Poznań dnia 15.12.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

Poznań, dnia 15 grudnia 2017 roku
 
Nr sprawy: KSZP-2003-23/17/ZP
   
 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
   
 
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 (dalej jako: „Zamawiający”), niniejszym informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego (nr sprawy KSZP-2003-23/17/ZP)na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
 
Zamawiający wskazuje, że w niniejszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 14.12.2017r. do godz. 09:30.Poznań dnia 06.12.2017Ogłoszenie o zamówieniu - pdf 

SIWZ - pdf

Cz. I opis przedmiotu zamówienia - pdf 

Cz. II opis przedmiotu zamówienia - pdf 

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl