Zakład Sportów i Edukacji Obronnej

Zakład Sportów i Edukacji Obronnej

Nowy Budynek Dydaktyczny, III piętro pok. 319
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań

tel.: (61) 835 53 80
 
NazwaStanowiskoTelefon
prof. AWF dr hab. Marek Sokołowskiprofesor nadzwyczajny, kierownik zakładu(61) 835 53 82
mgr Krzysztof Skibickiinstruktor(61) 835 53 81
mgr Adam Prokopczyk instruktor(61) 835 53 81
mgr Anna Gomołysekstarszy referent naukowo-techniczny(61) 835 53 80

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy terminy wraz z godzinami dyżurów pełnionych przez pracowników Zakładu Sportów i Edukacji Obronnej w okresie do 30 czerwca:

prof. AWF dr hab. Marek Sokołowski

03.06 (12.00-14.00); 05.06 (10.00-12.00); 08.06 (10.00-12.00); 15.06 (12.00-14.00); 22.06 (12.00-13.00); 24.06 (10.00-12.00)

mgr Krzysztof Skibicki

03.06 (09.00-11.00); 10.06 (09.00-11.00); 17.06 (09.00-11.00); 24.06 (09.00-11.00)

mgr Adam Prokopczyk

02.06 (10.30-12.30); 09.06 (10.30-12.30); 15.06 (9.30-11.30);

Survival militarny:

                                                  

 

Strzelectwo bojowe:

                                              

Wieloboje sprawnościowe:

                                                   

...
Zimowy obóz Grup Dyspozycyjnych 2017https://www.youtube.com/watch?v=tIp0k-iEbIg

Letni obóz Grup Dyspozycyjnych 2017: https://youtu.be/DCts8-fO8Zs

Propozycja tematów prac licencjackich i magisterskich, które będą realizowane w roku akademickim 2018/2019 w Zakładzie Sportów i Edukacji Obronnej:


1) Sporty ekstremalne – alternatywny sposób aktywności fizycznej.
2) Wpływ nowoczesnych form aktywności fizycznych na zdrowie.
3) Ocena rekreacji fizycznej w czasie wolnym osób w różnym wieku.
4) Porównanie poziomu aktywności fizycznej na podstawie testów sprawności fizycznej.
5) Nowoczesne formy aktywności fizycznej w oparciu o okres ontogenezy człowieka.
6) Charakterystyka porównawcza sprawności fizycznej osób trenujących
i nietrenujących.
7) Sporty, sztuki i systemy walki jako forma całożyciowej formy aktywności fizycznej.
8) Ocena poziomu aktywności fizycznej służb mundurowych i funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych.
9) Istota potencjału obronnego państwa, obronność jako kategoria społeczna
i militarna.                                                                                                                                                          10)Wpływ wysiłku fizycznego na habitualną postawę ciała zawodników uprawiających sporty kwalifikowane i  osób o zwiększonej aktywności fizycznej


Promotor: prof. AWF dr hab. Marek Sokołowski

 

Ponadto Nasz Zakład prowadzi własne badania naukowe, takie jak:

Zdrowie osób starszych w metropolii Poznań"

Kierownik projektu: prof. AWF dr hab. Marek Sokołowski

Główny badacz: dr inż. Zbigniew Kasprzak

Członkowie zespołu badawczego: dr Alicja Kaiser, dr Marta Stępień, dr Kinga Michnik, dr Maciej Mularczyk, mgr Anna Gomołysek, mgr Krzysztof Skibicki, mgr Adam Prokopczyk

 

"Biospołeczne charakterystyki populacji dzieci i młodzieży z miasta Poznania"

Kierownik projektu: prof. AWF dr hab. Marek Sokołowski

Główny badacz: dr Kinga Michnik

Członkowie zespołu badawczego: dr Alicja Kaiser, dr Zbigniew Kasprzak, dr Marta Stępień - Słodowska, dr Maciej Mularczyk, mgr Anna Gomołysek, mgr Krzysztof Skibicki, mgr Adam Prokopczyk

 

"Charakterystyka badań profilaktycznych chorób układu krążenia osób młodych i dorosłych

w wieku 15-69 lat"

Kierownik projektu: prof. AWF dr hab. Marek Sokołowski

Główny badacz: dr Maciej Mularczyk

Członkowie zespołu badawczego: dr Marta Stępień - Słodowska, dr Kinga Michnik, dr Alicja Kaiser, dr Zbigniew Kasprzak, mgr Anna Gomołysek

 

"Wpływ Lotniczych Specjalistycznych Przyrządów Gimnastycznych na psychomotoryczność, skałd masy ciała i sprawność fizyczną pilotów Sił Zbrojnych RP"

Kierownik projektu: prof. LAW dr hab. Zbigniew Wochyński

Główny badacz: mgr Adam Prokopczyk

Członkowie zespołu badawczego: mgr Anna Gomołysek, dr Robert Jędrys

 

Wybrane publikacje pracowników Naszego Zakładu:

 

     

 

 

  

 

prof. AWF dr hab. Marek Sokołowski

Kierownik Zakładu Sportów i Edukacji Obronnej.
Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, nauczyciel akademicki w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w poznaniu; w latach 2012-2016 Prodziekan ds. Studenckich i Sportu. 

Podpułkownik Wojska Polskiego, były kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu.
 
W 2003 roku odbył kilkumiesięczny staż naukowy w Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, biorąc czynny udział w wykładach i ćwiczeniach z Teorii i metodyki sportów walki (wówczas unikalnych nie tylko w skali kraju), a także w cyklicznych seminariach magisterskich i doktoranckich – pod kierunkiem prof. dr hab. Romana Macieja Kaliny, Kierownika Zakładu Sportów Walki i Podnoszenia Ciężarów oraz Prorektora AWF ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
 
Profesor Marek Sokołowski prowadził wykłady z przedmiotu Metodyka wychowania fizycznego w Wojskowej Akademii Wojsk Lądowych w Republice Czeskiej. Był również kierownikiem międzyuczelnianego projektu badawczego w ramach grantu ”Motoryczne i somatyczne kryteria selekcji żołnierzy wojsk lądowych”. Wyniki i wnioski z tych badań dotyczą rozwiązań w zakresie rozwijania możliwości morfofunkcjonalnych człowieka.
 
Były zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma „Studia Periegetica” – Zeszytów Naukowych Wielkopolskiej Szkoły Turystyki i Zarządzania.
 
Kierował sekcją sportową hokeja na trawie w Wojskowym Klubie Sportowym „Grunwald” w Poznaniu.                                                    
Największe sukcesy sportowe Klubu to:
· III drużyna Europy w hokeju halowym – Kolonia (Niemcy 1994),
· III drużyna Klubowego Pucharu Europy – Reding  (Wielka Brytania 1997),
· Reprezentacja Wojska Polskiego w Mistrzostwach Świata Armii CISM – Poznań (brązowy medal; 1996).
                                                                                                                    
Autor i współautor ponad 160 prac naukowo-dydaktycznych, w tym 3 książek:
· Sprawność fizyczna hokeisty na trawie i jej pomiar (2002),
· Aksjologiczne i funkcjonalne aspekty kultury fizycznej w wojsku (2004) –wraz z Marianem Marcinkowskim,
· Elementy promocji zdrowia rodziny w turystyce i rekreacji – podstawy teorii (2010) – wraz z Alicją Kaiser.
· Morfofunkcjonalne i zdrowotne charakterystyki kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów wojsk lądowych. (2014).
  
Redaktor naukowy
1 podręcznika, 9 monografii i 6 prac zwartych o zasięgu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.
 
Organizator 10 Międzynarodowej Konferencji „Biospołeczne skutki służby wojskowej jako podstawa doskonalenia przyszłych  programów wychowania fizycznego i sportu”.
 
Autor programu nauczania, przewodniczący zespołu nowej specjalności: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych.
  
Od 2008 roku Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
Od 2011 roku recenzent przy Komisji Konkursowej w Urzędzie Miasta Poznania ds. opiniowania zadań publicznych w obszarach: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz Turystyka i krajoznawstwo.
 
Międzynarodowa Federacja UNIFIGHT na lata 2013-2020 powołała prof. Marka Sokołowskiego na członka Zespołu Doradców Naukowych. 

 

mgr Krzysztof Skibicki

Kontakt: krzyszt

Wykształcenie: 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (magister wychowania fizycznego – trener Lekkiej atletyki)

Uniwersytet Adama Mickiewicza Wydział Matematyki i Informatyki (Specjalność Nauczania informatyki i technologii informacyjnych)
 
Posiadane uprawnienia:
Trener II klasy z Lekkiej atletyki
Trener kulturystyki
Trener personalny
Instruktor tenisa
Instruktor koszykówki
Instruktor wrotkarstwa
Instruktor trickboard
Instruktor kajakarstwa
Instruktor Pilates
Patent sternika motorowodnego z licencją na holowanie
Kurs dietetyka sportowego
Certyfikat nurkowy CMAS P2
Sędzia Lekkiej atletyki
Sędzia wrotkarstwa
 
Zainteresowania sportowe: LA, siatkówka, jogging, wrotkarstwo, koszykówka, piłka ręczna, fitness siłowy, kajakarstwo.

Uprawiane dyscypliny : slackline, wrotkarstwo, wspinaczka, nurkowanie, bieganie, fitness siłowy

Zainteresowania dydaktyczne: przygotowanie programów szkoleniowych z LA, slackline, trickboard, wrotkarstwo

Prowadzone sekcje na Uczelni: sekcja slackline


   

 
 

mgr Adam Prokopczyk

Kontakt: 

Wykształcenie:

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (magister wychowania fizycznego - specjalizacja trenerska oraz wychowanie fizyczne w grupach dyspozycyjnych) 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (magister Bezpieczeństwa Narodowego - specjalizacja zarządzanie kryzysowe oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny)

Posiadane uprawnienia:

Trener judo (z licencją trenerską Polskiego Związku Judo oraz International Judo Federation),
Posiadacz czarnego pasa mistrzowskiego judo - 3 DAN oraz brązowego pasa brazylijskiego jiu-jitsu
Sędzia związkowy judo
Instruktor Samoobrony
Trener pływania 
Sędzia pływania I klasy
Instruktor ratownictwa wodnego MSW
Instruktor Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
Współzałożyciel i instruktor Szkoły Przetrwania „ZONA”
Instruktor w klasie mundurowej w liceum ogólnokształcącym 
Operator parków linowych, zjazdów linowych i prac wysokościowych
Sternik motorowodny
 
Działalność sportowa:
Doświadczony trener mający w dorobku sukcesy w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in. wychowawca i szkoleniowiec zawodników Kadr Narodowych, Mistrzów Polski i zdobywców czołowych miejsc w międzynarodowych imprezach European Judo Union. Pierwszy trener i kierownik sekcji judo AZS AWF Poznań, trener w sztabie szkoleniowym Kadr Wielkopolski Judo, trener judo w Szkole Mistzostwa Sportowego. Sędzia związkowy, szczebla centralnego, Polskiego Związku Judo. Za swoją działalność i osiągnięcia odznaczony srebrną, honorową odznaką Polskiego Związku Judo.
 
Działalność naukowa:
Autor oraz współautor publikacji naukowych dotyczących aktywności fizycznej, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, motywacji wewnętrznej i stresu. Laureat specjalnej nagrody naukowej dla pracownika naukowego przyznanej przez International Association of Sport Kinetics (IASK) podczas XXII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Physical Activity of People at Diffrent Age” 
 
Zainteresowania naukowe: sztuki i sporty walki, aktywność fizyczna w służbach mundurowych, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Zakład Sportów i Edukacji Obronnej jest głównym twórcą i prowadzi zajęcia ze studentami na kierunku Wychowanie fizyczne specjalności wychowanie fizyczne w służbach mundurowych oraz grupę przedmiotów do wyboru

grupy dyspoz

Absolwenci po ukończeniu specjalności otrzymują dyplom zawodowy nauczyciela WF oraz suplement dyplomu, potwierdzającą odbyte szkolenie z zakresu specjalności mundurowej. 

 

Cele specjalizacji:

 

Specjalizacja daje przygotowanie i jest podstawą do zatrudnienia w liceach i technikach, gdzie tworzone są klasy mundurowe, charakteryzujące się większą liczbą godzin wychowania fizycznego, specjalnymi obozami i dodatkowymi zajęciami teoretycznymi. 

Ponadto:

-Przygotowuje absolwentów do prowadzenia, oprócz lekcji z WF-u, zajęć w terenie w tym tzw. zielonych i białych szkół oraz podstawowych obozów przetrwania na potrzeby edukacji dzieci i młodzieży.

-Stanowi kompleksowe przygotowanie pod względem sprawnościowym jak i merytorycznym do egzaminów ze sprawności fizycznej, testów wiedzy powszechnej oraz rozmów kwalifikacyjnych w trakcie rekrutacji do formacji mundurowych.

-Przygotowuje absolwentów do objęcia stanowiska instruktora wychowania fizycznego i sportu w służbach mundurowych.

Program specjalności, realizowanej na studiach II stopnia jest przygotowujący do służby oraz procesu rekrutacyjnego i obejmuje liczne zajęcia specjalistyczne: 

 

Przedmiot

Semestr II

E

Semestr III

E

Semestr IV

E

 

 

Wykład

ćwiczenia

 

Wykład

ćwiczenia

 

Wykład

ćwiczenia

 

 

Survival militarny

 

30

Z

 

 

 

 

 

 

 

Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych

30

 

Z

 

 

 

 

 

 

 

Strzelectwo bojowe

 

 

 

15

15

Z

 

 

 

 

Wieloboje sprawnościowe

 

 

 

  30

Z

 

 

 

 

System obrony RP

 

 

 

 

 

 

30

 

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czym są służby mundurowe?


Są to sformalizowane, umundurowane i działające w oparciu o specyficzny charakter służbowej podległości jednostki państwowe, powoływane do zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz realizacji podstawowych zadań należących do określonch organów państwa.
 

Przykłady służb mundurowych:  

  • CBŚ,
  • Policja,
  • Służba Celna,
  • Straż Pożarna,
  • Siły Zbrojne,
  • Żandarmeria Wojskowa,
  • Straż Miejska/Gminna,
  • Inspekcja Skarbowa,
  • Straż Graniczna,
  • ABW, itp.

 

 

 


Prowadzimy również przedmioty do wyboru, m.in.:

 

Przedmiot: Judo

Kierunek: Wychowanie Fizyczne - I stopień - II semestr

Sport - I stopień - IV semestr

Fizjoterapia - Jednolite Studia Magisterskie - I semestr

 

Przedmiot: Samoobrona

Kierunek: Wychowanie Fizyczne - I stopień - III semestr

Sport - I stopień - IV semestr

Fizjoterapia - Jednolite Studia Magisterskie - II semestr

 

Przedmiot: Trening biegowy

Kierunek: Wychowanie Fizyczne - I stopień - III semestr

 

Przedmiot: Trening ekstremalny

Kierunek: Wychowanie Fizyczne - I stopień - II semestr

Sport - II stopień - I semestr

 

Przedmiot: Survival zielony

Kierunek: Wychowanie Fizyczne - I stopień - VI semestr

 

Przedmiot: Survival miejski

Kierunek: Wychowanie Fizyczne - I stopień - V semestr

Fizjoterapia - Jednolite Studia Magisterskie - IX semestr

 

Przedmiot: Trening zdrowotny 

Kierunek: Wychowanie Fizyczne - I stopień - II semestr

 

Przedmiot: Strzelectwo sportowe osób niepełnosprawnych

Kierunek: Fizjoterapia - I stopień - 2 semestr

 

Przedmiot: Zarządzanie obiektami sportowo rekreacyjnymi

Kierunek: Wychowanie Fizyczne - I stopień - IV semestr

 

Przedmiot: Wrotkarstwo

Kierunek: Sport - I stopień - IV semestr

 

Przedmiot: Slackline

 

Kierunek: Sport - I stopień - IV semestr

 

Wszystkie wyżej wymienione przedmioty prowadzimy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych!

 

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl