Zastanawiasz się czy przystąpić do programu Legia Akademicka?

W poniższej tabeli znajdziesz uczestników wszystkich czterech edycji projektu Legia Akademicka.

Pamiętaj - nie musisz studiować na AWF-ie, żeby wziąć udział w programie!

Sprawdź, czy koleżanki i koledzy z Twojej Uczelni brali udział w poprzednich edycjach! A może to właśnie Ty będziesz pierwszy?

LP.

Nazwa uczelni

I edycja

II edycja

III edycja

IV edycja

1.

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu i Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

82

40

57

33

2.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

72

38

54

31

3.

Politechnika Poznańska

23

21

16

11

4.

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

4

17

12

9

5.

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

2

6

13

11

6.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

15

6

9

7

7.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

18

6

9

5

8.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

4

5

4

5

9.

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

3

4

-

-

10.

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

5

3

3

1

11.

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

1

1

-

1

12.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

2

1

2

-

13.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

 

1

2

-

14.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

17

1

-

-

15.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie

-

1

1

-

16.

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

-

1

-

-

17.

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

-

-

1

-

18.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

9

-

1

8

19.

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wlkp.

-

-

1

2

20.

Politechnika Białostocka

-

-

1

-

21.

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

-

-

1

-

22.

Wyższa Szkoła Kadr Menadżerskich w Koninie

-

-

1

-

23.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

-

-

1

1

24.

Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

-

-

1

-

25.

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

2

-

-

1

26.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa   w Płocku

1

-

-

-

27.

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu

1

-

-

-

28.

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej

1

-

-

-

29.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

-

-

-

2

30.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

-

-

-

1

31.

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie

-

-

-

1

32.

Uniwersytet Warszawski

-

-

-

1

33.

Politechnika Częstochowska

-

-

-

1

34.

Bydgoska Szkoła Wyższa

-

-

-

1

35.

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

-

-

-

1

36.

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

-

-

-

1

37.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

-

-

-

1

38.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

-

-

-

2

 

RAZEM

262

152

190

138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzecia edycja programu

16 października 2019 roku zorganizowane zostało spotkanie promocyjne dla studentów zainteresowanych III edycją programu Legia Akademicka. W spotkaniu udział brali nie tylko poznańscy studenci, więc organizatorzy podjęli decyzję o zorganizowaniu dwóch tur spotkań (13.00 i 14.30), z późniejszą godziną dla osób dojeżdżających z innych miejscowości.Obydwa spotkania odbyły się w auli budynku głównego.

Dzięki współpracy z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Poznaniu dla uczestników zorganizowany został pokaz sprzętu wojskowego oraz udostępniony został symulator pola walki „Śnieżnik”. W spotkaniu, oprócz koordynatorów projektu, udział wzięli przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu.

 

Zgodnie z ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazem w dn. 06.12.2019 Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, wraz z innymi 55 uczelniami publicznymi oraz 21 uczelniami niepublicznymi została zakwalifikowana do przeprowadzania programu  „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” – część teoretyczna , w 6 grupach szkoleniowych po 25-30 osób.

Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku. Każda grupa szkoleniowa miała przypisany jeden dzień zajęć w tygodniu (grupa I- poniedziałek godz.15.00, grupa II –wtorek godz.15.00, grupa III- środa godz.15.00, grupa IV- czwartek godz.15.00, grupa V-piątek godz.15.00, grupa VI- piątek godz.18.15), które odbywały się w sali dydaktycznej Akademii .

W związku z wybuchem pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2020 JM Rektora prof. AWF dr hab. Dariusza Wielińskiego zajęcia zostały wstrzymane od dnia 11 marca 2020.

W dniu 19.03.2020 koordynatorzy programu otrzymali maila z informacjami dotyczącymi wydłużenia terminu zakończenia zajęć teoretycznych do dnia 17 maja 2020 r. oraz zmianami w programach części teoretycznej.

 JM Rektor prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński w dniu 1 kwietnia 2020 podpisał Aneks nr 1 do umowy nr MNiSW/BPM/2020/15/LA w sprawie zlecenia programu pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” – część teoretyczna uwzględniający zmianę programów.

W związku z przedłużającymi się zaleceniami pozostania w domu ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV2 zajęcia Legii Akademickiej zostały dokończone w wersji online w terminie 15 -24 kwietnia  z wykorzystaniem aplikacji Zoom, z zachowaniem wcześniej ustalonych grup i godzin zajęć.

Po konsultacjach z przedstawicielami Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Poznaniu oraz Odziałem Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu podjęta została decyzja, iż w ramach zajęć organizowanych przez Patronacką Jednostkę Wojskową oraz Żandarmerię Wojskową uczestnikom zostaną przekazane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (prezentacje) dotyczące wszystkich zagadnień obejmujących program Legii Akademickiej.

Egzamin końcowy odbył się w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy e-learningowej Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, w terminie 7-15 maja 2020. Egzamin składał się z 2 części – egzaminu z modułu podstawowego oraz egzaminu z modułu podoficerskiego. 

 

Druga edycja programu

 

Zgodnie z ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazem w dn. 8.02.2019 Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, wraz z innymi 49 uczelniami publicznymi oraz 9 uczelniami niepublicznymi została zakwalifikowana do przeprowadzania programu  „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” – część teoretyczna , w 5 grupach szkoleniowych po 25-30 osób.

W dn. 14 lutego 2019 r. wystartowała elektroniczna rejestracja Uczestników do programu za pomocą kwestionariusza Google. W związku z dużym zainteresowaniem oraz limitem miejsc (150) zgłoszenia zostały zamknięte w dn. 28 lutego 2019.

W dniu 12 marca podpisana została umowa z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zlecenia programu pt. „Edukacja wojskowa dla studentów w ramach Legii Akademickiej” – część teoretyczna. 

W związku z koniecznością zakończenia zajęć do dnia 15 maja oraz przesłania listy studentów oraz ich wniosków o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach części praktycznej zajęcia rozpoczęły się dn. 13 marca.

 

Zgodnie z umową, zajęcia zostały przeprowadzone w 5 grupach szkoleniowy po (25-30) osób. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku. Każda grupa szkoleniowa miała przypisana jeden dzień zajęć w tygodniu ( grupa I- poniedziałek, grupa II –wtorek, grupa III-środa, grupa IV-czwartek, grupa V-piątek). 

Zajęcia odbywały się w terminie – 14 marca – 30 kwietnia 2019, zaś egzamin końcowy odbył się w dniach 6-10 maja – również z podziałem na grupy.

Do egzaminu przystąpiło 131 osób – wszystkie osoby zdały egzamin z wynikiem pozytywny oraz złożyły wnioski o powołania na ćwiczenia wojskowe.

W dniu 17 czerwca 2019 roku o godzinie 15.00 odbyło się uroczyste zakończenie programu w którym oprócz Uczestników, koordynatorów Legii Akademickiej oraz JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Poznaniu.

Podczas uroczystego zakończenia programu wyróżnieni zostali 3 uczestnicy programu Legia Akademicka  – Magdalena Świętek i Weronika Hedzielska z AWF Poznań oraz Patryk Jurczak z PWSZ w Lesznie, ponadto  JM Rektor prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński, prof. AWF dr hab. Marek Sokołowski oraz mgr Anna Gomołysek otrzymali podziękowania od Sekretarza StanuTomasza Zdzikota.

 

Pierwsza edycja programu 

 

Na mocy porozumienia Ministerstwa Obrony Narodowej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiono w 2017 roku pilotażowy program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”.

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu wyraziła chęć przystąpienia do programu Uchwałą Senatu nr 59/2017 z dnia 6 października 2017 roku.

W tej edycji Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu była jedyną Uczelnią w województwie Wielkopolskim, która spełniła wymogi przystąpienia do programu.

W dniu 5 grudnia 2017 roku w Naszej Alma Mater odbył się Dzień Promocyjny Legii Akademickiej z licznymi atrakcjami dla obecnych gości.


W ramach promocji programu poznańską AWF odwiedził koordynator ds. Legii Akademickiej z ramienia Ministerstwa Obrony Narodowej pan Grzegorz Matyasik, który w inauguracyjnym wystąpieniu opowiedział m.in. o celach i założeniach projektu Legia Akademicka. Podczas dnia promocyjnego można było skorzystać m.in. z symulatora pola walki ŚNIEŻNIK, który służy do szkolenia żołnierzy w różnych warunkach bojowych i na różnych stanowiskach ogniowych. Ponadto wszyscy zainteresowani obejrzeć mogli wyposażenie polskiego żołnierza oraz złożyć wnioski o przystąpienie do programu.
Główną atrakcją spotkania okazał się pokaz dynamiczny z udziałem opancerzonych transporterów i dronów bojowych, którego organizatorem był pan Paweł Nowicki ze Stowarzyszenia Wielkopolska Obrona Narodowa we współpracy z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Poznaniu. Nad całym pokazem i merytorycznym opisem czuwał st. chor. sztab. rez. Andrzej Kisiel – były żołnierz Jednostki Wojskowej GROM, który brał udział m.in. w misjach zbrojnych w Afganistanie i Iraku oraz jest autorem książki „Trzynaście moich lat w JW GROM”.

W dniu 25.01.2018 roku podpisana została umowa z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zlecenia projektu pilotażowego pt. „Edukacja wojskowa dla studentów w ramach Legii Akademickiej” – część teoretyczna, w której Uczelnia została zobligowana do przeprowadzenia szkolenia teoretycznego, które obejmowało 30 h zajęć teoretycznych w Uczelni.


W edycji do programu przystąpiło 268 osób z 19 Uczelni. Najliczniejszą grupę stanowili studenci :
- Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu – 82 uczestników,
- Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 72 uczestników oraz
- Politechniki Poznańskiej – 23 uczestników.

Zajęcia odbyły się w formie wykładowej w weekendy, a jeden z bloków zajęć został przeprowadzony w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Poznaniu.
Do egzaminu końcowego z części teoretycznej przystąpiło 208 studentów, z których wszyscy uzyskali oceny pozytywne, co umożliwiło im wypełnienie wniosku o powołanie na ćwiczenia wojskowe odbywające się w przerwie wakacyjnej (lipiec – wrzesień),a tym samym udział w części praktycznej w wielu wyznaczonych jednostkach w Polsce m.in. w Poznaniu, Ustce czy Kłodzku.
 

Więcej informacji o wydarzeniach z pierwszej edycji można przeczytać tutaj :

https://www.awf.poznan.pl/pl/lista-aktualnosci/newsy-2017/3178-pokazy-wojskowe-na-terenie-kampusu

https://www.awf.poznan.pl/pl/lista-aktualnosci/newsy-2017/3193-wojskowy-dzien-w-akademii

https://www.miastopoznaj.pl/wydarzenia/6953-czy-poznan-potrzebuje-legii-akademickiej

https://www.facebook.com/poznanawf/videos/1902401436439887/  - film promocyjny

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl