Sekcja IT

"Byłam w delegacji 8.04 (bieżący miesiąc). Dlaczego nie mam zaliczonych godzin pracy?"

Odpowiedź: Urlopy, delegacje, L4 oraz inne nieobecności są zaciągane z programu kadrowo - płacowego do RCP - a po zakończeniu miesiąca. Dopiero wtedy te dni będą widoczne w systemie jako zaliczone.

"Dlaczego na karcie ewidencji czasu pracy na platformie UniWeb mam „wyjścia prywatne” skoro w tych dniach byłem normalnie w pracy?"

Odpowiedź: „Wejście/wyjście prywatne” producent zastosował dla odróżnienia „wejść/wyjść służbowych” i oznacza zwykłe przyjście oraz wyjście do/z pracy”.

"Jak wygląda odbiór nadgodzin?"

Odpowiedź: Jeśli pracownik ma nadgodziny i chce wyjść godzinę czy dwie wcześniej z pracy to wystarczy zgoda kierownika. W przypadku odbioru całego dnia wolnego należy złożyć wniosek urlopowy w Sekcji Płac i Kadr, na którym trzeba zaznaczyć, że jest to wolne za nadgodziny i z jakiego okresu bądź z jakich dni.

"Pracowałem od 7:00 do 18:00. Dlaczego program nie zaliczył mi nadgodzin?"

Odpowiedź: Praca w godzinach nadliczbowych wymaga pisemnej zgody bezpośredniego przełożonego. Praca w godzinach nadliczbowych w wymiarze powyżej 2 godzin w ciągu dnia, wymaga również zgody kanclerza. Pismo ze zgodą na nadgodziny należy złożyć w Sekcji Płac i Kadr u osoby zajmującej się RCP-em.

"Dlaczego w wersji z podsumowaniem nadgodzin na moim koncie nie widzę rzeczywistego stanu nadgodzin? Różni się od tego, który widzi kierownik i Administrator RCPa."

Odpowiedź: Na platformie UniWeb w kolumnach z nadgodzinami sumowane są jedynie nadliczbowe minuty/godziny. Program nie uwzględnia niedoborów to znaczy, że nie odejmuje ich od nadgodzin. Problem został zgłoszony do producenta. Do czasu usunięcia różnic dokładny stan można ustalić u bezpośredniego przełożonego lub u Administratora RCP-a.

"Wczoraj za zgodą przełożonego wyszłam z pracy godzinę wcześniej z przyczyn prywatnych. Co mam zrobić żeby odrobić ten czas?"

Odpowiedź: Należy napisać pismo do bezpośredniego przełożonego z prośbą o wyrażenie zgody na odrobienie tego niedoboru w innym (konkretnym) terminie oraz złożyć je w Sekcji Płac i Kadr.

"16.08 miałem urlop z tytułu odbioru nadgodzin. Dlaczego ten dzień nie został naniesiony do RCP i mam niedobór w tym dniu?"

Odpowiedź: Urlop został naniesiony. Jest o nim informacja zarówno w programie kadrowo- płacowym, RCP jak i na papierowej karcie ewidencji czasu pracy. Na raporcie szczegółowym widać w tym dniu „-8 godzin” (w przypadku pełnego etatu), dzięki temu program odejmie ten czas od wypracowanych przez pracownika nadgodzin. Na platformie UniWeb nie ma „minusów”, więc w kolumnie z przepracowanym i zaliczonym czasem pracy będzie „0”.

"W ostatnim miesiącu każdego dnia przepracowałem 8 godzin (pełen etat), 6.07 miałem dzień wolny za przepracowanie dnia ustawowo wolnego od pracy (sobota). Dlaczego na raporcie otrzymanym na koniec miesiąca mam niedobór godzin?"

Odpowiedź: Jeśli pracownik bierze dzień wolny za przepracowanie dnia ustawowo wolnego od pracy, to automatycznie te godziny są odejmowane w miesiącu, w którym zostały wybrane.

"Po ostatnim miesiącu mam niedobór w wysokości – 2:30 . Do kiedy muszę go odrobić?"

Odpowiedź: Rozliczenie nadgodzin oraz niedoborów musi nastąpić do dnia 31 grudnia bieżącego roku, ponieważ obowiązuje nas roczny okres rozliczeniowy. Sugerujemy jednak, by na bieżąco odbierać nadgodziny oraz odrabiać ewentualne niedobory.

SEKCJA IT
Budynek Główny, wejście "A" pok. 201, 202, 203
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań
inż. Lechosław Petruk

koordynator sekcji, Inspektor Ochrony Danych
(61) 835 50 87

Problem z działaniem służbowej poczty elektronicznej (e-mail)
Problem z działaniem Elektronicznego Obiegu Dokumentów - EOD

Problem z działaniem rejestracją czasu pracy - UniWEB
Problem z działaniem SIMPLE.ERP (FK, Personel)

                                        
inż. Piotr Zawodni                  

specjalista ds. IT                       
(61) 835 50 86

Problem z działaniem SIMPLE.EDU (BAZUS)
Problem z działaniem systemu antyplagiatowego


Wojciech Kozłowski

starszy technik informatyk
(61) 835 51 74

Problem z infrastrukturą sieciowo-serwerową
Problem sprzętu komputerowego


mgr Oktawiusz Nowakowski

Specjalista ds. IT
(61) 835 51 74

Problem z działaniem SIMPLE.ERP (FK, Personel)Grzegorz Śnieguła

starszy technik informatyk ZWKF
(95) 727 91 24
 
 

 

 

 
 
 
 
 

ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI O NAUCE I SZKOLNICTWIE WYŻSZYM POL-on

Wniosek o upoważnienie POL-on

SYSTEM KONTROLI ŚRODKÓW FINANSOWYCH

 

Wniosek o nadanie uprawnień SKŚF

KOLEJNA PRÓBA WYŁUDZENIA INFORMACJI

W przypadku otrzymania wiadomości o podobnej treści proszę nie podejmować żadnych działań a wiadomość usunąć. Przypominam, że Sekcja IT nigdy nie rozsyła podobnych wiadomości i nigdy nie prosi o przekazywanie jakichkolwiek danych drogą mailową. Prosimy nie odpowiadać na tego typu maile, nie korzystać z podawanych linków i nie podawać danych osobowych,numerów PESEL, loginów i haseł do kont. Jedną z cech charakterystycznych dla wiadomości, których autorzy próbują wyłudzić informacje są błędy językowe lub/i składniowe. Wiadomość może być również w języku angielskim lub hiszpańskim. Pojawiają się również ostrzeżenia o przekroczonym limicie skrzynki e-mail lub informacja o możliwym zamknięciu konta w sytuacji braku odpowiedzi ze strony adresata.

inż. Lechosław Petruk
Koordynator Sekcji IT

Przykłady wiadomości, którą należy zignorować:

Temat: Zimbra

Your email account is due for upgrade. 
Kindly click on the link below or copy and paste to your browser and follow the 
instruction to upgrade your email Account; 
http://zimb*a-upg*ade.byethos**2.com/zi**ra/ Our webmail Technical Team will update your account. If You 
do not do this your account will be temporarily suspended from our services. 
Warning!! All Zimbra Account owners that refuse to update his or her account within two days of receiving 
this email will lose his or her account permanently.
Thank you for your cooperation! Copyright © 2010-2017  Zimbra Technical Team, Inc.---
This email has been checked for viruses by Avast antivirus software. https://www.avast.com/antivirus
Su cuenta de correo electrónico se debe a la actualización. Por favor, haga clic en el Enlace de abajo o 
copie y pegue en su navegador y siga
Instrucciones para actualizar su cuenta de correo electrónico; http://zimb*a-upg*ade.byethos**2.com/zi**ra/
Nuestro equipo técnico de webmail actualizará su cuenta. Si tu No haga esto su cuenta será suspendida 
temporalmente De nuestros servicios.

PROŚBA O ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI - PRZESYŁKI E-MAIL

W związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi dotyczącymi cyberataków na różne instytucje w krajach europejskich zwracam się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku otrzymania podejrzanych przesyłek e-mail zawierających spakowane pliki lub linki do zewnętrznych stron. Otwarcie załączników może spowodować zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem typu „ransomware” szyfrującym pliki.
Jednocześnie zalecam przechowywanie kopii ważnych plików na nośnikach zewnętrznych.
 
inż. Lechosław Petruk
Koordynator Sekcji IT

UPS Express

W przypadku otrzymania podobnego maila podszywającego się pod UPS Express z informację o wystawieniu faktury za wysłaną przesyłkę proszę nie otwierać załącznika (załącznik w formacie PDF). Załącznik zawiera link prowadzący na stronę zawierającą wirusa.


Przykład wiadomości:


Przykład załącznika:

INFORMUJĘ, ŻE SEKCJA IT  nigdy nie prosi o przekazywanie jakichkolwiek danych drogą mailową.

Prosimy nie odpowiadać na tego typu maile, nie korzystać z podawanych linków i nie podawać danych osobowych, numerów PESEL, loginów i haseł do kont.
Jedną z cech charakterystycznych dla wiadomości, których autorzy próbują wyłudzić informacje są błędy językowe lub/i składniowe. Wiadomość może być również w języku angielskim.
Pojawiają się również ostrzeżenia o przekroczonym limicie skrzynki e-mail lub informacja o możliwym zamknięciu konta w sytuacji braku odpowiedzi ze strony adresata.
inż. Lechosław Petruk
Koordynator Sekcji IT

Przykład wiadomości e-mail, którą należy ignorować:

Od: Admin
Wysłano: czwartek, 23 lutego 2017 09:05
Do: *******@awf.poznan.pl
Temat: Re-Validate
Dear *********@awf.poznan.pl ,
Your account has exceeded it quota limit as set by Administrator, and you may not be able to send or receive new mails until you Re-Validate your *********@awf.poznan.pl account.
To Re-Validate ********@awf.poznan.pl account, Please CLICK: Re-Validate ********@awf.poznan.pl Account

Your Amazon.com order has shipped

W przypadku otrzymania maila od firmy Amazon.com z informacją o wysłaniu przesyłki proszę nie pobierać załączników i ich nie otwierać.
Wiadomość może zawierać informację o nadaniu przesyłki i link do jej szczegółów.
Załącznik do wiadomości zawiera wirusa.

Przykład wiadomości:

inż. Lechosław Petruk
Koordynator Sekcji IT 

DPD Powiadomienie - przesyłka nie została dostarczona 28079778591532

W przypadku otrzymania maila od firmy DPD z informacją o próbie dostarczenia przesyłki przez kuriera proszę nie pobierać załączników i ich nie otwierać.
Wiadomość może zawierać informację o nieudanej próbie dostarczenia przesyłki przez kuriera oraz prośbę by otworzyć załącznik ze szczegółami przesyłki.
Załącznik do wiadomości zawiera wirusa.

Przykład wiadomości:

W przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości proszę o kontakt:
inż. Lechosław Petruk
Koordynator Sekcji IT  
 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

W tym wyjątkowym, długo wyczekiwanym czasie, życzymy dużo zdrowia, wielu powodów do radości – tych małych i tych dużych.
 Niech to będzie czas pełen miłości, spędzony w rodzinnym gronie, czas odpoczynku i refleksji.
 Wesołych Świąt!

KOLEJNA PRÓBA WYŁUDZENIA INFORMACJI

Informujemy, że  Sekcja IT  nigdy nie prosi o przekazywanie jakichkolwiek danych drogą mailową lub telefoniczną. Prosimy nie odpowiadać na tego typu maile, nie korzystać z podawanych linków i nie podawać danych osobowych, numerów PESEL, loginów i haseł do kont. Jedną z cech charakterystycznych dla wiadomości, których autorzy próbują wyłudzić informacje są błędy językowe lub/i składniowe. Pojawiają się również ostrzeżenia o przekroczonym limicie skrzynki e-mail lub informacja o możliwym zamknięciu konta w sytuacji braku odpowiedzi ze strony adresata.

Kolejny przykład wiadomości e-mail, którą należy ignorować:
 
Subject: Konto E-mail Zostal Zawieszony!!!
Drogi email konta uzytkownika,

jestes zobowiazany do aktywnego sprawdzic dostep e-mail z powodu aktualizacji konserwacyjnych, aby uniknac zamkniecia, kliknij na link ponizej i podac szczególy, aby utrzymac aktywne konto e-mail:

http://systemadminhelpldeskssecurecentern.moonfruit.com/

Z powazaniem,
Administrator systemu Help Desk Jednostka Copyright C 2016 Wszelkie prawa zastrzezone.

INFORMACJA W SPRAWIE OBIEGU FAKTURY W EOD

Nawiązując do informacji w sprawie konieczności dwukrotnego zatwierdzenia faktury w związku z pracami aktualizacyjnymi producenta oprogramowaniem nad systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów, dla faktur zarejestrowanych po dniu 01 czerwca br. konieczność ta zostaje odwołana.
Od wyżej określonego dnia, fakturę wystarczy zatwierdzić jeden raz, tak jak miało to miejsce przed dniem 06 maja br.

USTAWIENIE POWIADOMIENIA W EOD

1. Należy wybrać przycisk „Ustawienia” w lewym dolnym rogu (nad przyciskiem „wyloguj”)


2. Należy wybrać przycisk „Konfiguracja powiadomień” w lewym górnym rogu a następnie zaznaczyć pierwszą kolumnę

INFORMACJA W SPRAWIE OBIEGU FAKTURY W EOD

Wzwiązku z pracami aktualizacyjnymi producenta oprogramowaniem nad systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów, wymagane jest do odwołania dwukrotne zatwierdzenie i przekazanie faktury, tzn.:

1. Należy zatwierdzić i przekazać zadanie tak jak dotychczas


2. W efekcie uzyskamy widok, który należy odświeżyć używając przycisku „ODŚWIEŻ”


3. Otrzymujemy ponownie fakturę


4. Należy użyć przycisku „ROZPOCZNIJ” celem rozpoczęcia ponownej akceptacji


5. Ponownie zatwierdzamy i przekazujemy zadanie „ZATWIERDŹ I PRZEKAŻ ZADANIE”

KOLEJNA PRÓBA WYŁUDZENIA INFORMACJI

Poczta Polska – śledzenie przesyłek

W przypadku otrzymania maila od Poczty Polskiej z informacją o próbie dostarczenia przesyłki przez kuriera proszę nie pobierać załączników i ich nie otwierać.

Wiadomość może zawierać informację o nieudanej próbie dostarczenia przesyłki przez kuriera oraz prośbę, by wydrukować informację ze szczegółami przesyłki i udać się po jej odbiór na pocztę.
Może również pojawić się informacja, że Poczta Polska obciąży odbiorcę kosztem przechowywania przesyłki.

Załącznik do wiadomości zawiera wirusa.

Przykład wiadomości:

clip image002Próba wyłudzenia informacji

Informujemy, że Sekcja IT nigdy nie prosi o przekazywanie jakichkolwiek danych drogą mailową lub telefoniczną.
Prosimy nie odpowiadać na tego typu maile, nie korzystać z podawanych linków i nie podawać danych osobowych, numerów PESEL, loginów i haseł do kont. Jedną z cech charakterystycznych dla wiadomości, których autorzy próbują wyłudzić informacje są błędy językowe lub/i składniowe. Pojawiają się również ostrzeżenia o przekroczonym limicie skrzynki e-mail lub informacja o możliwym zamknięciu konta w sytuacji braku odpowiedzi ze strony adresata.

Przykład wiadomości e-mail, którą należy ignorować:

Od: Admin
Temat: Pilna Aktualizacja Zabezpieczen Do Roku 2016 !!!

Ze wzgledu na ostatnie uaktualnienie w naszym serwerem SSL, aby sluzyc Ci lepiej, prosze pamietac, ze wszyscy uzytkownicy sa upowaznione do aktualizacji swoich danych do logowania w innych, aby cieszyc sie nowa aktualizacje DLA 2016. Uzytkownik bedzie zablokowany wysylania i odbierania wiadomosci e-mail, jesli nie potwierdzone w cigu 48 godzin od otrzymania tego automatycznego maila. Wymagane jest, kliknij na link ponizej, albo jeszcze lepiej skopiowac do Brower.

http://pocztanowadminhelpdeskunit.ezweb123.com/

Z powazaniem,
SYSTEM ADMIN HELP DESK
Copyright Š 2016, Wszystkie prawa zastrzezone

WITAMY

Witamy serdecznie na stronie internetowej STREFA IT.

Treści tu zawarte mają ułatwić pozyskiwanie informacji w problematyce IT Uczelni.

W zakładce Aktualności znajdą Państwo bieżące informacje i dane.
Zakładka Intrukcje Obsługi zawiera instrukcje użytkowania, podręczniki czy materiały szkoleniowe systemów informatycznych Uczelni.
Zakładka Formularze to zbiór druków, które można pobrać i wypełnić elektronicznie.
Zakładka Zgłoszenia i awarie umożliwia niezwłoczne przekazanie zgłoszenia o awarii do odpowiednich osób.
W zakładce Kontakt znajdą Państwo dane kontaktowe do pracowników Sekcji IT wraz z przypisanymi specjalizacjami.


Zachęcamy do korzystania z naszej strony.
 
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl