Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin pracowników Akademii Wychowania Fizycznego (RSZP-2003-07/19/ZP)

 

Poznań, dnia 10.05.2019r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pdf

 

Poznań, dnia 26.04.2019r.

Informacja z otwarcia ofert - pdf

 

Poznań, dnia 23.04.2019r.

Pytania i odpowiedzi - pdf

Obowiązujący załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy - pdf

 

Poznań, dnia 11.04.2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu - pdf

SIWZ - pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - pdf

Załącznik nr 1a do SIWZ - Struktura zawodowo-wiekowa pracowników - pdf

Załącznik nr 2a i 2b do SIWZ - Oświadczenia dot. spełnienia warunków i brak podstaw do wykluczenia - pdf

Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy - pdf

Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy - pdf

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej - pdf

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług - pdf

 

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl