Poznań, dnia 31-08-2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- pdf

Poznań, dnia 22.08.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - pdf

Indywidualne Warunki Zamówienia - pdf

Opis przedmiotu zamówienia  - załącznik nr 1 oraz wykazusług załacznik nr 4 - pdf

Projket umowy - pdf

Formularz ofertowy - załącznik nr 3 - pdf
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl