Poznań, dnia 30.05.2017r.

Unieważnienie postępowania - pdf

Poznań, dnia 15.05.2017r.

Pytania i odpowiedzi - pdf

Poznań dnia 12.05.2017r.
Pytania i odpowiedzi - pdf

Poznań, dnia 10.05.2017r.

Pytania i odpowiedzi - pdf

Załącznik nr 3 Formularz ofertowy - doc
Załącznik nr 4 - Wykaz usług - doc

Poznań, dnia 08.05.2017r.

Informacja dot. omyłki - pdf

Poznań, dnia 28.04.2017r.

Pytania i odpowiedzi -  pdf

Poznań, dnia 21.04.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu - pdf

Indywidualne Warunki Zamówienia - pdf

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - pdf

Załącznik nr 2 - Projket umowy - pdf

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy -pdf

Załącznik nr 4 - Wykaz usług - pdf

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl