17.06.2016r.

Informacja o wyborze - PDF


25.05.2016r.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 2 przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną sprostowanie ogłoszenia.

Treść ogłoszenia o sprostowaniu - PDF

SIWZ po modyfikacji - PDF

Szczególowy opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji - PDF

Instrukcja konserwacji wykładzin - RAR

Instrukcja konserwacji urządzeń cz. 1 - RAR

Instrukcja konserwacji urządzeń cz. 2 - RAR

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia wraz z instrukcją wypełniania - DOC
23.04.2016

Ogłoszenie opublikowane - PDF

SIWZ - PDF

Szczegółowy opis - PDF

19.04.2016r.

Treść ogłoszenia przesłanego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - PDF
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl