2016-12-15

Ponowny wybór oferty najkorzystniejszej w części III- pdf
Unieważnienie cz. VI - pdf
Unieważnienie cz. VIII - pdf
Ponowny wybór oferty najkorzystniejszej w części X- pdf


2016-11-29

Informacja o wyborze ofrery najkorzystniejszej:

część I

część II
część III
część IV
część V
część VI
część VII
część VIII
część IX
część X
część XI


2016-11-03

Informacja z otwarcia ofert - pdf

2016-10-27


Pytania i odpowiedzi - pdf


2016-10-24


Ogłoszenie o zamówieniu - pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ - pdf
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl