Poznań, dnia 04.01.2017 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - PDF

Poznań, dnia 21.12.2016 r.


Pytania i odpowiedzi - PDF

Poznań, dnia 14.12.2016 r.

Treść ogłoszenia - PDF

Indywidualne Warunki Zamówienia - PDF

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 - PDF

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Liczba godzin zał. nr 1 - PDF

Projekt umowy załącznik nr 2 - PDF

Formularz ofertowy załącznik nr 3 - PDF

Wykaz usług załacznik nr 4 - PDF
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl