Poznań, dnia 27-09-2017r.
Wybór oferty najkorzystniejszej - pdf

Poznań, dnia 22-09-2017r.

Informacja z otwarcia ofert - pdf
Wzó oświadczenia dot.gr.kapitałowej - pdf


Poznań, dnia 14-09-2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu - pdf

SIWZ - pdf

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 4 do SIWZ - pdf
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl