Poznań, dnia 24.02.2017 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - PDF

Poznań, dnia 17.02.2017 r.

Odpowiedzi na pytania - PDF
Poznań, dnia 15.02.2017 r.

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji w zakresie terminu realizacji zamówienia w pozycji: "Harmonogram realizacji zamówienia" w niniejszym ogłoszeniu.
Jest:
"Termin realizacji dla każdej z części zamóienia:
Cykl 1: luty 2017 r. - marzec 2017 r.;
Cykl 2: luty 2018 r. - marzec 2018 r.
(dokładny termin i godziny zajęć będą ustalane w porozumieniu z Zamawiającym)."

Winno być:
Termin realizacji dla każdej z części zamówienia:
Cykl 1: luty 2017 r. - 12 kwiecień 2017 r. (włącznie);
Cykl 2: luty 2018 r. - marzec 2018 r.
(dokładny termin i godziny zajęć będą ustalane w porozumieniu z Zamawiającym)".

Poznań, dnia 14.02.2017 r.


W związku z dokonanąW związku z dokonaną przez Zamawiającego modyfikacją ogłoszenia poprzez dołączenie brakującego załącznika "Formularz ofertowy", zmienia się termin składania i otwarcia ofert na dzień 22.02.2017 r. do godz. 9:00. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie. Wskazana zmiana została uwzględniona w pozycji "Termin składania ofert" w formularzu ogłoszenia na stronie
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1020685


Poznań, dnia 10.02.2017 r.

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie trzech (3) warsztatów dla studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji w zakresie rozwijania kompetencji miękkich w ramach projektu„STREFA ROZWOJU KOMPETENCJI: nowoczesny program przygotowywania studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu przygotowujących do wejścia na rynek pracy” - POWR.03.01.00-00-K192/16,współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ.

Zapytanie ofertowe - PDF

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - PDF

Załącznik nr 2 - Wzór umowy - PDF

Załącznik nr 3 - Wykaz usług - PDF

Załącznik nr 4 - Wykaz osób - PDF

Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy - PDF
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl