Poznań, dnia 20.07.2016r.

Informacja o wyborze - PDF

Poznań, dnia 06.07.2016r.

Pytania i odpowiedzi - PDF


Poznań, dnia 01.07.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu - PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - PDF

Opis przedmiotu zamówienia - część opisowa - Załącznik nr 1 do SIWZ - PDF

Opis przedmiotu zamówienia - przedmiar robót - Załącznik nr 1 do SIWZ - PDF

Opis przedmiotu zamówienia - STWiOR - Załącznik nr 1 do SIWZ - PDF

Opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja projektowa - Załącznik nr 1 do SIWZ - ZIP
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl