Legia Akademicka

Obecna sytuacja w Polsce i na świecie spowodowana rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 powoduje wiele niewiadomych. Na chwilę obecną nie wiadomo, jak długo potrwa zamknięcie Uczelni oraz zawieszenie zajęć.

Przyszły żołnierzu! Wykorzystaj ten czas mądrze i przygotuj się do egzaminu i nadchodzącej części praktycznej!

 

Czytaj więcej...

mgr Anna Gomołysek

Koordynator Legii Akademickiej w Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

 

prof. AWF dr hab. inż Marek Sokołowski

Koordynator Legii Akademickiej w Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, prowadzący zajęcia

 

Zakład Sportów i Edukacji Obronnej 

Budynek Dydaktyczny

p. 319 ( III piętro)

tel. 61 835 53 80

kom. 606 345 215

mail :

 

Pierwsza edycja programu 

Na mocy porozumienia Ministerstwa Obrony Narodowej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiono w 2017 roku pilotażowy program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”.

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu wyraziła chęć przystąpienia do programu Uchwałą Senatu nr 59/2017 z dnia 6 października 2017 roku.

W tej edycji Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu była jedyną Uczelnią w województwie Wielkopolskim, która spełniła wymogi przystąpienia do programu.

W dniu 5 grudnia 2017 roku w Naszej Alma Mater odbył się Dzień Promocyjny Legii Akademickiej z licznymi atrakcjami dla obecnych gości.


W ramach promocji programu poznańską AWF odwiedził koordynator ds. Legii Akademickiej z ramienia Ministerstwa Obrony Narodowej pan Grzegorz Matyasik, który w inauguracyjnym wystąpieniu opowiedział m.in. o celach i założeniach projektu Legia Akademicka. Podczas dnia promocyjnego można było skorzystać m.in. z symulatora pola walki ŚNIEŻNIK, który służy do szkolenia żołnierzy w różnych warunkach bojowych i na różnych stanowiskach ogniowych. Ponadto wszyscy zainteresowani obejrzeć mogli wyposażenie polskiego żołnierza oraz złożyć wnioski o przystąpienie do programu.
Główną atrakcją spotkania okazał się pokaz dynamiczny z udziałem opancerzonych transporterów i dronów bojowych, którego organizatorem był pan Paweł Nowicki ze Stowarzyszenia Wielkopolska Obrona Narodowa we współpracy z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Poznaniu. Nad całym pokazem i merytorycznym opisem czuwał st. chor. sztab. rez. Andrzej Kisiel – były żołnierz Jednostki Wojskowej GROM, który brał udział m.in. w misjach zbrojnych w Afganistanie i Iraku oraz jest autorem książki „Trzynaście moich lat w JW GROM”.

W dniu 25.01.2018 roku podpisana została umowa z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zlecenia projektu pilotażowego pt. „Edukacja wojskowa dla studentów w ramach Legii Akademickiej” – część teoretyczna, w której Uczelnia została zobligowana do przeprowadzenia szkolenia teoretycznego, które obejmowało 30 h zajęć teoretycznych w Uczelni.


W edycji do programu przystąpiło 268 osób z 19 Uczelni. Najliczniejszą grupę stanowili studenci :
- Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu – 82 uczestników,
- Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 72 uczestników oraz
- Politechniki Poznańskiej – 23 uczestników.

Zajęcia odbyły się w formie wykładowej w weekendy, a jeden z bloków zajęć został przeprowadzony w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Poznaniu.
Do egzaminu końcowego z części teoretycznej przystąpiło 208 studentów, z których wszyscy uzyskali oceny pozytywne, co umożliwiło im wypełnienie wniosku o powołanie na ćwiczenia wojskowe odbywające się w przerwie wakacyjnej (lipiec – wrzesień),a tym samym udział w części praktycznej w wielu wyznaczonych jednostkach w Polsce m.in. w Poznaniu, Ustce czy Kłodzku.
 

Więcej informacji o wydarzeniach z pierwszej edycji można przeczytać tutaj :

https://www.awf.poznan.pl/pl/lista-aktualnosci/newsy-2017/3178-pokazy-wojskowe-na-terenie-kampusu

https://www.awf.poznan.pl/pl/lista-aktualnosci/newsy-2017/3193-wojskowy-dzien-w-akademii

https://www.miastopoznaj.pl/wydarzenia/6953-czy-poznan-potrzebuje-legii-akademickiej

https://www.facebook.com/poznanawf/videos/1902401436439887/  - film promocyjny

W roku akademickim 2019/2020 startuje trzecia edycja programu "Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej".

 

Aby przystąpić do realizowanego w Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym linkiem :

https://forms.gle/fcLw3AYeWEc9oWor5

UWAGA! LIMIT MIEJSC W TEGOROCZNEJ EDYCJI PROGRAMU ZOSTAŁ OSIĄGNIETY!

ZAPRASZAMY DO KOLEJNEJ EDYCJI.

 

Przypominamy, że do projektu Legia Akademicka może przystąpić student:

- studiów pierwszego stopnia,

- studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.

 

Nie może być to:

-        doktorant,

-        student studiujący poza granicami kraju,

-        student (nieposiadający obywatelstwa polskiego) przebywający na terenie Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały.

 

To ochotnicza formacja wojskowa utworzona 11 listopada 1918 roku z młodzieży studenckiej uczelni warszawskich, w większości członków Polskiej Organizacji Wojskowej. W listopadzie 1918 roku została przeformowana w regularny oddział piechoty Wojska Polskiego (36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej), a w 1929 roku została powołana do życia powtórnie, jako organizacja przysposobienia wojskowego słuchaczy wyższych uczelni w Polsce.

Działała z przerwami do roku 1939, a po 1989 roku została reaktywowana jako stowarzyszenie.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w 2017 roku pilotażowy program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”.

 

Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Część teoretyczna obejmuje zajęcia w formie wykładowej w Uczelni, jednostkach wojskowych oraz w formie e-learningu.

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik, składa wniosek do organów wojskowych o otrzymanie karty powołania na ćwiczenia wojskowe. Część praktyczna programu realizowana jest w czasie wakacji w jednostkach wojskowych oraz wytypowanych ośrodkach szkolenia.

  • moduł szkolenia podstawowego trwa 21 dni, zakończony jest egzaminem i złożeniem przysięgi;
  • moduł szkolenia podoficerskiego trwa 21 dni, zakończony jest egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

 

Więcej informacji na stronach: 

https://legiaakademicka.wp.mil.pl/ ; 

https://www.facebook.com/LegiaAkademickaMON/

 
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl