej pod adresem www.la.elearning.wp.mil.pl. W celu uzyskania dostępu do ww. testu należy wypełnić oraz podpisać Klauzulę informacyjną (przesłana do Państwa mailem) i przesłać jej skan lub zdjęcie na adres e-mail: .

            W module cyber planowany jest udział 50 uczestników programu, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w ramach ww. testu. W przypadku większej liczby osób z tą samą liczbą punktów, dodatkowym kryterium oceny będzie studiowanie na kierunkach istotnych z punktu widzenia Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, tj.: informatyka, kryptologia, cyberbezpieczeństwo, matematyka i inne kierunki pokrewne.

Jednocześnie informujemy, iż studenci zakwalifikowani do modułu cyber zostaną skierowani na część praktyczną szkolenia (tj. moduł podstawowy i moduł podoficerski) do 100. batalionu łączności w Wałczu w dniach:

  • 04 – 24 lipca 2021 r. – moduł podstawowy;
  • 25 lipca – 14 sierpnia 2021 r. – moduł podoficerski.

Szkolenie specjalistyczne z zakresu cyberbezpieczeństwa będzie realizowane w Eksperckim Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa w zamiejscowym Wydziale Szkoleń Specjalistycznych w Wałczu od 15 do 27 sierpnia 2021 r.

Do kontaktu roboczego upoważniony został p. Karol Kiniorski (; 887570913).

Czołem!

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl