Poznań, dnia 27.02.2017 r.

Informacja o wyborze oferty - PDF

Poznań, dnia 14.02.2017 r.


Informacja z otwarcia ofert - PDF

Poznań, dnia 09.02.2017 r.

Pytania i odpowiedzi 4 - PDF

Pytania i odpowiedzi 5 - PDF

Poznań, dnia 08.02.2017 r.

Pytania i odpowiedzi 3 - PDF

Poznań, dnia 06.02.2017r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - PDF

Pytania i odpowiedzi 2 - PDF

W związku z koniecznością dokonania modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia, nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (pozycje kosztowe zawarte są w załączniku nr 1 do SIWZ), na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert  do dnia 13.02.2017 r. do godz. 9:30.


Poznań, dnia 01.02.2017 r.

Odpowiedzi na pytania - PDF

Poznań, dnia 25.01.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - PDF

Treść SIWZ - PDF

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiar robót - I piętro - PDF

Przedmiar robót - II piętro - PDF

Przedmiar robót - III piętro - PDF

STWiOR
Plik 1 - PDF
Plik 2 - PDF
Plik 3 - PDF

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl