Zakład Neurobiologii

 

Zakład Neurobiologii

Katedra Nauk Biologicznych
Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego

ul. Królowej Jadwigi 27/39, nowy budynek dydaktyczny, poziom 0

61-871 Poznań

Sekretariat:

telefon: (61) 835 54 35

fax: (61) 835 54 45

e-mail:

Prof. dr hab. Jan Celichowski - profesor zwyczajny, kierownik Zakładu

 
Zainteresowania badawcze:
 
Członkostwo w towarzystwach naukowych:
 
Dyżury:
 
Dane kontaktowe: ? (61) 835 54 36  ?
 
Serwisy zewnętrzne:
 
  
 

Prof. dr hab. Piotr Krutki - profesor zwyczajny, kierownik Katedry

Zainteresowania badawcze:

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Dyżury:

Dane kontaktowe: ? (61) 835 54 39  ?

Serwisy zewnętrzne:


Prof. AWF dr hab. Dorota Bukowska - profesor AWF

Zainteresowania badawcze:

Członkostwo w towarzystwach naukowych:
 
Dyżury:
 
Dane kontaktowe: ? (61) 835 54 37  ?

Serwisy zewnętrzne:


Prof. AWF dr hab. Włodzimierz Mrówczyński - profesor AWF

Zainteresowania badawcze:

Członkostwo w towarzystwach naukowych:
 
Dyżury:
 
Dane kontaktowe: ? (61) 835 54 35  ?

Serwisy zewnętrzne:


Prof. AWF dr hab. lek. med. Joanna Majerczak - profesor AWF

Zainteresowania badawcze:

Członkostwo w towarzystwach naukowych:
 
Dyżury:
 
Dane kontaktowe: ? (61) 835 54 35  ?

Serwisy zewnętrzne:


Dr Katarzyna Kryściak - adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Dyżury:

Dane kontaktowe: ? (61) 835 54 35  ?

Serwisy zewnętrzne:


Dr Marcin Bączyk - adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Dyżury:

Dane kontaktowe: ? (61) 835 54 35  ?

Serwisy zewnętrzne:


Dr Marcin Cholewiński - adiunkt

 

Zainteresowania badawcze:

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Dyżury:

Dane kontaktowe: ? (61) 835 54 35  ?

Serwisy zewnętrzne:


mgr Bartosz Malak - asystent

Zainteresowania badawcze:

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Dyżury:

Dane kontaktowe: ?  ?

Serwisy zewnętrzne:


mgr Tomasz Jankowiak - doktorant

Zainteresowania badawcze:

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Dyżury:

Dane kontaktowe: ? (61) 835 54 35  ?

Serwisy zewnętrzne:mgr Norbert Grzelak - doktorant

Zainteresowania badawcze: 

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Dyżury:

Dane kontaktowe:

?  ?

Serwisy zewnętrzne:


mgr Magdalena gartych - starszy specjalista badawczo-techniczny

Zainteresowania badawcze:

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Dyżury:

Dane kontaktowe:

? (61) 835 54 35 ?

Serwisy zewnętrzne:


mgr Lilianna Hoffmann - specjalista badawczo-techniczny

Zainteresowania badawcze:

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

Dyżury:

Dane kontaktowe:

? (61) 835 54 35 ?

Serwisy zewnętrzne:

 


 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poniżej znajduje się wykaz przedmiotów prowadzonych w Zakładzie wraz z materiałami ich dotyczącymi. Przedmioty przyporządkowano do właściwych im kierunków studiów.

W dalszej części podstrony zamieszczono problematykę prac dyplomowych realizowanych w Zakładzie.

 

 

Wychowanie Fizyczne

Neurofizjologia (III rok)

Treści i regulamin przedmiotu, literatura.

 

Neuromotoryka (II rok, 2 st) - przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów

Treści i regulamin przedmiotu, literatura

 

Sport

Neuromotoryka (II rok, I st.)

Treści i regulamin przedmiotu, literatura.

 

Fizjoterapia

Fizjologia - neurofizjologia (II rok)

Treści i regulamin przedmiotu, literatura.

 

Plastyczność układu nerwowo-mięśniowego (III rok)

Treści i regulamin przedmiotu, literatura.

 

Neuromotoryka (IV rok)

Treści i regulamin przedmiotu, literatura.

 

Neurobiologia (I rok, II st.)

Treści i regulamin przedmiotu, literatura.

 

Neurobiologia

Neurofizjologia (I rok, II st.)

Treści i regulamin przedmiotu, literatura.

 

Neuromotoryka (I rok, II st.)

Treści i regulamin przedmiotu, literatura.

 

Plastyczność układu nerwowo-mięśniowego

Treści i regulamin przedmiotu.

 

Taniec w Kulturze Fizycznej

Sterowanie ruchem - przedmiot realizowany wyłącznie w formie wykładów

 

Wykłady monograficzne dla kierunków: Fizjoterapia, Sport, Wychowanie Fizyczne

Biologia procesów starzenia się

Treści i regulamin przedmiotu, literatura

 

Plastyczność rozwojowa układu nerwowego człowieka

Treści i regulamin przedmiotu, literatura

 

Biologiczne mechanizmy zachowania

Treści i regulanin przedmiotu, literatura

 


 

Problematyka prac dyplomowych

 


 

Studenckie Koło Naukowe

Aktualny wykaz publikacji naukowych pracowników Zakładu znajduje się na stronach Ośrodka Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu. Odnośniki do naukowych serwisów informacyjnych i społecznościowych znaleźć można w zakładce "Pracownicy".
 

Aktualnie realizowana tematyka badawcza

     Celem działalności badawczej prowadzonej w Zakładzie Neurobiologii jest poznawanie struktury i czynności układu nerwowego w czasie realizacji ruchów, badanie procesów związanych z sumowaniem sił i sterowaniem skurczami mięśni szkieletowych oraz obserwacja zmian plastycznych w układzie nerwowo-mięśniowym (np. różnice międzygatunkowe, dymorfizm płciowy, efekty treningu fizycznego, następstwa procesu starzenia się lub chorób neurodegeneracyjnych, skutki uszkodzeń rdzenia kręgowego).

     Prace naukowe prowadzone przez nasz zespół polegają na badaniu pojedynczych neuronów oraz połączeń w sieciach neuronalnych biorących udział w realizacji ruchów dowolnych i odruchów rdzeniowych oraz na badaniach najmniejszych czynnościowych elementów występujących w mięśniach, czyli jednostek ruchowych. Eksperymenty prowadzone są metodami elektrofizjologicznymi, neuroanatomicznymi na zwierzętach

Badania elektrofizjologiczne realizowane są technikami rejestracji z motoneuronów i neuronów innych ośrodków rdzenia kręgowego (za pomocą mikroelektrod wkłuwanych do komórek) potencjałów czynnościowych i postsynaptycznych, wywoływanych drażnieniem elektrycznym odległych ośrodków układu nerwowego i gałęzi nerwowych prowadzących informacje z receptorów skórnych, mięśniowych i stawowych kończyn.

Badania neuroanatomiczne polegają na wykorzystaniu zjawiska wstecznego transportu aksonalnego znaczników fluorescencyjnych, pozwalającego na wybarwienie ciał komórkowych i wypustek neuronów. Eksperymenty dotyczą głównie ośrodków pnia mózgu, móżdżku oraz rdzenia kręgowego.

W badaniach dotyczących struktury oraz unerwienia mięśni szkieletowych wykorzystywana jest metoda wyczerpania glikogenu z włókien mięśniowych oraz reakcja histochemiczna PAS.

Badania jednostek ruchowych realizowane są metodą czynnościowej izolacji jednostki ruchowej i stymulacji elektrycznej aksonu motoneuronu, przy jednoczesnej rejestracji siły skurczu, potencjałów czynnościowych (MUAPs) i mechanomiogramu. Stosowane są również modele matematyczne umożliwiające dekompozycję i odtworzenie przebiegu skurczu.

     Wyniki prowadzonych badań publikowane są w prestiżowych czasopismach naukowych oraz prezentowane są na konferencjach naukowych.

Publikacje

Publikacje od 1982 roku

 • ponad 150 publikacji
 • publikacje indeksowane w bazie danych Thomson Reuters Web of Science
 • łączna liczba cytowań: ponad 1100

    Zobacz streszczenia publikacji (link do PubMed)

 Pełną listę naszych publikacji znajdziesz na Web of Knowledge (link poniżej)

Lista grantów badawczych realizowanych od 2013 roku w Zakładzie Neurobiologii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

NCN OPUS  16  2018/31/B/NZ7/01028

Różnice płciowe głównych elementów odruchu na rozciąganie: motoneuronów oraz wrzecion mięśniowych

Sex differences in main structures of the stretch reflex: motoneurons and muscle spindles

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Stefan Celichowski

Wykonawcy:  prof. dr hab. Piotr Krutki, dr hab. prof. AWF Włodzimierz Mrówczyński, dr hab. Hanna Drzymała-Celichowska, dr Marcin Bączyk, mgr Magdalena Gartych, mgr Lilianna Hoffmann

Źródło i kwota finansowania: NCN 479 320,00 PLN

Czas realizacji projektu: 36 miesięcy (24-07-2019 do 23-07-2022)

Streszczenie popularnonaukowe

Popular science abstract

 

NCN PRELUDIUM 16 2018/31/N/NZ7/02421

Wpływ temperatury na właściwości skurczu jednostek ruchowych w mięśniach brzuchatym przyśrodkowym i płaszczkowatym szczura

Temperature effects on the contraction properties of motor units in medial gastrocnemius and soleus muscles in the rat

Kierownik projektu: mgr Bartosz Malak

Wykonawcy: dr Hanna Drzymała-Celichowska, mgr Bartosz Malak

Źródło i kwota finansowania: NCN 197 190,00 PLN

Czas realizacji projektu: 36 miesięcy (26-07-2019 do 25-07-2022)

 Streszczenie popularnonaukowe

 Popular science abstract

 

NAWA (NARODOWY PROGRAM WYMIANY AKADEMICKIEJ)

Homeostaza między pobudzeniami synaptycznymi a wewnętrzną pobudliwością motoneuronu w warunkach fizjologicznych i w patologii

Homeostasis between synaptic inputs and intrinsic motoneuron excitability in physiological and pathological conditions

Kierownik projektu: dr Marcin Bączyk

Wykonawcy: mgr Tomasz Jankowiak, dr Marin Manuel, prof. Daniel Zytnicki, dr Marcin Bączyk

Źródło i kwota finansowania: NAWA 6 600,00 EURO

Czas realizacji projektu: 24 miesiące (2018-2019)

Popular science abstract

 

NCN OPUS 14 2017/27/B/NZ7/01113

Adaptacja cech elektrofizjologicznych motoneuronów rdzenia kręgowego szczura do zmian stężeń czynników neurotroficznych w osoczu krwi i mięśniach szkieletowych

Adaptation of electrophysical properties of rat spinal cord motoneurones to changes in concentration of neurotrophic factors in blood serum and skeletal muscles

Kierownik projektu:dr hab. Włodzimierz Mrówczyński

Wykonawcy: prof. dr hab. Piotr Krutki, dr Marcin Bączyk, dr Dominik Kaczmarek, dr hab. Włodzimierz Mrówczyński

Źródło i kwota finansowania: NCN 577 300,00 PLN

Czas realizacji projektu: 36 miesięcy (22-08-2018 do 21-08-2021)

Streszczenie popularnonaukowe

Popular science abstract

Publikacje:

Mrówczyński W. Health Benefits of Endurance Training: Implications of the Brain-Derived Neurotrophic Factor - A Systematic Review. Neural Plast. 2019 24;2019:5413067; doi:10.1155/2019/5413067

 

NCN OPUS 14 2017/27/B/NZ7/01976

Wpływ aktywności fizycznej na tkankową biodostępność tlenku azotu (NO•) i biogenezę mitochondriów w mięśniach szkieletowych i w sercu myszy transgenicznych (Tgαq*44) z przewlekłą niewydolnością serca

The effect of physical activity on the tissue nitric oxide (NO•) bioavailability and mitochondrial biogenesis in skeletal muscle and in the heart of the transgenic mice (Tgαq*44) with chronic heart failure

Kierownik projektu: dr hab. lek. med. Joanna Majerczak

Wykonawcy: prof. dr hab. Jerzy A. Żołądź, prof. dr hab. Stefan Chłopicki, mgr Magdalena Guzik, dr hab. Janusz Karasiński, dr hab. Hanna Drzymała-Celichowska, prof. dr hab. Jan Celichowski

Źródło i kwota finansowania: NCN 1 088 329,00 PLN

Czas realizacji projektu: 36 miesięcy (20-09-2018 do 19-09-2021)

Streszczenie popularnonaukowe

Popular science abstract

 

NCN SONATA 13 2017/26/D/NZ7/00728

Modyfikacja pobudzeń synaptycznych motoneuronu przy wykorzystaniu przezrdzeniowej polaryzacji prądem stałym (tsDCS) - nowa strategia w terapii stwardnienia zanikowego bocznego (ALS) ?

Modifying motoneuron synaptic excitability with trans-spinal direct current stimulation (tsDCS) - A new method for amyotrophic lateral sclerosis (ALS) management ?

Kierownik projektu: dr Marcin Bączyk

Wykonawcy: dr Katarzyna Kryściak, mgr Magdalena Gartych, mgr Tomasz Jankowiak, dr Marcin Cholewiński, dr Marcin Bączyk

Źródło i kwota finansowania: NCN 1 430 630,00 PLN

Czas realizacji projektu: 36 miesięcy (19-04-2018 do 18-04-2021)

Streszczenie popularnonaukowe

Popular science abstract

 

NCN OPUS 13  2017/25/B/NZ7/00373

Modulacja właściwości elektrofizjologicznych motoneuronów rdzenia kręgowego w następstwie przezrdzeniowej stymulacji prądem stałym (tsDCS)

Modulation of electrophysiological properties of the spinal cord motoneurons in response to trans-spinal direct current stimulation (tsDCS)

Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Krutki

Wykonawcy: prof. dr hab. Piotr Krutki, dr hab., prof. AWF Włodzimierz Mrówczyński, dr Marcin Bączyk

Źródło i kwota finansowania: NCN 418 200,00 PLN

Czas realizacji projektu: 36 miesięcy (10-01-2018 do 09-01-2021)

Streszczenie popularnonaukowe

Popular science abstract

Publikacje:

Bączyk M., Drzymała-Celichowska, H. Mrówczyński W., Krutki P. Motoneuron firing properties are modified by trans-spinal direct current stimulation in rats. Journal of Applied Physiology 126 (5): 1232-1241, 2018. DOI: 10.1152/japplphysiol.00803.2018

 

NCN PRELUDIUM 10  2015/19/NZ7/01617

Przejściowe obniżenie zdolności generowania siły skurczu jednostek ruchowych po spadku częstotliwości pobudzeń: nowe zjawisko w fizjologii mięśni

Transitory reduction of ability to generate the force of motor units following the decrease in stimulation frequency: a new phenomenon in muscle physiology

Kierownik projektu: mgr Joanna Grzesiak

Wykonawcy: prof. dr hab. Jan Stefan Celichowski, dr Katarzyna Kryściak, dr hab. Hanna Drzymała-Celichowska, prof. Rositsa Raikova

Źródło i kwota finansowania: NCN 150 000,00 PLN

Czas realizacji projektu:  36 miesięcy  (05-08-2016 do 04-08-2019)

Streszczenie popularnonaukowe

Popular science abstract 

Publikacje:

J. Grzesiak, K. Kryściak, H. Drzymała-Celichowska, J. Celichowski. Transitory force decrease following a sudden reduction in stimulation frequency in motor units of rat medial gastrocnemius. J. Electromyogr. Kinesiol. 2019, 46, 14–20 DOI: 10.1016/j.jelekin.2019.02.008

 

NCN OPUS  6  2013/11/B/NZ7/01518

Plastyczność jednostek ruchowych pod wpływem treningu siłowego

The motor unit plasticity in the strength training

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Stefan Celichowski

Wykonawcy:  prof. dr hab. Piotr Krutki, prof. dr hab. Jerzy Żołądź, dr hab. prof. AWF Włodzimierz Mrówczyński, dr hab. prof. AWF Dawid Łochyński, dr hab. prof. UJ Janusz Karasiński, dr hab.  prof. AWF Joanna Majerczak, dr hab. Hanna Drzymała-Celichowska, dr Michał Korostyński, dr Dominik Kaczmarek, dr Marcin Bączyk, dr Wojciech Warchoł

Źródło i kwota finansowania: NCN 293 240,00 PLN

Czas realizacji projektu:  36 miesięcy (10-07-2014 do 09-07-2017)

Streszczenie popularnonaukowe

Popular science abstract

Publikacje:

P. Krutki, W. Mrówczyński, M. Bączyk, D. Łochyński, J. Celichowski. Adaptations of motoneuron properties after weight-lifting training in rats. J. Appl. Physiol. 2017, 123, 664–673; doi: 10.1152/japplphysiol.00121.2017

D. Łochyński, D. Kaczmarek, W. Mrówczyński, W. Warchoł, J. Majerczak, J. Karasiński, M. Korostyński, J. Żołądź, J. Celichowski. Contractile properties of motor units and expression of myosin heavy chain isoforms in rat fast-type muscle after volitional weight-lifting training. J. Appl. Physiol. 2016, 121, 858-869 doi:10.1152/japplphysiol.00330.2016

 

NCN OPUS  5  2013/09/B/NZ7/02555

Wpływ treningu wytrzymałościowego na cechy skurczu jednostek ruchowych w relacji do zmian w ekspresji białek mięśniowych

The effects of endurance training on contractile properties of motor units in relations to muscle protein adaptive responses

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Stefan Celichowski

Wykonawcy:  prof. dr hab. Piotr Krutki, prof. dr hab. Wiesława Jarmuszkiewicz, prof. dr hab. Elżbieta Pyza, prof. dr hab. Zbigniew Szkutnik, prof. dr hab. Jerzy Żołądź, dr hab. prof. AWF Włodzimierz Mrówczyński, dr hab. prof. AWF Dawid Łochyński, dr hab. prof. UJ Janusz Karasiński, dr hab.  prof. AWF Joanna Majerczak, dr hab. Hanna Drzymała-Celichowska, dr Michał Korostyński, dr Dominik Kaczmarek, dr Jakub Kryściak, dr Katarzyna Kryściak, dr Anna Gawędzka, mgr Magdalena Guzik

Źródło i kwota finansowania: NCN 447 580,00 PLN

Czas realizacji projektu:  36 miesięcy  (14-04-2014 do 13-04-2017)

Streszczenie popularnonaukowe 

Popular science abstract

Publikacje:

K. Kryściak, J. Majerczak, J. Kryściak, D. Łochyński, D. Kaczmarek, H. Drzymała-Celichowska, P. Krutki, A. Gawedzka, M. Guzik, M. Korostynski, Z. Szkutnik, E. Pyza, W. Jarmuszkiewicz, J.A. Zoladz, J. Celichowski. Adaptation of motor unit contractile properties in rat medial gastrocnemius to treadmill endurance training: relationship to muscle mitochondrial biogenesis. PLoS ONE 2018  13(4): e0195704.https://doi.org/10.1371/journal. pone.0195704

 

NCN HARMONIA 2  2012/04/M/NZ4/00190

Wpływ przewlekłego przeciążenia mięśnia na cechy motoneuronów i jednostek ruchowych

Influence of the muscle overload on properties of motoneurons and motor units

Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Krutki

Wykonawcy:  prof. dr hab. Piotr Krutki, prof. dr hab Jan Celichowski, dr hab., prof. AWF Hanna-Drzymała Celichowska, dr Katarzyna Kryściak, dr Marcin Bączyk, dr Adrian Hałuszka, dr Malwina Taborowska, prof. Phillip Gardiner, dr Christopher W.Macdonell , dr Jeremy Chopek

Źródło i kwota finansowania: NCN 288 000,00 PLN        

Czas realizacji projektu: 36 miesięcy (10-09-2012 do 09-09-2015)

Streszczenie popularnonaukowe

Popular science abstract

Publikacje:

Krutki P., Hałuszka A. Mrówczyński W., Gardiner P.F., Adaptations of motoneuron properties to chronic compensatory muscle overload. Journal of Neurophysiology 113 (7): 2769-2777, 2015. DOI: 10.1152/jn.00968.2014

Krysciak K.,Celichowski J., Drzymała-Celichowska H., Gardiner P.F., Krutki P. Force regulation and electrical properties of motor units in overloaded muscle. Muscle & Nerve 53 (1): 96-106, 2015. DOI: 10.1002/mus.24690

 

NCN PRELUDIUM 1 2011/01/N/NZ4/04901

Wpływ 5-tygodniowego treningu wibracyjnego na właściwości elektrofizjologiczne motoneuronów mięśni kończyn tylnych w rdzeniu kręgowym

Influence of a 5-week whole-body vibration on electrophysiological properties of hindlimb spinal motoneurones

Kierownik projektu: mgr Marcin Bączyk

Wykonawcy: mgr Marcin Bączyk, prof. dr hab. Piotr Krutki

Źródło i kwota finansowania: NCN 51 000,00 PLN

Czas realizacji projektu: 24 miesiące (16-12-2011do 15-12- 2013)

Streszczenie popularnonaukowe

Popular science abstract

Publikacje:

Baczyk M, Hałuszka A, Mrówczyński W, Celichowski J, Krutki P. J Neurophysiol. The influence of a 5-wk whole body vibration on electrophysiological properties of rat hindlimb spinal motoneurons. 2013 Jun;109(11):2705-11. doi: 10.1152/jn.00108.2013. Epub 2013 Mar 13.

 

NCN PRELUDIUM 1 2011/01/N/NZ4/04907

Zmiany cech skurczu i potencjałów czynnościowych jednostek motorycznych w mięśniu brzuchatym przyśrodkowym łydki szczura w trakcie rozwoju.

Changes in contractile properties and action potentials of motor units in the rat medial gastrocnemius muscle during maturation

Kierownik projektu: mgr Zuzanna Zofia Dobrzyńska

Wykonawcy: mgr Zuzanna Zofia Dobrzyńska, prof. dr hab. Jan Celichowski

Źródło i kwota finansowania: NCN  48 000,00 PLN

Czas realizacji projektu: 36 miesięcy (16-12-2011 do 15-12-2014)

Streszczenie popularnonaukowe

Popular science abstract

Publikacje:

Z. Dobrzyńska, J. Celichowski. Changes in contractile properties and action potentials of motor units in the rat medial gastrocnemius muscle during maturation. J. Physiol. Pharmacol., 2016, 67,  139-150.


 

 
 
 

Problematyka prac doktorskich

 
 
 
 
 
 
 
Zakład jest obecnie ulokowany w strukturach Katedry Nauk Biologicznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
 
 
 
Historia

Zakład Neurobiologii został powołany 1 grudnia 1981 roku, a pierwszym jego kierownikiem do roku 2000 był profesor Kazimierz Grottel.

W latach 1999-2012 Zakład Neurobiologii mieścił się na ulicy Grunwaldzkiej 55.

 

                                                                       Nasz zespół

FOTO

 

                                                                        Działalność

Aktywność naukowa zakładu koncentruje się na badaniu sieci neuronalnych ośrodkowego układu nerwowego, zaangażowanych w realizacje ruchów, przy zastosowaniu metod elektrofizjologicznych i neuroanatomicznych. Badane sa także jednostki ruchowe, które stanowią najmniejsze czynnościowe elementy biorące udział w skurczu mięśni szkieletowych.

Praca dydaktyczna ma na celu kształcenie stydentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku fizjoterapia, wychowanie fizyczne oraz sport.

 

Nowe możliwości naukowo-badawcze

Zakład Neurobiologii na Wielkopolskiej Platformie Innowacyjnej:
nowa siedziba - nowe możliwości naukowo-badawcze

     

 

Współpraca naukowa w ramach uczelni

Zakład Anatomii i Antropologii w Gorzowie Wielkopolskim: badania w zakresie neuroanatomii

 • Zakład Higieny: wpływ treningu wibracyjnego na kości, współpraca w zakresie opracowania podręczników
 • Zakład Biochemii: wpływ treningu wibracyjnego na stawy i suplementacji
 • Katedra Rehabilitacji Narządu Ruchu: badania cech potencjałów czynnościowych jednostek ruchowych, wpływ starzenia się organizmu i treningu wibracyjnego na tkankę mięśniową

 

Współpraca naukowa krajowa

 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie: współpraca w zakresie badań skutków uszkodzenia rdzenia kręgowego i oznaczanie miozyn w mięśniach
 • Politechnika Poznańska: współpraca w zakresie badań mechanomiograficznych
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie: badania stwardnienia zanikowego bocznego na modelu zwierzęcym 
 • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie: modelowanie czynności motoneuronów i jednostek ruchowych
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie badania wpływu treningu wytrzymałościowego na cechy jednostek ruchowych

 

Współpraca naukowa zagraniczna

 • Institute of Physiology and Pharmacology, Göteborg University, Szwecja : badania sieci neuronalnej rdzenia kręgowego
 • Centre of Biomedical Engineering in Sofia, Bułgaria: badania skurczu jednostek ruchowych wykorzystujące matematyczne modele
 • University of Brescia, Włochy: badania mechanomiograficzne i regulacji siły mięśni przez układ nerwowy 
 • Spinal Cord Research Center, University of Manitoba, Winnipeg, Kanada: badania neuronów motorycznych i efektów przeciążenia
 • Department of Movement and Sport Sciences, Ghent University, Belgia: badania wpływu suplementów na tkankę mięśniową 
 • Laboratoire de Neurophysiologie, College de France, Paris, Francja
 • Institute of Physiology and Biophysics, Washington University, Seattle, Stany Zjednoczone
 • Department of Medicine, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, Stany Zjednoczone
 • Centre of Sleep and Neurobiology of Breathing, University of Pennsylvania, Philadelphia, Stany Zjednoczone
 • Department of Motor Physiology, Pavlov’s Institute, St. Petersburg, Rosja
 • Department of Physiology, Budapest University, Węgry
 • Department of Physiology, Emory University, Atlanta, Stany Zjednoczone
 • Institute of Biomedical and Life Sciences, University of Glasgow, Wielka Brytania

 

Informacje o współpracy znajdziesz także na Research Gate (link poniżej):

 
 
Zachęcamy do korzystania z menu bocznego w celu odnalezienia poszukiwanych treści.
 
Wszelkie informacje dotyczące dydaktyki prowadzonej w Zakładzie znajdują się w zakładce "Dla Studenta".
 

Aktualności dotyczące egzaminów i zaliczeń - w związku z pandemią zapraszamy do odwiedzenia poniższej zakładki 

COVID-19 KOMUNIKATY

 
 
 
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl