Projekt: „Termomodernizacja budynku głównego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39” w ramach:

Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej;

Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach;

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki;

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Europejskiego Funduszu Spójności

 

Poznań, dnia 11.06.2018 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty - pdf

 

Poznań, dnia 21.05.2018r.

Informacja z otwarcia ofert - pdf

Poznań, dnia 16.05.2018r.

Pytania i odpowiedzi - pdf

Poznań dnia, 10.05.2018r.

Pytania i odpowiedzi - pdf

 

Poznań, dnia 09.05.2018r.

Pytania i odpowiedzi - pdf

Poznań, dnia 27.04.2018r.

Pytania i odpowiedzi 1 - pdf

Zamawiający informuje, o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie AWF w Poznaniu w terminach:

08.05.2018 r. godz. 8.00

09.05.2018 r. godz. 10.00

Wykonawca zainteresowany wizją lokalną na obiekcie zobowiązany jest poinformować o wybranym terminie Sekcję Inwestycji  -  nr 061 835-54-43

Poznań, dnia 24.04.2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu - pdf

SIWZ - pdf

Dokumentacja projektowa - zip

Załącznik nr 8  - pdf

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl