Poznań, dnia 09.08.2017r.

Unieważnienie postępowania - pdf

Poznań, dnia 07-08-2017r.

Zamawiający informuje, że w związku z rozbieżnością pomiędzy godziną składania ofert podaną w SIWZ, a godziną składania ofert podaną w ogłoszeniu o zamówieniu, prawidłowa godzina składania ofert to do dnia 08-08-2017r. do godz.09:30.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -pdf

Poznań, dnia 03-08-2017

pytania i odpowiedzi- pdf


Poznań, dnia 21.07.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu - pdf

SIWZ- pdf

Przedmiar - pdf

STWiOR  Załączmnik nr 1 do SIWZ - pdf

Załacznik nr 1 do SIWZ - pdf 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl