W roku akademickim 2021/2022 odbywa się piąta edycja programu "Legia Akademicka" obejmująca moduł podstawowy i moduł podoficerski.

Aby przystąpić do realizowanego w Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu programu należy wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy znajdujacy się w poniższym linku :

https://forms.gle/JiFAvrQkSTNo3JBU6 

REKRUTACJA PEZDŁUŻONA DO 24.02.2022 lub wyczerpania limitu miejsc!

 

Przypominamy, że do projektu Legia Akademicka w Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu może przystąpić student:

- studiów pierwszego stopnia,

- studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

KAŻDEJ uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.

 

Nie może być to:

-        doktorant,

-        student studiujący poza granicami kraju,

-        student (nieposiadający obywatelstwa polskiego) przebywający na terenie Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały.

 

Ukończyłeś moduł podoficerski w czterech poprzednich edycjach programu Legii Akademickiej lub jesteś podoficerem rezerwy i posiadasz status studenta? 

W tym roku możesz spróbować swoich sił w rekrutacji do modułu oficerskiego!

Prześlij wypełniony wniosek na adres Biura do spraw Programu  "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej"

ul. Dymińska 13, 01-532 Warszawa z dopiskiem "Legia Akademicka-moduł oficerski" 

W tym roku limit wynosi nie więcej niż 250 osób!

 

Więcej informacji dot. modułu oficerskiego udziela ww. Biuro.

 
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl