Otrzymaliśmy kolejne istotne informacje dotyczące części praktycznej, tym razem z WKU Poznań!

Wiele podanych wcześniej informacji zostaje potwierdzonych, a dodatkowo podajemy kilka nowych faktów dotyczących m.in. jednostek w których odbędzie się szkolenie.

Sprawdź!

Informuję, że praktyczna część szkolenia studentów uczestniczących w Legii Akademickiej w 2020 r. odbędzie się W JEDNYM TURNUSIE:

  • termin szkolenia: od 8 (lub 9 sierpnia) do 29 sierpnia
    ( moduł podstawowy );
  • moduł podoficerski: 30.08 – 19.09;
  • moduł specjalistyczny w SW cyberbezpieczeństwa – 20 – 26.09 (dla osób które w czasie składania wniosków o odbycie ćwiczeń w WKU zadeklarują taką ochotę i studiują kierunki: matematyka, informatyka, kryptologia– WPISUJĄ NA WNIOSKU O ODBYCIE ĆWICZEŃ słowo „CYBER”.

Szkolenie odbywać się będzie w większości na bazie jednostek wojskowych ponieważ centra szkolenia w tym czasie będą zaangażowane do odrabiania zaległości w kursach dla żołnierzy zawodowych – w połowie czerwca dowódca Generalny przedstawi wykaz jednostek, które będą te szkolenia realizowały.

W związku z tym, że nie wszystkie uczelnie przekazały informację nt. ilości studentów, którzy zaliczyli pozytywnie część teoretycznąoraz obecnie trwa proces składania wniosków przez studentów o odbycie części praktycznej nie została jeszcze opublikowana lista jednostek wojskowych w których odbędzie się szkolenie. Liczba i lokalizacja jednostek zostanie dostosowana do ilości wniosków jakie wpłyną od studentów.

Proszę nie dzwonić i nie wypytywać o nazwy JW. Informacja zostanie upubliczniona i przekazana również Państwu po podjęciu decyzji przez DG RSZ. Przekażemy również krótką informację dla o warunkach służby (doświadczeniach) na podstawie szkoleń praktycznych dwóch poprzednich edycji LA (porady dla studenta odbywającego szkolenie praktyczne w JW.).

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni będzie w czerwcu przeprowadzało wśród zainteresowanych studentów kwalifikacje do szkolenia cyber.Na tej podstawie, wzorem roku ubiegłego,  opracuje listę wyłonionych studentów, którzy będą musieli być przydzieleni do konkretnej JW. wyznaczonej do szkolenia w tej SW – będzie to jednostka w podległości 6BDSz w Krakowie (na okres szkolenia specjalistycznego 20-26.09 studenci zostaną przetransportowani do Zegrza, gdzie będą odbywali szkolenie w pracowniach komputerowych).

Proszę o przekazanie informacji w uczelniach oraz bezpośrednio studentom (jeżeli są takie możliwości) o organizacji szkolenia części praktycznej(jak powyżej) - tak aby w szczególności dotychczas niezdecydowani na złożenie wniosku ws. ćwiczeń, uzyskali wymagane dane do podjęcia decyzji o uczestnictwie w tegorocznej edycji LA i jak najszybciej złożyli wnioski – najlepiej w macierzystym WKU, ale jak potrzeba – w każdym WKU i WSzW.

 

Mając na względzie zmiany jakie nastąpiły z powodu COVID-19 również w harmonogramach szkolnictwa wyższego, (terminy klasyfikacji rocznej, końcowej, sesji egzaminacyjnych, etc.) informuję, że studenci którzy otrzymają karty powołania na szkolenie praktyczne w JW. w każdej chwili mogą zrezygnować z jej realizacji zgłaszając się z kartą powołania do WKU która ją wystawiła.

Przypominam, że studenci, którzy nie zdecydują się w tym roku na szkolenie w części praktycznej mogą składać wnioski o odbycie części praktycznej w przyszłym roku (zgodnie z poziomem modułu teoretycznego jaki zaliczyli w tym roku pozytywnie w uczelni).

 

                      OFICER

WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ w Poznaniu

 

 

             kpt. Jacek MARCZAK

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl