Poznań dnia 19-06-2017r.

Wybór oferty najkorzystniejszej  -pdf

Poznań, dnia 30-05-2017

Informacja z otwarcia ofert - pdf

Poznań, 22.05.2017r.

Pytania i odpowiedzi - pdf

Poznań, dnia 19.05.2017r.

Pytania i odpowiedzi - pdf


Poznań, dnia 11.05.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu - pdf

SIWZ- pdf

Załacznik nr 1 do SIWZ - pdf 1, pdf 2, pdf 3, pdf 4, pdf 5, pdf 6, pdf 7

Przedmiar - Załącznik nr 1 do SIWZ - pdf

Część opisowa - Załacznik nr 1 do SIWZ - pdf

Specyfikacja techniczna - Załącznik nr 1 do SIWZ -pdf

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl