RZP-2003-03/16/ZP Usługa sprzątania obiektów Zamiejscowego Wydziału Kultury fizycznej w Gorzowie Wlkp.

14-06-2016

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pdf

19-05-2016

Informacja - pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - pdf

18-05-2016

Pytania i odpowiedzi - pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pdf

05-05-2016

Zamawiający informuje, że postanowieniem prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wniesione przez Impel Cleaning Sp. z o. o. nie podlega rozpoznaniu.

22-04-2016

Informacja o wniesieniu odwołania - pdf
załącznik (kopia odwołania) - pdf


14-04-2016

Sprostowanie - pdf
Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - pdf

13-04-2016

Opublikowane ogłoszenie - pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pdf
Załączniki do SIWZ (zip)
nr 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e
nr 6, 6a, 6b, 6c, 6d
nr 7, 7a, 7b
nr 8, 8a, 8b, 8c

11-04-2016

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej - pdf

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl