Poznań, dnia 21.05.2019r.

Zamawiający informuje, iż udzielono zamówienia na Ochronę Domu Studenta w Gorzowie Wlkp 

Konsorcjum firm:

Spółdzielnia DOZÓR w Gnieźnie – lider konsorcjum, ul. Żwirki i Wigury 19a, 62-200 Gniezno,

BIURO OCHRONY A-Z, ul. Bogusławskiego 26/4, 62-002 Suchy Las. 

 

Poznań, dnia 08.05.2019r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pdf

 

Poznań, dnia 26.04.2019r.

Informacja z otwarcia ofert - pdf

 

Poznań, dnia 12.04.2019r. 

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań informuje, że na podstawie art.138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) ogłasza postępowanie na  świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej, realizowanej zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia w Domu Studenta w Gorzowie Wlkp. w terminie od dnia 01.07.2019r. do 01.07.2021r.

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz warunki udziału zostały zawarte w Indywidualnych Warunkach Zamówienia.

 

Oferty należy składać do dnia 26.04.2019r. do godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego w Poznaniu
w Sekretariacie Kanclerza i Kwestora w budynku Rektoratu, pokój nr 207, I piętro. Oferty składa się
w zamkniętej kopercie opisanej „Ochrona Domu Studenta w Gorzowie Wlkp.– RSZP- 2003-08/19/ZP. Nie otwierać przed 26.04.2019r. do godz.11:30”.

 

Indywidualne Warunki Zamówienia – pdf

zał. nr 1 do IWZ opis przedmiotu zamówienia – pdf

zał. nr 2 do IWZ formularz oferty - pdf

zał. nr 3 do IWZ projekt umowy - pdf

zał. nr 4 do IWZ wykaz usług - pdf

zał. nr 6 do umowy - pdf

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl