Dostawa sprzętu komputerowego i projektorów cyfrowych RSZP-2003-25/19/ZP

Projekt: „ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU” – współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Nr umowy o dofinansowanie: POWR 03.05.00-00-z063/18

Poznań, dnia 06.12.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Część 2 - pdf

 

Poznań, dnia 27.11.2019r.

Unieważnienie postępowania - Część 1 - pdf

 

Poznań, dnia 27.11.2019r.

Informacja z otwarcia ofert - pdf

 

Poznań, dnia 19.11.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu - pdf

SIWZ - pdf

załącznik nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - pdf

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl