Zakład Biologii i Anatomii

 

Zakład Biologii i Anatomii

Katedra Nauk Biologicznych
Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego

ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

  

 

Sekretariat: pok. 311 w budynku głównym (wejście A)

telefon i fax: +48 61 8355247

e-mail:

 

 

 
Prof. dr hab. Piotr Krutki - kierownik Zakładu
 
Ilustracja kontaktu
 
Zainteresowania badawcze:
Neurofizjologia; rdzeń kręgowy; interneurony; sterowanie ruchem; dywergencja aksonów; połączenia synaptyczne.
 
Członkostwo w towarzystwach naukowych:
-
 
Dyżury:
pok. 7, nowy budynek dydaktyczny
 
Dane kontaktowe:
tel. 61 8355439,
 
Serwisy zewnętrzne:
 
 
 

 
Dr hab. Małgorzata Waszak - adiunkt
 
 
Zainteresowania badawcze:
Prawidłowość rozwoju człowieka, kontroli i regulacji procesów wzrastania, genetycznych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju; badania koncentrują się wokół mechanizmów rozwoju płodowego człowieka, wiążą się ze śledzeniem działania czynników determinujących i stymulujących rozwój płodowy, oraz z problemem działania czynników selekcji w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego.

Ponadto badanie efektywności różnych metod fizjoterapeutycznych. Badanie przeciążeń układu ruchu w różnych grupach zawodowych i sportowych. Badanie funkcjonalne i strukturalne kręgosłupa w sporcie i stanach patologicznych.

 
Członkostwo w towarzystwach naukowych:
-
 
Dyżury:
pok. 303, budynek główny
 
Dane kontaktowe:
tel. 61 8355226,
 
Serwisy zewnętrzne:
 
 
 

 
Dr Renata Fogt-Wyrwas - adiunkt
 
FOTO
 
Zainteresowania badawcze:
- Molekularna zmienność nicieni zoonotycznych
- Wykorzystanie metod molekularnych i standardowych do wykrywania jaj pasożytów

Dyżury:
Środa, godz. 14:00 - 15:00, pok. 308 budynek główny.
 
Dane kontaktowe:
tel. 61 8355249,
 
Serwisy zewnętrzne:

 

 
Dr Wojciech Jarosz - adiunkt
 
 
Zainteresowania badawcze:
- Biologiczne skażenie środowiska formami inwazyjnymi pasożytów (zastosowanie technik molekularnych)
- Ogólnobiologiczne skutki inwazji zoonotycznych dla organizmu człowieka
- Analiza molekularna wybranych genów u człowieka
 
Członkostwo w towarzystwach naukowych:
Polskie Towarzystwo Parazytologiczne, członek Zarządu Oddziału Poznańskiego (skarbnik)
 
Dyżury:
Wtorek, godz. 13:00 - 14:00, pok. 311 budynek główny.
 
Dane kontaktowe:
tel. 61 8355246,
 
Serwisy zewnętrzne:
 
  
 

 
Dr Michał Wendt - adiunkt
 
 
Zainteresowania badawcze:

Dr Michał Wendt jest adiunktem w Zakładzie Biologii i Anatomii Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Obszar jego działalności naukowej dotyczy badań efektywności metod fizjoterapii i terapii manualnej w odniesieniu do dysfunkcji narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem zespołu funkcjonalnego kręgosłupa. Prowadzone przez niego badania dotyczą oceny parametrów funkcjonalnych i strukturalnych w różnych grupach społecznych, zawodowych i sportowych. Dr Michał Wendt jest również czynnym fizjoterapeutą z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym. Ukończył wiele szkoleń oraz kursów podyplomowych związanych z wykonywanym zawodem fizjoterapeuty. Specjalizuje się w leczeniu chorób oraz dysfunkcji układu ruchu przy wykorzystaniu szeroko rozumianej terapii manualnej.

Dyżury:
pok. 305, budynek główny
 
Dane kontaktowe:
tel. 61 8355226,
 
Serwisy zewnętrzne:
 
 
 

 
Dr Marzena Ratajczak - adiunkt
 
 
 
Zainteresowania badawcze:
Aktywność fizyczna w promocji zdrowia, profilaktyce chorób cywilizacyjnych, terapii zaburzeń metabolicznych; edukacja zdrowotna; trening zdrowotny.
 
Dyżury:
pok. 304, budynek główny
 
Dane kontaktowe:
tel. 61 8355226,
 
Serwisy zewnętrzne:
 
 
 

 

Mgr Agnieszka Drzewiecka - starszy specjalista badawczo-techniczny

 

Dane kontaktowe:
tel. 61 8355247,

pok. 311 budynek główny

 

 

Poniżej znajduje się wykaz przedmiotów prowadzonych w Zakładzie wraz z materiałami ich dotyczącymi. Przedmioty przyporządkowano do właściwych im kierunków studiów.

W dalszej części podstrony zamieszczono problematykę prac dyplomowych realizowanych w Zakładzie.

 

 

Wychowanie Fizyczne

Podstawy biologii człowieka (I rok, I st.)

Treści przedmiotu, program i regulamin zajęć.

 

Anatomia (I rok, I st.)

Program i regulamin zajęć; literatura.

 

Ekologiczne uwarunkowania zdrowia (I rok, II st.)

Program i regulamin zajęć


 

 

Sport

Biologia (I rok, I st.)

Treści przemiotu, program i regulamin zajęć.

 

Anatomia funkcjonalna (I rok, I st.)

Program i regulamin zajęć; literatura.

 

 

Fizjoterapia

Biologia medyczna (I rok)

Treści przedmiotu.

 

Genetyka (I rok)

Treści przedmiotu. program i regulamin zajęć.

 

Anatomia prawidłowa (I rok, SJM)

Program i regulamin zajęć; literatura.

 

Moduł: Anatomiapalpacyjna, funkcjonalna, rentgenowska(I rok, SJM)

Anatomia palpacyjna. Program zajęć; literatura.

Anatomia RTG. Treści programowe.

 

 

Dietetyka

Parazytologia (II rok, I st.)

Treści przedmiotu, program i regulamin zajęć.

 

Genetyka (I rok, II st.)

 

Anatomia człowieka (I rok, I st.)

Program i regulamin zajęć; literatura.

 

 

Taniec w Kulturze Fizycznej

Anatomia człowieka (I rok, I st.)

Program i regulamin zajęć; literatura.


 

 


 

Problematyka prac dyplomowych

Promotor

Problematyka badawcza prac licencjackich i magisterskich

dr hab. Małgorzata Waszak

1.      Elektogoniometria zakresów ruchów w stawach człowieka u osób uprawiających różne dyscypliny sportowe i w patologii układu ruchu.

2.      Wpływ stanów patologicznych organizmu na zmiany parametrów funkcjonalnych kręgosłupa.

3.      Badania rozwojowe dotyczące zmian w układzie ruchu pod wpływem różnego typu aktywności fizycznej.

4.      Dysfunkcje układu ruchu.

5.      Prawidłowość rozwoju człowieka, kontroli i regulacji procesów wzrastania.

6.      Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju człowieka.

7.      Czynniki determinujące i stymulujące rozwój ontogenetyczny człowieka.

dr Michał Wendt

1.      Badanie przeciążeń układu ruchu w różnych grupach zawodowych i sportowych.

2.      Badanie funkcjonalne i strukturalne kręgosłupa w sporcie i stanach patologicznych.

3.      Wpływ stanów patologicznych organizmu na zmiany parametrów funkcjonalnych kręgosłupa.

4.      Rehabilitacja chorób narządów układu ruchu.

5.      Ocena efektywności działania różnych metod rehabilitacyjnych.

6.      Badanie stopnia dysfunkcji układu ruchu.

7.      Wpływ treningu siłowego, wytrzymałościowego na układ ruchu.

dr Marzena Ratajczak

1.      Aktywność fizyczna kobiet w ciąży *.

2.      Korzyści i zagrożenia zdrowotne płynące z praktykowania tańca brzuchem (Raqs Sharqi) *.

3.      Rodzinne ćwiczenia fizyczne w klubie fitness- formy, metody, korzyści, badanie zapotrzebowania na rynku usług, kwalifikacje osób prowadzących zajęcia *.

4.      Tango jako metoda rehabilitacji.

5.      Pilates jako metoda fizjoterapeutyczna lub uzupełniająca/ kompensacyjna w wybranych dyscyplinach sportu *.

6.      Karmienie piersią- implikacje zdrowotne dla układu ruchu *.

*możliwość napisania pracy badawczej

dr Renat Fogt-Wyrwas

1.      Ocena podłoża molekularnego nietolerancji na wybrane składniki pokarmowe (praca eksperymentalna).

dr Wojciech Jarosz

1.      Ocena poziomu biologicznego skażenia gleby terenów rekreacyjnych (prace eksperymentalne).

2.      Badania parazytologiczne fauny synantropijnej (prace eksperymentalne).

3.      Ocena częstości występowania wybranych ektopasożytów u ludzi (prace eksperymentalne).

4.      Ocena podłoża molekularnego nietolerancji na wybrane składniki pokarmowe (prace eksperymentalne).

5.      Genetyczne uwarunkowania sprawności fizycznej.

6.       Podłoże molekularne chorób nowotworowych.

 


 

Studenckie Koło Naukowe

Zainteresowanych stawianiem pierwszych kroków w świecie nauk przyrodniczych zapraszamy do działającej przy Zakładzie sekcji Studenckiego Koła Naukowego.

Opiekun: dr Wojciech Jarosz

 
Aktualny wykaz publikacji naukowych pracowników Zakładu znajduje się na stronach Ośrodka Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu. Odnośniki do naukowych serwisów informacyjnych i społecznościowych znaleźć można w zakładce "Pracownicy".
 
 

Aktualnie realizowana tematyka badawcza

- Biologiczne skażenia terenów rekreacyjno-sportowych.

- Wykorzystanie technik molekularnych w badaniu biologii geohelmintów.

- Pasożyty zoonotyczne - skażenie środowiska oraz wpływ inwazji na rozwój biologiczny człowieka.

 
 

Realizowane projekty badawcze

Wybrane projekty naukowe realizowane w ostatnich latach:
 
- "Wykrywanie i identyfikacja nicieni zoonotycznych z nadrodziny Ascaridoidea w próbkach środowiskowych – optymalizacja i zwiększenie wydajności obecnych metod i narzędzi" (2017-2019, Program Wyklonawczy do umowy między Rządem RP a Rządem Walonii i Regionu Brukseli).
 
- Zadanie badawcze NCN - program Miniatura (370414, NZ6) pt. "Opracowanie metody równoległej detekcji stadiów dyspersyjnych pasożytów zoonotycznych Toxocara canis, T. cati i Toxoplasma gondii w glebie poprzez analizę DNA środowiskowego", 2017-2018.
 
 

Problematyka prac doktorskich

 
 
 
 
 
Zakład Biologii i Anatomii jest jednostką kontynuującą tradycje dwóch zakładów, tj. Zakładu Biologii i Ochrony Środowiska oraz Zakładu Anatomii, w wyniku połączenia których powstał 1 października 2019 r.
Zakład jest obecnie ulokowany w strukturach Katedry Nauk Biologicznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
 
 

Zakładowe laboratoria badawcze

W Zakładzie Biologii i Anatomii funkcjonuja obecnie nastepujące laboratoria badawcze:
 
1) laboratorium badań genetycznych
 
 
 
2) laboratorium badań środowiskowych
 
 
 
3) laboratorium badań anatomicznych
 
 
 
 

Historia Zakładu

Historia "części biologicznej" obecnego Zakładu Biologii i Anatomii:
 
Zakład Biologii i Ochrony Środowiska (początkowo wspólny z Zakładem Antropologii) był jednym z najstarszych w strukturze organizacyjnej. Od 1921 r. do wybuchu II Wojny Światowej mieścił się w ówczesnym ogrodzie botanicznym (dzisiaj Park Wilsona), w budynku powystawowym PWK przy ulicy  Matejki. Od roku akademickiego 1922/23 odbywały się w Zakładzie regularne ćwiczenia i wykłady z mikrobiologii i histologii. W roku 1931/32 przystosowano wykłady z histologii do potrzeb studentów kierunku wychowanie fizyczne. Wprowadzono przedmiot biologia, którą w  tym czasie wykładał prof. E. Niezabitowski, a elementy histologii i embriologii w połączeniu z anatomią dr F. Kamiński. Od roku 1950, gdy usamodzielniła się Uczelnia Wychowania Fizycznego, zajęcia z biologii były zlecane pracownikom Akademii Medycznej i Wyższej Szkoły Rolniczej, a od 1955 roku prowadzone były przez etatowych pracowników WSWF zatrudnionych w nowo powstałym Zakładzie Biologii i Antropologii. W okresie niemal 60. letniej historii Zakładu wiodącymi przedmiotami prowadzonymi przez pracowników była biologia oraz ochrona środowiska. Po wprowadzeniu do oferty dla studentów wykładów monograficznych i przedmiotów do wyboru, a także w wyniku rozczłonkowania prowadzonych zajęć, liczba przedmiotów znacznie wzrosła (m.in. biologia medyczna, podstawy biologii człowieka, histologia, genetyka, a także ekologia, ochrona środowiska i ekeologiczne uwarunowania zdrowia).

Struktura organizacyjna Zakładu Biologii w ujęciu historycznym:

1955 do 1965 – Zakład Biologii i Antropologii w Katedrze Nauk Biologicznych

1965 do 1970 – Zakład Biologii z Pracownią Biometeorologii Sportu w Katedrze Nauk Biologicznych utworzenie Pracowni Ochrony Przyrody

1970 do 1972 – Zakład Biologii z Pracownią Ochrony Przyrody

1972 do 1974 – Zespół Dydaktyczny Biologii z Pracownią Ochrony Przyrody w Zakładzie Nauk Morfologicznych

1975 do 1994 – Zakład Biologii i Ochrony Przyrody w Instytucie Przyrodniczych Podstaw Kultury Fizycznej

1994-2000 – Katedra Biologii i Ochrony Przyrody w Instytucie Wychowania Fizycznego i Sportu

2000-2007 – Zakład Biologii i Ochrony Przyrody (w związku ze zmianami w statucie Uczelni)

2007-2019 – Zakład Biologii i Ochrony Środowiska
 
Od 2019 – Zakład Biologii i Anatomii


Kierownicy Zakładu:


Prof. dr hab. Michał Ćwirko-Godycki 1955-1965

Prof. dr hab. Bohdan Kiełczewski 1965-1970

Dr hab. prof. AWF Zdzisław Czapski 1970-1994

Dr hab. prof. AWF Hanna Mizgajska-Wiktor 1994-2019
 
Prof. dr hab. Piotr Krutki od 2019 r.
 
 
 
 
 
Witamy na stronach Zakładu Biologii i Anatomii!
 
 
Zachęcamy do korzystania z menu bocznego w celu odnalezienia poszukiwanych treści.

Wszelkie informacje dotyczące dydaktyki prowadzonej w Zakładzie (teści przedmiotów, regulaminy zajęć itp.) znajdują się w zakładce "Dla Studenta".

Poniżej zamieszczane będą aktualności dotyczące najbliższych terminów egzaminów i zaliczeń.
 
 

Aktualności dotyczące egzaminów i zaliczeń

Nieobecność na egzaminie lub zaliczeniu zostanie usprawiedliwiona jeśli w regulaminowym terminie przedłożone zostanie usprawiedliwienie w sekretariacie Zakładu (pok. 311 budynek główny).

Studentów, którym z uzasadnionych powodów nie udało się przystąpić do wyznaczonych terminów egzaminów lub zaliczeń, zachęcamy do jak najszybszego kontaktu z pracownikami Zakładu.


 
W związku z zawieszeniem zajęć w Uczelni prosimy o kontakt via e-mail. Szczegóły w zakładce Pracownicy

 
 

Pozostałe aktualności

Noc Naukowców 2019 w Zakładzie Biologii i Anatomii

 

W trakcie ostatniej edycji Nocy Naukowców zaprosiliśmy spragnionych wiedzy na warsztaty pt. "Geny w akcji - czyli czy każdy z nas ma takie same szanse na olimpijskie złoto?". W trakcie zajęć laboratoryjnych prezentowaliśmy metody analiz DNA, począwszy od ekstrakcji DNA z komórek nabłonkowych, przez rekację PCR powielania wybranego rejonu genomu, aż po trawienie enzymatyczne i elektroforezę. Omówilismy również kwestie zmienności genetycznej i dziedzicznych predyspozycji do osiągania wysokich wyników sportowych.
 

 

Bardzo dziękujemy za pomoc Wolontariuszom, w szczególności Pani Dominice Moszczyńskiej, członkini Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Zakładzie.

Do zobaczenia za rok!

 
 
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl