RUSS

 

Samorząd Studencki jest reprezentantem ogółu studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, prowadzącym na terenie Uczelni działalność z zakresu spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych.

Poprzez swoje organy reprezentujemy brać studencką przed władzami Uczelni, inicjujemy oraz wspieramy działalność naukową i kulturalną studentów. Dbamy o to, by głos studentów był dobrze słyszalny, a ich interesy właściwie zabezpieczone.

Staramy się pomagać tam, gdzie tylko jest to możliwe, kreujemy i animujemy kulturalne życie studenta na Uczelni oraz podnosimy jakość kształcenia na wszystkich kierunkach.

Nasza działalność umożliwia rozwijanie swoich pasji, przeżycie wielu przygód, nawiązanie długotrwałych przyjaźni, zdobycie doświadczenia, którego nie zapewnią żadne praktyki oraz podniesienie swoich kompetencji.

Podstawa prawna:

 

 

 

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego

Budynek Dydaktyczny, pokój 315
ul. Królowej Jadwigi 27/39 
61-871 Poznań 

e-mail:
tel.: (61) 835 51 44

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.


 • Ilustracja kontaktu
  Jakub Polak
  Telefon: 665 811 096
 • Ilustracja kontaktu
  Bartłomiej Stolarz
  Telefon: 664 806 540
 

 

Przykładowe realizacje

.

 

Parlament Studentów RP reprezentuje studentów wobec władzy państwowej na najwyższym szczeblu oraz na arenie międzynarodowej. Jest podmiotem zrzeszającym samorządy ze wszystkich uczelni w kraju – stoi na wierzchołku struktury samorządowej. Odgrywa znaczącą rolę we współdecydowaniu o pozycji środowiska studenckiego i polityce państwa wobec młodzieży.

Organizacja zajmuje się opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących studentów oraz w imieniu studentów przestawia ich propozycje władzy publicznej. Ponadto do zadań Parlamentu należy organizacja szkoleń i warsztatów, podnoszących kwalifikacje studentów. Organizacja wspiera projekty studenckie, patronuje wydarzeniom kulturalnym oraz inicjuje działania na rzecz środowiska studenckiego. Oprócz tego inspiruje międzynarodową wymianę studentów oraz aktywnie uczestniczy w międzynarodowym ruchu studenckim.

 

Komisja Uczelni Wychowania Fizycznego jest jedną z komisji branżowych Parlamentu Studentów RP zrzeszającą rady samorządów studenckich sześciu publicznych uczelni wychowania fizycznego wraz z ich filiami.

Członkowie:

 1. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 2. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 3. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 4. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 5. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 6. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej
 7. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 8. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

 

W ramach Komisji Uczelni Wychowania Fizycznego realizowane są projekty:

 • Akcja Ciacho
 • AWF oddaje krew
 • Ekiden
 • Most AWF

 

W kadencji 2020/2021:

 • Jakub Polak został powołany na zastępcę przewodniczącej Prezydium Komisji
 • Agata Nawacka została powołana na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej

 

Zobacz więcej na:

 

Porozumienie Samorządów Studentów Uczelni Poznańskich jest ciałem opiniodawczym powstałym w celu koordynacji działań środowiska Samorządów Studenckich Uczelni Wyższych Miasta Poznania, a w szczególności formułowaniu opinii w sprawach dotyczących studentów oraz ich integracji w środowisku akademickim.

PSSUP wspólnie dba o interes studentów, reprezentując środowisko poznańskiej społeczności studenckiej przed Władzami Miasta Poznania oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wspólnie tworzymy Juwenalia Poznań.

Sekcja do usunięcia

...
Senat
 1. Kasprzak Małgorzata
 2. Kołowrotkiewicz Filip
 3. Nawacka Agata
 4. Stolarz Bartłomiej
 5. Mrzywka Katarzyna - ZWKF

 

Rada Programowa

Kołowrotkiewicz Filip

 

Rada Uczelni

Kołowrotkiewicz Filip

 

Rada Biblioteczna

Chuchro Michalina

 

Uczelniana Komisja Wyborcza

Zygmunt Bartosz

 

Komisja Stypendialna
 1. Kalka Bartosz
 2. Kosno Wiktoria
 3. Lewandowska Karolina
 4. Najder Julia
 5. Gaudyn Dagmara - ZWKF
 6. Mrzywka Katarzyna - ZWKF

 

Uczelniane Kolegium Elektorów
 1. Kasprzak Małgorzata
 2. Kołowrotkiewicz Filip
 3. Lewandowska Karolina
 4. Nawacka Agata
 5. Polak Jakub
 6. Stolarz Bartłomiej
 7. Gaudyn Dagmara - ZWKF
 8. Mrzywka Katarzyna - ZWKF

 

Komisja ds. Podziału Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Kołowrotkiewicz Filip

 

Komisje Senackie

ds. Nagród i Wyróżnień

Ciechomska Patrycja

 

Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

Kołowrotkiewicz Filip

 

Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów
 1. Komsta Aleksandra
 2. Nawacka Agata
 3. Gaudyn Dagmara - ZWKF

 

Odwoławcza Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów
 1. Kołowrotkiewicz Filip
 2. Mrzywka Katarzyna - ZWKF

 

Odwoławcza ds. Potwierdzenia Efektów Uczenia się

Rękoś Michalina

 

Zadania Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego:

 1. Uchwala projekt regulaminu samorządu studenckiego oraz projekty jego zmian większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu organu.
 2. Opiniuje projekty wewnętrznych regulacji prawnych  sporządzanych przez organy Uczelni, w sprawach określonych treścią powszechnie obowiązujących aktów prawnych, a w tym przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 3. Opiniuje regulaminy przyznawania nagród oraz stypendiów za wyniki w nauce, działalność społeczną, organizacyjną, kulturalną i sportową.
 4. Decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przyznawanych przez organy Uczelni na cele studenckie oraz współdziała w zakresie realizacji systemu pomocy materialnej dla studentów na wniosek zarządu.
 5. Nakreśla kierunki działania samorządu, zatwierdza formy i zakres działania organów wykonawczych samorządu w sprawach dotyczących studentów, a w tym w sprawach socjalno-bytowych i kulturalnych.
 6. Współpracuje z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach dotyczących studentów, również w formie wspólnie organizowanych szkoleń.
 7. Wybiera spośród swoich członków elektorów Uczelni, przedstawicieli studentów do Senatu, zarządy Samorządu studenckiego, komisję rewizyjną, sądy koleżeńskie, przedstawicieli do komisji senackich.

 

Sąd Koleżeński
 1. Głowienka Monika
 2. Miężał Mateusz
 3. Wojna Nikola
 4. Drozdowska Iga - ZWKF
 5. Rosalski Jakub - ZWKF

 

Sąd Koleżeński Odwoławczy
 1. Chuchro Michalina
 2. Długaszek Michał
 3. Stolarz Bartłomiej
 4. Hoffmann Maria - ZWKF
 5. Pyżyńska Marta - ZWKF

 

Komisja ds. Informacji i Promocji
 1. Nawacka Agata
 2. Rękoś Michalina
 3. Stolarz Bartłomiej

 

Komisja Rewizyjna
 1. Kalka Bartosz
 2. Majchrzak Michał
 3. Stolarz Bartłomiej
 4. Budzyń Andrzej - ZWKF
 5. Jackowska Julia - ZWKF

 

Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego
 1. Długaszek Michał
 2. Karasiak Joanna
 3. Komsta Aleksandra
 4. Najder Julia
 5. Łabędź Gabriela  - ZWKF
 6. Rosińska Anna - ZWKF

 

Rada Mieszkańców Domu Studenta
ul. św. Rocha 9, 61-142 Poznań
 1. Ciechomska Patrycja
 2. Głowienka Monika
 3. Kalka Bartosz
 4. Lewandowska Karolina

Zadania i kompetencje Zarządu:

 1. Realizacja zadań nakreślonych przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego.
 2. Pełnienie funkcji reprezentantów studentów przed władzami Uczelni w zakresie niekolidującym z uprawnieniami innych organów samorządu.
 3. Podejmowanie działań i realizacja inicjatyw w sprawach ważnych dla reprezentowanych przez organ studentów i społeczności lokalnej oraz regionalnej.
 4. Wydawanie zaświadczeń o wolontariacie na rzecz AWF Poznań związanych z organizowanymi przez Zarząd wydarzeniami.
 5. Występowanie do RUSS z wnioskiem o zatwierdzenie inicjatyw realizowanych na rzecz studentów lub społeczności lokalnych, mogących mieć wpływ na wizerunek samorządu studentów Akademii.
 6. Przedstawianie władzom i organom Uczelni, na wniosek studentów lub z własnej inicjatywy, opinii o warunkach socjalno-bytowych studenta lub jego rodziny.
 7. Wyznaczanie studentów (za ich zgodą) do komisji powoływanej w Uczelni, z wyłączeniem komisji senackich.

 

 • Ilustracja kontaktu
  Filip Kołowrotkiewicz, przewodniczący RUSS
  Telefon: (61) 835 51 44
 • Ilustracja kontaktu
  Agata Nawacka, zastępca Przewodniczącego RUSS
  Telefon: (61) 835 51 44
 • Ilustracja kontaktu
  Karolina Lewandowska, przewodnicząca Rady Mieszkańców Domu Studenta
  ***@awf.poznan.pl
  Telefon: (61) 835 51 44
 • Ilustracja kontaktu
  Joanna Karasiak, przewodnicząca Komisji ds. Informacji i Promocji
  ***@awf.poznan.pl
  Telefon: (61) 835 51 44
 • Ilustracja kontaktu
  Jakub Polak, przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Biznesem
  Telefon: (61) 835 51 44

Podkategorie

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl