Erasmus - Aktualności

Uniwersytet w Pecs na Węgrzech organizuje w terminie wakacyjnym intensywny kurs języka węgierskiego on-line.

Czytaj więcej...

Drodzy Studenci,

Mamy nadzieję, że pomimo obecnej sytuacji będzie można realizować zagraniczne wyjazdy stypendialne na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akad. 2020-21. Dlatego już teraz rozpocznij swoją przygodę. Nic nie tracisz, a możesz zyskać. Podejmij przygotowania i wyślij formularz rekrutacyjny. Możliwość wyjazdu i tak zostanie zweryfikowana przez bieżącą sytuację w kraju uczelni partnerskiej bezpośrednio przed każdym wyjazdem. Każdy może spróbować.
Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza nabór na zagraniczne wyjazdy stypendialne w roku akademickim 2020/2021 (semestr zimowy i letni).
Termin składania formularza aplikacyjnego: 20 maja br.

Rekrutacja TYLKO on-line!!! Wypełniony formularz ze zdjęciem i podpisem (bez potwierdzania ocen) należy przesłać na adres:
Uwaga: Studenci I roku studiów magisterskich proszeni są o załączenie do formularza scanu suplementu do dyplomu.


formularz rekrutacyjny
wykaz uczelni
stawki 2020-21
W związku z ogłaszanym w kolejnych krajach UE zagrożeniem epidemiologicznym z powodu COVID-19  i powrotami kolejnych stypendystów do kraju pragnę wszystkich uspokoić i zapewnić, że Uczelnia w zgodzie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami NA-FRSE będzie każdą mobilność rozpatrywała z należytą starannością. Decyzje te będą podejmowane indywidualnie dla każdej mobilności.
Ufam, że wszyscy rozumieją, iż dysponując środkami publicznymi (do jakich zaliczane są stypendia programu Erasmus+ i POWER) należy zadbać o ich przejrzyste i rzetelne rozliczenie.
 
Każdy student, który zdecydował się na powrót do kraju i przerwanie wyjazdu stypendialnego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 ma obowiązek skontaktować się ze swoją uczelnią macierzystą (wysyłająca) i zgłosić przerwanie/rezygnację z mobilności drogą e-mailową do BWZ ( ). Oczywiście powinno to być  zrobione w porozumieniu z uczelnią przyjmującą tj. w której student realizuje swój pobyt. Wyjaśnia to Komunikat Rektora w sprawie COVID-19 (patrz pkt. II) – w załączeniu.
Nazwiska osób, które dopełniły powyższej formalności będą przekazywane przez BWZ do DOS-u drogą mailową o przywrócenie na listę studentów wydziału macierzystego.
 
Osoby, które zdecydowały się zrezygnować z mobilności (przerwanie podpisanej umowy finansowej) zobowiązane są do przygotowania oświadczenia/zawiadomienia z podaniem przyczyny rezygnacji z wyjazdu oraz przedstawić wstępną kalkulację poniesionych kosztów, których nie da się odzyskać a także załączyć kopie dokumentów poświadczających poniesienie ww. wydatków. Mam świadomość, że udokumentowanie poniesionych kosztów będzie najtrudniejsze, jednak proszę o bardzo precyzyjne/rzetelne uzasadnienie ich braku. Każdy student ma obowiązek przygotowania takiego zawiadomienia wraz z wykazem kosztów i załącznikami  samodzielnie nawet jeśli pewne koszty były poniesione przez 2 lub więcej studentów. Każda taka dokumentacja będzie oceniania indywidualnie i będzie podstawą do złożenia przez Uczelnię do NA-FRSE wniosku o kwalifikację przerwania wyjazdu jako „siły wyższej”. Dopiero poświadczenie takiego wyjazdu  jako „siły wyższej” przez NA-FRSE będzie podstawą do ostatecznego rozliczenia Uczelni ze studentem.
 
Na obecnym etapie komunikacji wszystkie dokumenty związane z „siłą wyższą” mogą być przesyłane do BWZ w formie skanów (nie zdjęć) zgodnie ze wskazaniem otrzymanym z NA-FRSE
„NA dopuszcza wysyłanie dokumentów związanych z „siłą wyższą” z powodu COVID-19 (wniosek, etc.) w formie skanów przesyłanych w poczcie elektronicznej. Dokumenty te będą podlegały weryfikacji w ramach standardowych procedur związanych z audytami i kontrolami, co oznacza, że uczelnia musi posiadać oryginał pisma/oświadczenia uczestnika mobilności, na którego podstawie występuje do NA o uznanie przypadku jako „siły wyższej”.  Przypominamy, że uczestnicy mobilności są zobowiązani do upewnienia się, czy linia lotnicza, w której dokonana została rezerwacja, dopuszcza możliwość odzyskania kwoty zapłaconej za bilet. Jeżeli taka informacja nie jest dostępna na stronie internetowej linii lotniczej lub informuje ona o niemożliwości odzyskania kosztów biletu (jak to ma miejsce w przypadku tzw. tanich linii lotniczych), to prosimy o zamieszczenie tej informacji w oświadczeniu podpisanym przez uczestnika (w treści podania lub w odrębnym dokumencie).”
Podobna sytuacja będzie dotyczyła poświadczenia opłaty za zakwaterowanie. W przypadku braku dokumentu finansowego należy dołączyć kopię umowy podpisanej z właścicielem, korespondencji e-mailowej prowadzonej w tej sprawie itp.
W razie wątpliwości lub braku uzasadnienia poniesionego kosztu BWZ będzie prosiła o uzupełnienie dokumentacji.
Proszę  pamiętać, że ostateczne rozliczenie finansowe każdego stypendysty nastąpi po otrzymaniu przez BWZ oryginału przesłanych drogą e-mailową dokumentów.
 
Z uwagi na fakt zamknięcia Uczelni korespondencja wysyłana drogą pocztową nie będzie odbierana.
Wszystkie wyjazdy dotyczące roku akad. 2019-20 muszą być rozliczone formalnie do lipca br. Termin ten  z uwagi na indywidualne przypadki może ulec przesunięciu.
 
Przypominam, że obecnie Uczelnia funkcjonuje w systemie bardzo ograniczonym tj. większość pracowników zdalnie w domu bez dostępu do sprzętu uzupełniającego (skanery, drukarki). Dlatego jakiekolwiek dokumenty będą formalnie rozpatrywane po powrocie pracowników do normalnego systemu pracy.
 IMG 20191212 165009Punkt informacyjny praktyk studenckich i absolwenckich otwarty!
Miejsce: hol, budynek dydaktyczny.
Termin:
środa 26 lutego br - godz. 10.30 - 13.00
czwartek 27 lutego br. - godz. 10.30 - 13.00
wtorek 3 marca br. - godz. 10.00 -11.00
środa 4 marca br.  - godz. 10.00-13.00

Przyjdź! Zobacz! Dowiedz się gdzie możesz wyjechać i jak uzyskać 1000 euro stypendium!
Biuro Współpracy z Zagranicą  ma przyjemność poinformować o możliwości wzięcia udziału w programie stypendialnym współfinansowanym przez rząd indyjski dla studentów studiów licenjcackich, magisterskich oraz doktoranckich.

Czytaj więcej...

image4Nauka na zagranicznej uczelni, odkrywanie nowych kultur, rozwój osobisty, szlifowanie języków, to tylko kilka z możliwych korzyści programu Erasmus+.
Program od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Pod koniec stycznia pożegnaliśmy naszych "Erasmusów" z zagranicy, którzy w tym roku przyjechali do nas z Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Turcji i  Francji. Biuro Współpracy z Zagranicą zorganizowało dla nich oraz polskich studentów szereg imprez o charakterze sportowym, promujących formy aktywnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu (turniej bowlingowy, gry i zabawy w parku linowym, na  torze saneczkowym lub w największym wodnym kompleksie rekreacyjnym w Polsce  – w Termach Maltańskich).
Dla  studentów Hiszpanii i Portugalii nie lada wyzwaniem była wizyta na lodowisku, na "Chwiałce".
Żywe rytmy były doskonałą okazją, żeby przełamać „ pierwsze lody” między polskimi studentami i „Erasmusami”. Cześć studentów założyła po raz pierwszy na nogi łyżwy  i z przerażeniem stawiała  pierwsze kroki na lodzie. Polscy studenci zorganizowali szybki kurs nauki jazdy oraz liczne konkursy i atrakcje.

Czytaj więcej...

ulotka A5 ErasmusChcesz znaleźć pracę?  Chcesz biegle mówić w obcym języku? Zrób pierwszy krok! Jedź na zagraniczną praktykę studencką/absolwencką Erasmusa+!!!
Biuro Współpracy z Zagranicą oferuje praktyki studenckie/absolwenckie w terminie wakacyjnym w następujących ośrodkach:
- Grecja - Grecotel Hotels and Resorts
- Cypr, Grecja, Portugalia, Hiszpania, Włochy - hotele
- Włochy - Domus Salutis Rehabilitation Clinic (Brescia)
- Włochy- Camping Village (Montescudaio)
- Portugalia - Biuro Podróży ( Lizbona)

Czytaj więcej...

Ciacho 004Jak co roku w okolicy mikołajek Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego zorganizowała charytatywną dystrybucję ciast wśród pracowników i studentów naszej Uczelni - Akcję Ciacho.
Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 4-5 grudnia br.
Wszyscy pracownicy i studenci zostali zaproszeni do udziału w wydarzeniu poprzez upieczenie ciasta, pierników bądź innych słodkości i przyniesienie ich do stoiska rekrutacji.

Czytaj więcej...

image1Zagraniczne wymiany studenckie to zawsze okazja do podróży, poznania nowej kultury, nowego języka, a także nawiązania nowych znajomości. Dlatego co roku program ten cieszy się dużym powodzeniem. Tak jest też w tym roku. 1 października br. oficjalnie powitaliśmy przyjaciół z zagranicy, którzy w tym roku przyjechali do nas z Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Turcji oraz Francji. Biuro Współpracy z Zagranicą zorganizowało dla nich  liczne  imprezy integracyjne. W spotkaniu uczestniczyli również polscy studenci, którzy będą wspierać  ich w zmaganiu z wyzwaniami wiążącymi się ze studiowaniem w obcym kraju.

Czytaj więcej...

Dyżury Koordynatorów Wydziałowych

Wzorem ubiegłych lat Biuro Współpracy z Zagranicą zaprasza wszystkich pracowników Uczelni zainteresowanych zagranicznymi wyjazdami stypendialnymi do skorzystania z oferty programu ERASMUS+HE, który daje nauczycielom akademickim możliwość przeprowadzenia wykładów w uczelni partnerskiej, a pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi szanse uczestnictwa w zagranicznych szkoleniach.

formularz rekrutacyjny, wykaz uczelni, regulamin

Czytaj więcej...

Jedź na studia lub praktykę zagraniczną Erasmusa+!
Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza, że są jeszcze  wolne miejsca na zagraniczne wyjazdy stypendialne w semestrze wiosennym, w roku akademickim 2019/2020.
Zainteresowanych zapraszamy do składania formularza rekrutacyjnego do BWZ, do 31 października br. (budynek rektoratu, pok. 102, godz. 11.00 - 14.30) lub na adres:

Szczegółowych informacji o wolnych miejscach będziemy udzielać Państwu osobiście w dniach 30 września     ( od godz. 10.00 -12.00) i 2 października br. ( od godz. 11.00-13.00) w holu, w  nowym budynku dydaktycznym).
Zapraszamy również na słodką niespodziankę.

 (budynek rektoratu, pok. 102, godz. 11.00 - 14.30).
Formularz rekrutacyjny
Wykaz wolnych miejsc
Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej (MAECI) dysponuje stypendiami dla studentów zagranicznych oraz studentów - obywateli włoskich mieszkających za zagranicą (IRE) na rok akademicki 2019/2020, mającymi na celu promowanie międzynarodowej współpracy kulturalnej, upowszechnianie znajomości języka, kultury i nauki włoskiej oraz przybliżenie systemu gospodarczego oraz technologii włoskiej na świecie.

Czytaj więcej...

Dyżury Koordynatorów Wydziałowych
1128 marca br. Biuro Współpracy z Zagranicą zorganizowało po raz pierwszy na naszej uczelni „Erasmus Day”, na który zaproszeni zostali wszyscy studenci i pracownicy zainteresowani możliwością wyjazdu w ramach programu Erasmus+. Na spotkaniu  informacyjnym można było dowiedzieć się gdzie można wyjechać i jakich należy dopełnić formalności.

Czytaj więcej...

13Zagraniczne wymiany studenckie to zawsze okazja do podróży, poznania nowej kultury i nowego języka, a także nawiązania nowych znajomości. Dlatego co roku program ten cieszy się dużym powodzeniem. Pod koniec stycznia pożegnaliśmy Erasmusów z zagranicy, którzy w tym roku przyjechali do nas z Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Turcji oraz Węgier. Biuro Współpracy z Zagranicą zorganizowało dla nich oraz polskich studentów szereg imprez o charakterze integracyjnym. Wspólne wyjścia i imprezy sportowe miały na celu ułatwienie zagranicznym studentom integracji ze społecznością lokalną i akademicką.

Czytaj więcej...

Erasmus day paskamiCzy widziałeś jak Twój znajomy umieszcza na portalu społecznościowym zdjęcia z różnych zakątków Europy podczas gdy Ty kolejny rok siedzisz w tych samych ławkach na uczelni? Nigdy nie zastanawiało Cię jak to jest możliwe? Czy słyszałeś o programie Erasmus+ ?

Czytaj więcej...

Biuro Współpracy z Zagranicą informuje, że aplikacje na stypendia rządu francuskiego Master 2 lub Doktorat są już otwarte i wnioski można składać do 7 marca br. Ambasada Francji w Polsce przyznaje stypendia na ukończenie cyklu studiów we Francji (poziom Master 2), zrealizowanie podwójnego doktoratu i miesięcznych pobytów naukowych.

Czytaj więcej...

20181213 181158Dnia 13.12.2018. tj. w czwartek, w jednej z sal Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu odbyło się spotkanie wigilijne z udziałem wszystkich studentów zagranicznych, którzy przyjechali na pierwszy semestr wymiany programu Erasmus+, koordynatorów wydziałowych, opiekunów (Buddies) i wykładowców naszej Uczelni. Spotkanie wigilijne zorganizowało Biuro Współpracy z Zagranicą.

Czytaj więcej...

Biuro Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuje, że są jeszcze ostatnie wolne miejsca na zagraniczne wyjazdy stypendialne w semestrze wiosennym, w roku akademickim 2018/2019.
Zainteresowanych zapraszamy do składania formularza rekrutacyjnego do BWZ, (budynek rektoratu, pok. 102, godz. 11.00 - 14.30).

Czytaj więcej...

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl