Poznań, 19-04-2017r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pdf

Poznań, dnia 10.04.2017r.

Ogłoszenie - pdf

Zapytanie ofertowe - pdf

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówinia - pdf

Załącznik nr 2 projekt umowy - pdf

Załącznik nr 3 wykaz usług - pdf

załącznik nr 4 wykaz osób - pdf

Załacznik nr 5 Formularz ofertowy - pdf
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl