Inne

projekt eu goliwas logo


Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa Projektu: „Rehabilitacja dla Ciebie - terapia, edukacja, działanie!!!”

Okres Realizacji Projektu: 01-10-2018 do 30-09-2021

Podmioty realizujące projekt:

Centrum Medyczne ENEL-MED. S.A.
Fundacja Medycyna i Sztuka
Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

Koordynator projektu po stronie AWF Poznań: dr Magdalena Goliwąs Z Zakładu Rehabilitacji Narządu Ruchu

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU


Fot. Grzegorz Czajka.
Materiały są własnością Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.
Rozpowszechnianie ich bez zgody jest zabronione.
ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU to projekt, który działa dwutorowo, bowiem z jednej strony zakłada tworzenie i dostosowywanie kierunków kształcenia do wymogów rynku pracy i oczekiwań studentów oraz rozwój ich praktycznych umiejętności i zdobywanie doświadczenia zawodowego, a z drugiej inwestowanie w rozwój kadry dydaktycznej poprzez nieustanne podnoszenie i doskonalenie ich kompetencji wykorzystywanych w ramach prowadzonych zajęć. Wszystkie ww. działania wpisują się w długotrwałą strategię wsparcia rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

CELEM GŁÓWNYM projektu jest wzbogacenie, rozszerzenie oraz poprawa dostępności i jakości oferty edukacyjnej Akademii Wychowania Fizycznego (AWF) im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu i dostosowanie jej do wymogów rynku pracy, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami nauki. Cel ten zostanie zrealizowany w okresie 01.05.2019-30.11.2021, w wyniku:

1. podniesienia kompetencji kadry dydaktycznej uczelni w zakresie umiejętności: dydaktycznych, informatycznych, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, prezentacyjnych,

2.poprawy jakości, dostępności i skuteczności programów kształcenia, dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności poprzez przeprowadzenie pełnego cyklu kształcenia dla kierunku Dietetyka (II st.) na studiach stacjonarnych

3. poprawy jakości programów kształcenia na AWF dzięki włączeniu wykładowcy z zagranicy w prowadzenie zajęć na ww. kierunku,

4. wdrożenia wysokiej jakości programu stażowego dla studentów AWF, który pozwoli im zdobyć i rozwinąć kompetencje spójne z efektami kształcenia na ww. kierunku studiów.

Wartość projektu
1 867 665,54 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich 1 622 751,06 PLN.

logo AWF Poznan full

POZNAN UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION (AWF)
FACULTY OF TOURISM AND RECREATION
CHAIR OF HUMANIST FOUNDATIONS OF TOURISM AND RECREATION
and
SCIENTIFIC JOURNAL “TURYSTYKA KULTUROWA” - “CUTURAL TOURISM”


logo TK

INTERNATIONAL CONFERENCE
CULTURAL TOURISM – THEORY AND PRACTICE.
Research Status Quo, Practical Applications and Development Perspectives25th - 27th OCTOBER, 2018 – POZNAŃ, POLAND


Contents:

Introduction


This conference will be the 8th edition of the conferences on the subject of “Tourism in Humanistic Perspective”, organized every two years in Poznan (Poland).

The conference is aimed at foreign researchers of cultural tourism as well as Polish scholarly community who have been interested in the interdisciplinary and methodical approach to the issue of cultural tourism. We would also like to invite representatives of the tourist industry, the practitioners, who are involved in organizing and developing various forms of cultural tourism.

The conference will take place from 25th to 27th October 2018 in Poznan, Poland.

The conference program includes plenary sessions, presentations in sections and accompanying program (including cultural excursions).

The official languages of the conference are English and Polish.

The conference is held under the Honoured Patronage of The Marshal of the Wielkopolska Region, The Mayor of Poznań, and The Rector of Poznan University of Physical Education.

marszalek logo ang  logo AWF Poznan full

 

[top]

Program assumptions and conference aims


This year the principal aim of the conference is to confront the theoretical reflections upon cultural tourism, targeted at explaining the world of tourist life, with meaningfulness implementation processes.

We are expecting presentations and papers diagnosing the tourist reality, surpassing stereotypes and common schemes in assessing the world of cultural tourism, both in the perspective of social sciences (social communication, sociology, science of management) and in the perspective of humanistic sciences (cultural anthropology, philosophy, history, cultural studies); works explaining cultural behaviors and enabling us to understand their distinctness. The interdisciplinary reflection on globalization, with its currently dominating consumerism, can combine the two research perspectives.
 

[top]

Thematic scope of the conference


Opportunities created by travelling for tourists to encounter other cultures, religions, customs, etc. face to face bring about questions whether people who have different views of the world and systems of values can coexist and cooperate, and whether they can make sensible choices in the diversified world of socio-cultural values.

In making the diagnosis and determining the developmental perspective for cultural tourism, as well as answering the questions triggering the need for cultural “growth” of tourists, we suggest to refer to the following research issues in the sent papers:

• Cultural tourism in the world – resources, forms of organization, final products, and the main "actors".
• Hybrid schemes in cultural tourism as a modern challenge for explorative and social experiences.
• Breaking the cultural and stereotypical barriers in cultural tourism.
• Cultural tourism in the process of cross-cultural understanding
 

CONFERENCE PROGRAMME

The conference will take place at: Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego - AWF (Poznan University of Physical Education), new didactic building

Address: 27/39 Królowej Jadwigi Street

 

25th October (THURSDAY)

9.00-10.00 REGISTRATION (hall, level -1)

10.00-10.30 CONFERENCE OPENING AND INTRODUCTION (room 025/26, level -1)

10.30-11.40 PLENARY LECTURES I

Panel hosts: Prof. Zygmunt Kruczek, PhD and Prof. Marek Kazimierczak, PhD

1.    Prof. Melanie Kay Smith, PhD, Metropolitan University in Budapest, Hungary

The Impacts of Cultural Tourism over Time: From Niche Phenomenon to Overtourism

2.   Prof. Marek Nowacki, PhD, WSB Universities in Poznań, Poland

Research on cultural tourism in the world: a critical review of publications from 2008 to 2018

Discussion

11.40-12.10  COFFEE BREAK

12.10-13.15  PLENARY LECTURES II

3.    Prof. Karolina Buczkowska-Gołąbek, PhD, Poznań University of Physical Education / „Cultural Tourism” Scientific Journal and Prof. Armin Mikos von Rohrscheidt, PhD, „Cultural Tourism” Scientific Journal, Poznań, Poland

Ten years of cultural tourism in Poland. Successes and failures

4.    Prof. Krzysztof Kasprzak, PhD, Poznań Univeristy of Life Sciences, Poland

Theory and practice of cultural tourism. The state of research, practical applications and development perspectives in the pages of "Cultural Tourism" Scientific Journal in 2008-2018

Discussion

13.15-14.15  LUNCH

14.15-16.00 PANEL SESSIONS:

PANEL SESSION 1:  IN ENGLISH (15 minutes for presentation, 5 minutes for questions)

Panel host: Prof. Marek Nowacki, PhD

1.    14.15-14.35 Prof. Przemysław Charzyński, Phd and Mikołaj Linowski, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland

Students of Nicolaus Copernicus University in Toruń as Participants of Cultural Tourism

2.    14.35-14.55 Prof. Claudia Maria Astorino, PhD, UFSCar - São Carlos Federal University, Sao Paulo, Brazil

Let’s Have Coffee: Reflections upon Buenos Aires Cafes and Their Tourist Appeal

3.    14.55-15.15 Dr. Magdalena Banaszkiewicz, Prof. Zygmunt Kruczek, PhD and Ms Anna Duda, Jagiellonian University in Cracow, Poland

Tourist Experience in the Chernobyl Exclusion Zone

4.    15.15-15.35 Dr. Olga Matos,  the Polytechnic Institute of Viana do Castelo and Lab2pt of the University of Minho, Braga, Portugal

Profile of Creative Tourist in North-Western of Portugal: an Exploratory Approach to Creative Experiences

5.    15.35-15.55 Dr. Michał Koskowski, SGH Warsaw School of Economics, Poland

From Facts to Emotions. Cultural Tourism and the Web 5.0 Technology

PANEL SESSION 2:  IN POLISH ONLY

16.00-16.15  COFFEE BREAK

16.15-19.00  GUIDED TOUR OF POZNAŃ FOR FOREIGN GUESTS (in English) / WORKSHOPS FOR PARTICIPANTS FROM POLAND

20.00 DINNER

 

26th October  (FRIDAY)

9.00-10.130 PLENARY LECTURES III (room 025/26, level -1)

Panel hosts: Prof. Karolina Buczkowska-Gołąbek, PhD and Prof. Armin Mikos von Rohrscheidt, PhD

1.    Prof. Hilary du Cros, University of New Brunswick in Canada and University of Technology in Sydney, Australia

Emerging Trends in Sustainable Cultural Tourism

2.    Prof. Andrzej Kowalczyk, Warsaw University, Poland

The use of cartography and geovisualisation methods in cultural tourism

3. Prof. Piotr Zmyślony, Poznań, PhD, University of Economics and Business, Poland

The economy of the night: a threat or support for the development of cultural offer?

10.30-11.00  COFFEE BREAK

11.00-13.00  PLENARY LECTURES  IV AND DISCUSSION TITLED: „CULTURAL TOURISM – QUO VADIS?”  

11.00-11.20 Prof. Marek Kazimierczak, PhD, Poznań University of Physical Education, Poland

The ethical dimension of intercultural understanding in tourism

11.20-13.00 Panel discussion with invited guests

Panel host: Dr. Piotr Kociszewski

13.00-14.00 LUNCH

14.00-16.00 PANEL SESSIONS:

PANEL SESSION 1:  IN ENGLISH (15 minutes for presentation, 5 minutes for questions)

Panel host: Prof. Melanie Kay Smith, PhD

1.    14.00-14.20 Prof. Claudia Maria Astorino, PhD, UFSCar - São Carlos Federal University, Sorocaba, Brazil 

“The Sound of Music” and of Film-Induced Tourism in Salzburg, Austria  

2.    14.20-14.40 Ms Susan Mwebaza, Mr. Julius Jjuuko, Ms. Provia Kesande, Makerere University Business School, Kampala, Uganda    

Religious Tourism and Pilgrimage: Conflicts and Challenges in Developing Countries like Uganda                    

3.    14.40-15.00 Dr. Ewa Malchrowicz-Mośko, Poznań University of Physical Education, Poland and Mr Mateusz Rozmiarek, Kraków University of Physical Education, Poland

Poland Heritage Sport Tourism                               

4.    15.00-15.20 Dr. Derrek Eberts, Rodrigo Espinoza Sanchez, Brandon University in Canada

Cultural Heritage and Tourism in Mexico’s “Pueblos Mágicos”

5.    15.20-15.40 Prof. Rafał Prinke, PhD, Poznań University of Physical Education, Poland

Journeymen and Lodges: The Hidden Culture of Freemasonry in the World of Tourism

Discussion

PANEL SESSION 2:  IN POLISH ONLY

16.00-16.15  COFFEE BREAK

16.15-16.30 CONFERENCE CLOSING

16.30-19.00 VISIT TO „PORTA POSNANIA ICHOT” (MUSEUM) AND A WALK AROUND CATHEDRAL ISLAND WITH THE TOUR GUIDE[top]


Keynote speakers


International guest speakers:

Hilary du Cros

Hilary du CrosProfessor Hilary du Cros is currently an Honorary Research Fellow of the University of New Brunswick, Canada, and a Research Associate at the University of Technology, Sydney. She has taught and worked in the Asia Pacific region over the last 34 years and conducted projects for the United Nations World Tourism Organization and UNESCO. These projects include a number in China (Yunnan, Guangdong and Guizhou), India, Hong Kong and Macau. She has an interdisciplinary perspective on cultural heritage management, marketing and sustainable tourism development. She has been an international member of ICOMOS since 1988 and an expert member of the ICOMOS Cultural Tourism Committee since 1999. Her latest books are Cultural Tourism (2015) co-authored with Bob McKercher and The Arts and Events (2014) with Lee Jolliffe.


 

 

Melanie Kay Smith

Melanie Smith MTA photoDr Melanie Kay Smith is an Associate Professor at Budapest Metropolitan University and a Researcher at the Institute for Sociology, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary. She is also a part-time Associate Professor at University of Tartu Pärnu College, Estonia. She has been a higher education academic for almost twenty years and has more than 80 publications in the fields of cultural and creative tourism, urban regeneration, health tourism and wellbeing. Her PhD research focused on the cultural regeneration of cities. She was Chair of ATLAS for seven years and has extensive experience of lecturing, as well as giving invited Keynote presentations in several countries. Her current research focuses on ‘overtourism’ and tourist/resident conflicts in cultural cities.
 

 

Keynote speakers from Poland:
Prof. Andrzej Kowalczyk
Dr Marek Kazimierczak, Associate Professor
Dr Krzysztof Kasprzak, Associate Professor
Dr Piotr Zmyślony, Associate Professor
Dr Armin Mikos v. Rohrscheidt, Associate Professor
Dr Karolina Buczkowska-Gołąbek, Assistant Professor
 

[top]


Abstract submission


Abstracts (in English) should be submitted before June 17th 2018.

Abstracts should indicate background, theoretical/practical implications, methods and/or data sources and indicative findings of the paper. Abstracts should have between 350-500 words. The title should be no more than 12 words.

All abstracts will be subject to double-blind review by members of the scientific committee.

The topics of the submitted presentations will be assessed by the Conference Scientific Committee on the basis of the abstracts. The notifications of topic acceptance will be sent to the authors by e-mail within two weeks of submitting them to the system on the conference website: [link]
 

[top]

Important dates


Registration form submission   - June 17th, 2018
Abstract submission   - June 17th, 2018
Notification of acceptance   - up to two weeks after the abstract submission
Conference fee payment deadline  

- May 31st, 2018 (for guests already registered)

- June 30th, 2018 (while registrating till 17 June)

Complete paper submission   - September 30th, 2018
Conference   - October 25-27th, 2018
Planned date of publication   - end of December 2018

 

[top]

Publication details


The articles in English will be published in the scientific journal „Turystyka Kulturowa” - „Cultural Tourism” (www.turystykakulturowa.org) provided they receive two positive “blind reviews”.

Participants are welcome to submit their full papers BEFORE the conference. The full paper submission date is the 30th September 2018.

Basic information on how to prepare and attach/publish texts can be found on the Journal’s website in the bookmark: About the Journal – Policies, and Submissions (http://turystykakulturowa.org/). Detailed instructions will be sent to the authors later on.
 

[top]

Conference committees


International Scientific Committee 
 • Prof. Hilary du Cros (the University of New Brunswick, Canada and the University of Technology, Sydney, Australia)
 • Dr Melanie Kay Smith, Associate Professor (Budapest Metropolitan University, Hungary; Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary, and University of Tartu Pärnu College, Estonia)
 • Dr Rami Isaak, Assistant Professor (the Academy for Tourism at the NHTV Breda University of Applied Sciences in The Netherlands, and Bethlehem University, Palestine)
   
 • Dr Marek Kazimierczak, Associate Professor (AWF Poznań, Poland) – chair of the Scientific Committee
 • Dr Armin Mikos v. Rohrscheidt, Associate Professor („Turystyka Kulturowa” - „Cultural Tourism” / Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium – Gniezno Millennium College , Poland) – chair of the Editorial Board
 • Prof. Andrzej Kowalczyk (Warsaw Univeristy, Poland)
 • Prof. Jerzy Kosiewicz (AWF Warszaw, Poland)
 • Prof. Wojciech Cynarski (Rzeszów Uniwersity)
 • Dr Dariusz Dąbrowski, Associate Professor (Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland)
 • Dr Krzysztof Kasprzak, Associate Professor (emeritus, Poland)
 • Dr Zygmunt Kruczek, Associate Professor (AWF Cracow, Poland)
 • Dr Marek Nowacki, Associate Professor (WSB Univeristies, Poland)
 • Dr Piotr Zmyślony, Associate Professor (Poznan University of Economics and Bussiness, Poland)
 • Dr Karolina Buczkowska-Gołąbek, Assistant Professor (AWF Poznan, Poland / „Turystyka Kulturowa” - „Cultural Tourism”)

Organizing committee
 • Chair: Dr Karolina Buczkowska-Gołąbek, Assistant Professor – Chair of Humanist Foundations of Tourism and Recreation, Faculty of Tourism and Recreation, AWF Poznań – Poland
 • Vice-Chair: Dr Tomasz Sahaj, Assistant Professor – Chair of Humanist Foundations of Tourism and Recreation, Faculty of Tourism and Recreation, AWF Poznań – Poland
 • Employees of the Chair of Humanist Foundations of Tourism and Recreation, AWF Poznań – Poland (dr Ewa Malchrowicz-Mośko, dr Joanna Poczta, dr Izabela Wyszowska, Jolanta Żeligowska)
 • Representatives of the co-organizing institutions and partner

 

[top]

Provisional programme


1. The Conference begins on Thursday 25th October 2018 at 10.00 and finishes on Friday 26th October 2018 at 18.00. On Saturday 27th October 2018 those who have made the appropriate choice at the registration, will take part in the study tour of the Piast Trail.
2. The conference program will include plenary sessions, discussions, presentations in sections, workshops and accompanying program.
3. The outline of the Conference program will be published on the Conference website in June 2018.
 

[top]

Optional study tour on Piast Tourist Trail (Szlak Piastowski) on 27th October 2018


Important information about the Trail:

The Piast Tourist Trail is the oldest and most recognizable tourist trail in Poland. It is located in the area of Wielkopolska (Greater Poland), a part of Kujawy and Pałuki.
The Piast Tourist Trail connects the most important objects and monuments related to the origins of the Polish State. The term “the Piast Tourist Trail” as a tourist trail was first used in 1938. The reason to create such a tourist trail was the historical knowledge as well as the awareness that those lands comprised the origins of the Polish State. The area surrounding Gniezno was the place were the first Piasts commenced to build their domain and as a consequence a state was established.

Apart from the monuments which date back to the Piast times there are both older ones as well as younger ones dating back to subsequent historical periods. All the presented monuments prove that the Polish State is not historically abandoned and uncultivated area. People were active here by carving the background long before the Piasts came on this area. Moreover their legacy repossessed by successors develops until present times.


Details of the tour organized by Piast Tourist Trail Organization for the conference participants:

Morning departure from Poznań. Arrival at Dziekanowice and sightseeing the Museum of the First Piasts in Lednica – one of the probable places of Mieszko I baptism. On the way there will be a stopover at Pobiedziska where you will be participating in a show shooting from a medieval trebuchet. Next is a vista at Gniezno and sightseeing the Museum of the Origins of the Polish State. After lunch, you will visit Gniezno Cathedral and see the famous Gniezno Doors depicting the life of Saint Adalbert. The Gniezno visit will be fictionalized as your guide will be dressed in a historic attire. The guide will be accompanying you during your visit at the Franciscan monastery where will have an opportunity to see the undergrounds which are unavailable for regular tourists. Next is the afternoon sightseeing of the historic Roman buildings in Strzelno – Saint Prokop rotunda and the famous columns of iniquities and virtues. Return to Poznań at around 7.00 p.m.

The price includes:
-    luxury coach transport
-    board: lunch (excluding beverages)
-    sightseeing per itinerary
-    assistance of a tour leader and guides
-    museum entrance fees
-    insurance (accident casualty insurance 5000 PLN, insurance in the event of death 3000 PLN)

Final remarks:
-    the order of sightseeing may be altered
-    the organizers reserve the right to change the itinerary for reasons beyond their control, such as the change of tourist offer for 2018
-    due to organizational reasons the sightseeing will be carried out in groups


You can register for the tour while choosing the conference package. 
 

[top]

Conference package and fees


Conference package includes:
- access to all conference sessions on 25th and 26th October,
- conference materials,
- refreshments,
- 2 lunches – on 25th and 26th October,
- conference gala dinner on 25th October,
- city tour,
- paper publication in English in the journal “Turystyka Kulturowa” - “Cultural Tourism” (the submitted text must be in proper English, checked by a translator/native speaker – regards those who are not native speakers of English)

There are two fee options:
Regular fee (before 1st July 2018): 195 euro
Late fee (on and after 1st July 2018): 215 euro

Bonus conference offer for all participants: Study tour on 27th October along the Piast Tourist Trail (information above) cost: 50 euro per person.

Conference bank account details (all conference payments to be made into this account by bank transfer with the information: Cultural Tourism + name of the conference participant):

IBAN: PL20 1020 4027 0000 1202 1438 9631
SWIFT: BPKOPLPW
PKO BP SA

 

[top]

Cancellation policy


If written cancellation is received on or before September 30st, 2018, a refund of all meeting fees will be made, minus an administration fee of €50. No refund will be possible after September 30st, 2018, but substitute delegates can be nominated.

 

[top]

Conference venue: city of Poznań


The conference will take place at:

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego - AWF (Poznan University of Physical Education)
27/39 Królowej Jadwigi Street

More information about conference venue on: http://awf.poznan.pl/en
You can get to the university by trams no. 5, 6, 12, 18, 29 or buses no. 74, 76 (tram/bus stop: AWF)
Tourist information about Poznan can be found in English on: http://www.plot.poznan.pl/
 

[top]

Conference organisers


The conference is organized by the Chair of Humanistic Foundations of Tourism and Recreation in the Faculty of Tourism and Recreation at Poznan University of Physical Education in Poznan (AWF) and by the scientific journal Cultural Tourism (Turystyka Kulturowa) based in Poznan.

logo AWF Poznan fulllogo TK

The Government of the Wielkopolska Region is conference co-organiser.

samorzad logo ang

The partners are: Poznań Local Tourist Organization (PLOT), the Wielkopolska Tourist Organisation (WOT), City Tour and Event Agency - City Event Poznań, and Polish Food Tourism Association (PSTK).

WOT logo
 
   PSTK LOGO


 

[top]

Accommodation


Hotels can be recommended on request.
You can find also information in English on: http://www.plot.poznan.pl/
 

[top]

Arriving to Poznan


Arriving by plane
Poznań Ławica Airport offers a number of traditional and low cost flights to major European airports.
The list of destinations and other information can be found on the airport website: www.airport-poznan.com.pl/en
The airport is located 7 km outside the city centre. It is well-connected with the city centre by public transport. There are bus stops right in front of the passenger terminal and in its close vicinity. To get to the city take a city bus line 59 and express line L which runs between the airport, city centre and the railway station. After 11 p.m. you can take a night bus (line 242).
You can also get from the airport to the centre by a taxi. Right in front of T3 terminal (arrival hall) you may find a 24/7 taxi stand.

Arriving by train
Poznań Main Railway Station is located within 15 minute walk from the University, near the city centre.
The train journey from Berlin to Poznań takes only 3 hours and the journey from Warsaw to Poznań 3,5 hours. Poznan Railway is also well-communicated with other cities in Poznan.
All trains coming to Poznań stop at the Main Railway Station (Poznań Główny).
Train timetable in English is available at: http://rozklad-pkp.pl/en

Arriving by car
You can get to Poznań by car on A2 toll motorway, national routes no. 92 and 5 (east-west) and no. 11 (north-south). In the city centre you have to pay for the parking at the parking machine and display the ticket behind the windshield. The Parking Zone is marked with road signs.

 

[top]

Certificates of the conference participation


Each participant will receive a certificate of the conference participation..
 

[top]

Registration


• Contact - Please contact: e-mail
• Conference website: www.awf.poznan.pl/cultural-tourism
• Registration form - Submit THIS FORM to register for the conference.
• Abstract submission form - Send THIS FORM to submit your abstract for the conference.

[top]

 

 

logo AWF Poznan full

WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI
KATEDRA HUMANISTYCZNYCH PODSTAW TURYSTYKI I REKREACJI

oraz

logo TK

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA

TURYSTYKA KULTUROWA – TEORIA I PRAKTYKA.
Stan badań, praktyczne zastosowania i perspektywy rozwoju

CULTURAL TOURISM – THEORY AND PRACTICE.
Research status quo, practical applications and development perspectives25-27 października 2018 r., Poznań


Spis zawartości:Informacje ogólne


W związku z faktem, że blisko dziesięć lat temu, w 2008 roku, po raz pierwszy pojawiło się kilka naukowych monografii polskich autorów z turystyką kulturową w tytule, rozpoczęło swą działalność czasopismo naukowe „Turystyka Kulturowa” oraz odbyła się w Polsce (w Poznaniu) pierwsza konferencja w pełni poświęcona turystyce kulturowej, mamy przyjemność zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję o charakterze jubileuszowym, która w swych założeniach i celach wybiega jednak znacznie w przyszłość.

Konferencja będzie już ósmą edycją z cyklu: „Turystyka w humanistycznej perspektywie”, organizowaną co dwa lata w Poznaniu. Tym razem ma ona zasięg międzynarodowy, a ponadto jest adresowana nie tylko do badaczy oraz dydaktyków, ale także do praktyków, co odzwierciedla jej program.

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno polskich badaczy turystyki kulturowej, jak i zagraniczne środowiska naukowe, zainteresowane interdyscyplinarnym i metodycznym podejściem do problematyki turystyki kulturowej. Zależy nam również na udziale przedstawicieli branży turystycznej oraz samorządowców, którzy organizują i rozwijają zróżnicowane formy turystyki kulturowej.

Konferencja odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania oraz JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.logo Marszaek Wojewdztwa Wlkp  logo AWF Poznan full

 

Konferencja wpisana jest w Kalendarium Obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego oraz na listę wydarzeń członków ATLAS - The Association for Tourism and Leisure Education.

Program konferencji obejmuje wystąpienia plenarne, dyskusje, wystąpienia w sekcjach, warsztaty, a także program towarzyszący.

Języki oficjalne konferencji to polski i angielski (zapewnione będzie tłumaczenie).
 

[do góry]Założenia programowe i cele konferencji


Zasadniczy cel konferencji odnosi się do konfrontacji teoretycznej refleksji nad turystyką kulturową, ukierunkowanej na wyjaśnienie świata życia turystów, z nadającymi sens praktykami wdrożeniowymi. 

Spodziewamy się wystąpień i prac o charakterze diagnozującym realia turystycznej rzeczywistości, przekraczające stereotypy i utarte schematy w ocenie świata turysty kulturowego, i to zarówno w perspektywie nauk społecznych (komunikacji społecznej, socjologii, nauk o zarządzaniu), jak i humanistycznych (antropologii kulturowej, filozofii, historii, kulturoznawstwa), wyjaśniające zachowania kulturowe i pozwalające zrozumieć ich odmienności. Obie perspektywy badawcze może połączyć interdyscyplinarna refleksja nad globalizacją z jej dominującym współcześnie konsumeryzmem.

Przewidywane w ramach konferencji warsztaty z ekspertami chcielibyśmy poświęcić praktycznym zastosowaniom działań związanych z zarządzaniem atrakcjami w turystyce kulturowej, a także sposobom wykorzystania potencjału kulturowego miast i regionów dla rozwoju turystyki kulturowej we współczesnym świecie, w tym tworzeniu turystycznych produktów w ich zróżnicowanych formach uwzględniających najnowsze trendy popytowe.
 

[do góry]Zakres tematyczny konferencji


Możliwości, jakie stwarzają turystyczne podróże poprzez bezpośrednie uczestnictwo turystów w spotkaniach z innymi kulturami, religiami, obyczajami, itp., rodzą pytania o szanse współistnienia i współdziałania ludzi o odmiennych postawach światopoglądowych, systemach wartości, o sensowne wybory w zróżnicowanym świecie społeczno-kulturowych wartości.

W postawieniu diagnozy i wyznaczeniu perspektywy rozwojowej turystyki kulturowej, a tym samym udzieleniu odpowiedzi na pytania wyzwalające potrzebę kulturowego „wzrastania” turystów, proponujemy odnieść się w nadsyłanych artykułach do następujących problemów badawczych:

• Turystyka kulturowa na świecie – zasoby, formy organizacji, gotowe produkty oraz główni "aktorzy".
• Hybrydowe wzory w turystyce kulturowej jako współczesne wyzwanie dla doznań eksploracyjnych i społecznych.
• Przełamywanie barier kulturowych i stereotypów w turystyce kulturowej.
• Turystyka kulturowa w procesie międzykulturowego zrozumienia.

Tematyka warsztatów:

1. Jak budować szlak kulturowy i nim zarządzać?

Prowadzący: dr hab. prof. GSW Armin Mikos v. Rohrscheidt– uznany krajowy badacz szlaków kulturowych, autor koncepcji kilku z nich.

Czym tak naprawdę są szlaki kulturowe: obietnicą gwarantowanego wejścia do zabytków i zwiedzania ciekawych miejsc? Tematycznymi propozycjami dla turystów, szukających atrakcji, którymi są zainteresowani? Skomplikowanymi systemami zarządzania w turystyce i kulturze? Szansą na wypromowanie własnego dziedzictwa i okazją do zgromadzenia wokół niego energii i współpracy mieszkańców małej ojczyzny? Są wszystkim tym jednocześnie.

Jak budować szlak kulturowy? Jak rozpoznać własne zasoby i wyróżnić te, które znajdą zainteresowanie? Jak szukać unikatowych walorów i narracji? Jak nie przegrać z konkurencją, tylko ją wykorzystać? Jak nie popełnić niepotrzebnych  błędów i nie zmarnować środków oraz ludzkiego entuzjazmu? Jak budować wokół szlaki produkty turystyczne i zapewnić mu trwałość oraz sprawić, by zaczął przynosić zyski?


2. Jak organizować udane wycieczki kulturowe?

Prowadzący: dr Piotr Kociszewski – geograf, wykładowca akademicki, ale przede wszystkim praktyk: właściciel biura podróży - organizatora turystyki, pilot i przewodnik

W trakcie warsztatów w pierwszej kolejności postaramy się wypracować praktyczną definicję „wycieczek kulturowych”. Zweryfikujemy jakie elementy decydują o ich powodzeniu, a przede wszystkim postaramy się odpowiedzieć na kluczowe pytanie – co wyróżnia podróże kulturowe na tle innych form turystyki? 

Nawiążemy do teorii produktu turystycznego i jego struktury, poszukując w formie pracy grupowej składowych udanego wyjazdu kulturowego. Nie zabraknie też miejsca na dyskusję o meandrach organizacji wyjazdów w ogóle, szczególnie w kontekście aktualnych zmian prawnych – na poziome krajowym i europejskim. Zajmiemy się również potencjalnymi odbiorcami wycieczek kulturowych – do kogo warto adresować działania, a jeśli tak – to jakie cechy przyszłych uczestników brać pod uwagę?

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
3. Jak organizować atrakcyjny produkt turystyki kulturowej miasta lub regionu?

Prowadzący Hubert Gonera – założyciel landbrand

Czy turystyka kulturowa może być elementem budowania portfela produktów turystycznych i wizerunku miejsca?

Czy oferta turystyki kulturowej nadąża za zmieniającymi się preferencjami odbiorców i nowinkami technologicznymi?

Jak wygląda wykorzystanie genius loci i tożsamości miejsca we współcześnie budowanych produktach kulturowych?

Przyjrzymy się bliżej interaktywnym muzeom dedykowanym prezentacji tematów budujących „dna” miejsca, a wywodzących się z turystyki kulturowej.

Przeanalizujemy możliwości związane z pojawieniem się Internetu Rzeczy oraz Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented Reality) w budowaniu oferty turystyki kulturowej. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie co buduje atrakcyjność produktu turystyki kulturowej. 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

 

 

Miejsce obrad: Nowy budynek dydaktyczny AWF, ul. Królowej Jadwigi 27/39

 

25.10 (CZWARTEK)

 

9.00-10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW (hol na poziomie -1)

10.00-10.30 OTWARCIE KONFERENCJI (sala 025/026, poziom -1)

10.30-11.40 SESJA PLENARNA I

Moderatorzy (obu sesji): dr hab. prof. AWF Zygmunt Kruczek, dr hab. prof. AWF Marek Kazimierczak

1.    prof. Melanie Kay Smith, Metropolitan University w Budapeszcie

The Impacts of Cultural Tourism over Time: From Niche Phenomenon to Overtourism

2.    dr hab. inż. Marek Nowacki, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Badania nad turystyką kulturową na świecie: krytyczny przegląd publikacji z lat 2008-2018

Dyskusja

11.40-12.10  PRZERWA KAWOWA

12.10-13.15  SESJA PLENARNA II

3.    dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek, AWF w Poznaniu / „Turystyka Kulturowa” oraz dr hab. prof. GSW Armin Mikos von Rohrscheidt, „Turystyka Kulturowa”

Dziesięć lat turystyki kulturowej w Polsce. Sukcesy i porażki

4.    dr hab. Krzysztof Kasprzak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Teoria i praktyka turystyki kulturowej. Stan badań, praktyczne zastosowania i perspektywy rozwoju na łamach „Turystyki Kulturowej” w latach 2008-2018

Dyskusja

13.15-14.15  LUNCH

14.15-16.00  WYSTĄPIENIA I OBRADY W SEKCJACH:

SEKCJA 1: W JĘZYKU ANGIELSKIM (wystąpienie 15 minut + 5 minut dyskusja)

Moderator: dr hab. inż. Marek Nowacki

1.    14.15-14.35 dr hab. Przemysław Charzyński, Mikołaj Linowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Students of Nicolaus Copernicus University in Toruń as Participants of Cultural Tourism / Studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jako uczestnicy turystyki kulturowej

2.    14.35-14.55 prof. dr Claudia Maria Astorino, UFSCar - São Carlos Federal University, Sao Paulo, Brazylia,

Let’s Have Coffee: Reflections upon Buenos Aires Cafes and Their Tourist Appeal

3.    14.55-15.15 dr Magdalena Banaszkiewicz, dr hab. prof. AWF Zygmunt Kruczek, mgr Anna Duda, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

Tourist Experience in the Chernobyl Exclusion Zone / Doświadczenie turystyczne w czarnobylskiej strefie wykluczenia

4.    15.15-15.35 dr Olga Matos et al.,  the Polytechnic Institute of Viana do Castelo 

and Lab2pt of the University of Minho,  Braga (Portugalia)

Profile of Creative Tourist in North-Western of Portugal: an Exploratory Approach to Creative Experiences            

5.    15.35-15.55 dr Michał Koskowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

From Facts to Emotions. Cultural Tourism and the Web 5.0 Technology / Od faktów do emocji. Turystyka kulturowa wobec technologii Web 5.0.

16.00-16.15  PRZERWA KAWOWA

SEKCJA 2: W JĘZYKU POLSKIM (wystąpienie 15 minut + 5 minut dyskusja)

Moderator: dr hab. Tomasz Sahaj

1.    14.15-14.35 dr Anna Penkała, dr Natalia Bursiewicz, mgr Piotr Bursiewicz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Turystyka kulturowa i aktywność fizyczna. Propozycja stworzenia łączonego produktu turystycznego

2.    14.35-14.55 dr Katarzyna Duda-Gromada, Kryštof Materna, Uniwersytet Warszawski

Wybrane atrakcje w turystyce piwnej. Przykład Czech i Polski       

3.    14.55-15.15 dr Tomasz Duda, Uniwersytet Szczeciński

Zrównoważona turystyka kulturowa na obszarach przyrodniczo cennych (studium przypadku Drawieńskiego Parku Narodowego)

4.    15.15-15.35 dr hab. Dariusz Dąbrowski, UKW w Bydgoszczy

O potrzebie rozwoju szlaków turystycznych w miastach na przykładzie rozwiązania istniejącego (Wąbrzeźno) i postulowanego (szlak polichromii gotyckich Toruń)

5.    15.35-15.55 dr Joanna Ziarkowska, AWF w Krakowie; dr Dominik Ziarkowski, Uniwersytet Ekonomiczny Kraków

Ars longa, vita brevis… Co historyk sztuki ma do zakomunikowania badaczowi turystyki 

6.    15.55-16.15 dr Andrzej Stasiak, Uniwersytet Łódzki

Turystyka filmowa w Polsce

16.15-16.30  PRZERWA KAWOWA

16.15-19.00 Uczestnicy z zagranicy: WYCIECZKA PO MIEŚCIE Z PRZEWODNIKIEM W JĘZYKU ANGIELSKIM

16.30-18.30 Uczestnicy z Polski: WARSZTATY (zgodnie z dokonanymi zapisami):

1. Jak organizować atrakcyjny produkt turystyki kulturowej miasta lub regionu? (prowadzący: Hubert Gonera)

2.    Jak budować szlak kulturowy i nim zarządzać? (prowadzący: dr hab. prof. GSW Armin Mikos von Rohrscheidt)

3. Jak organizować udane wycieczki kulturowe?  (prowadzący: dr Piotr Kociszewski)

18.30-20.00 przerwa

20.00 KOLACJA

 

26.10 (PIĄTEK)

 

9.00-10.30    SESJA PLENARNA III  (sala 025/026, poziom -1)

Moderatorzy: dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek, dr hab. prof. GSW Armin Mikos von Rohrscheidt

1.    prof. Hilary du Cros, University of New Brunswick w Kanadzie oraz University of Technology w Sydney

Emerging Trends in Sustainable Cultural Tourism

2.    prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Wykorzystanie metod kartografii i geowizualizacji w turystyce kulturowej

3.    dr hab. prof. UEP Piotr Zmyślony, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Gospodarka nocy: zagrożenie czy wsparcie rozwoju oferty kulturowej?

Dyskusja

10.30-11.00  PRZERWA KAWOWA

11.00-13.00 SESJA PLENARNA IV wraz z DYSKUSJĄ PANELOWĄ PT. „QUO VADIS TURYSTYKO KULTUROWA?”

11.00-11.20 dr hab. prof. AWF Marek Kazimierczak, AWF w Poznaniu

Etyczny wymiar międzykulturowego zrozumienia w turystyce

11.20-13.00 Dyskusja z zaproszonymi gośćmi

Prowadzący dyskusję: dr Piotr Kociszewski

13.00-14.00 LUNCH

14.00-16.00  WYSTĄPIENIA I OBRADY W SEKCJACH:

SEKCJA 1: W JĘZYKU ANGIELSKIM(wystąpienie 15 minut + 5 minut dyskusja)

Moderator: prof. Melanie Kay Smith

1.    14.00-14.20 prof. dr Claudia Maria Astorino, UFSCar - São Carlos Federal University, Sorocaba (Brazylia) 

“The Sound of Music” and of Film-Induced Tourism in Salzburg, Austria  

2.    14.20-14.40 Ms Susan Mwebaza, Mr. Julius Jjuuko, Ms. Provia Kesande, Makerere University Business School, Kampala (Uganda)    

Religious Tourism and Pilgrimage: Conflicts and Challenges in Developing Countries like Uganda    

3.    14.40-15.00 dr Ewa Malchrowicz-Mośko, AWF w Poznaniu; mgr Mateusz Rozmiarek, AWF w Krakowie

PolandHeritage Sport Tourism                               

4.    15.00-15.20 dr Derrek Eberts, Rodrigo Espinoza Sanchez, Brandon University w Kanadzie

Cultural Heritage and Tourism in Mexico’s “Pueblos Mágicos”

5.    15.20-15.40 dr hab. Rafał Prinke, AWF w Poznaniu,

Journeymen and Lodges: The Hidden Culture of Freemasonry in the World of Tourism

Dyskusja

SEKCJA 2: W JĘZYKU POLSKIM(wystąpienie 15 minut + 5 minut dyskusja)

Moderator: dr hab. prof. UEP Piotr Zmyślony

1.    14.00-14.20 dr hab. Małgorzata Durydiwka, Uniwersytet Warszawski

Nowe funkcje obiektów sakralnych. Profanacja czy szansa na zachowanie dziedzictwa?

2.    14.20-14.40 dr Dominik Orłowski, Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Polskie kuchnie regionalne i ich miejsce w turystyce kulinarnej na obszarach wiejskich

3.    14.40-15.00 dr hab.Tomasz Sahaj, AWF w Poznaniu

„Aleja Filozofów" Augusta Cieszkowskiego jako element poznańskiej turystyki kulturowej

4.    15.00-15.20 mgr Tomasz Madej, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie – Dział Edukacyjny oraz dr hab. prof. AWF Małgorzata Bronikowska, dr Katarzyna Dzioban

Tradycyjne zabawy i gry jako swoista atrakcja turystyczna i forma dialogu międzykulturowego

5.    15.20-15.40 dr Małgorzata Skulimowska, Uniwersytet Rzeszowski

Informacja i promocja turystyczna na szlaku drewnianych świątyń wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w województwie małopolskim i podkarpackim

6.    15.40-16.00 dr Dominik Ziarkowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Przewodniki a rozwój nowoczesnej turystyki w XIX wieku  

16.00-16.15 PRZERWA KAWOWA

16.15-16.30 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

16.30-17.30  SPOTKANIE CZŁONKÓW RADY NAUKOWEJ, REDAKCJI ORAZ RECENZENTÓW „TURYSTYKI KULTUROWEJ”

Pozostali uczestnicy Konferencji (którzy zgłosili taką chęć): 16.30-19.00 PRZEJAZD NA OSTRÓW TUMSKI I WIZYTA W „BRAMIE POZNANIA” - CENTRUM INTERPRETACJI DZIEDZICTWA ORAZ SPACER Z PRZEWODNIKIEM[do góry]


Goście wykładów plenarnych


Prelegenci z zagranicy:

Hilary du Cros

Hilary du CrosProfesor Hilary du Cros posiada obecnie status honorowego pracownika naukowego na University of New Brunswick w Kanadzie, a także jest współpracownikiem naukowym na University of Technology w Sydney. W ciągu ostatnich 34 lat uczyła i pracowała w regionie Azji i Pacyfiku oraz prowadziła projekty dla Światowej Organizacji Turystyki oraz UNESCO. Projekty te realizowane były m.in. w Chinach (Yunnan, Guangdong i Guizhou), Indiach, Hong Kongu i Macau. Du Cros reprezentuje interdyscyplinarne podejście do zarządzania dziedzictwem kulturowym, marketingu i zrównoważonego rozwoju turystyki. Od 1988 r. jest międzynarodowym członkiem ICOMOS-u, a od 1999 r. ekspertem Komitetu Turystyki Kulturowej ICOMOS. Jej najnowsze książki to Cultural Tourism (2015) we współautorstwie z Bobem McKercherem (ich poprzednia wspólna publikacja o podobnym tytule wydana była w roku 2002) oraz The Arts and Events (2014) wydana z Lee Jolliffe.


 

 

Melanie Kay Smith

Melanie Smith MTA photoMelanie Kay Smith jest profesorem nadzwyczajnym Metropolitan University w Budapeszcie oraz pracownikiem naukowym w Instytucie Socjologii Hungarian Academy of Sciences w Budapeszcie. Jest także profesorem nadzwyczajnym (w niepełnym wymiarze czasowym) w University of Tartu Pärnu College w Estonii. Od prawie dwudziestu lat jest nauczycielem akademickim i wydała ponad 80 publikacji z zakresu turystyki kulturowej i kreatywnej (w tym m.in. Issues of Cultural Tourism Studies), rewitalizacji miast, turystyki zdrowotnej & wellbeing. Jej rozprawa doktorska koncentrowała się wokół problemu rewitalizacji miast w kontekście kultury. Przez siedem lat była przewodniczącą Stowarzyszenia ATLAS oraz posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu wykładów akademickich. Prowadzi także prezentacje i prelekcje w wielu krajach jako keynote speaker. Jej obecne badania koncentrują się wokół problemu przeludnienia miejsc turystycznych (ang. overtourism) oraz konfliktach pomiędzy turystami a mieszkańcami w miastach kultury.
Prelegenci z Polski:
Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
Dr hab. prof. AWF Marek Kazimierczak
Dr hab. prof. emerytowany UP Krzysztof Kasprzak
Dr hab. prof. UE Piotr Zmyślony
Dr hab. prof. GSW Armin Mikos v. Rohrscheidt
Dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek
 

[do góry]


Procedura przesyłania abstraktów


Abstrakty muszą zostać przesłane przez system rejestracji najpóźniej do 17 czerwca 2018 r.

W abstrakcie należy zawrzeć uzasadnienie podjęcia danego tematu, cele i problemy badawcze, informacje na temat teoretycznych/praktycznych implikacji tekstu oraz metod badań. Tekst musi zawierać się w przedziale 350-500 słów. Tytuł wystąpienia nie powinien być dłuższy niż 12 słów.

Abstrakty mogą być napisane w języku polskim lub angielskim (zgodnie z językiem, w którym zostanie wygłoszona prezentacja), przy czym tekst publikacji może być w języku innym niż abstrakt.

Informacja na temat akceptacji zgłoszonej tematyki wystąpienia na podstawie oceny abstraktu przez Komitet Naukowy konferencji zostanie przesłana autorom w przeciągu dwóch tygodni od ich załączenia w systemie.
 

[do góry]Ważne daty


Rejestracja na konferencję   - do 17 czerwca 2018 r.
Przesłanie abstraktu   - do 17 czerwca 2018 r.
Akceptacja abstraktu   - do dwóch tygodni od przesłania abstraktu
Dokonanie opłaty konferencyjnej  

- do 31.05.2018 r. osoby już zarejestrowane

- do 30.06 2018 r. osoby dopiero rejestrujące się

Przesłanie gotowego tekstu   - do 30 września 2018 r.
Konferencja   - 25-27 października 2018 r.
Planowany termin publikacji   - koniec grudnia 2018 r.

 

[do góry]Szczegóły dotyczące publikacji


Artykuły opublikowane zostaną w czasopiśmie naukowym „Turystyka Kulturowa” (www.turystykakulturowa.org) pod warunkiem uzyskania dwóch pozytywnych tzw. ślepych recenzji.

Uczestnicy konferencji zobowiązani są przesłać teksty do końca września 2018 r. w celu przeprowadzenia procesu recenzji i przygotowania ich do publikacji pod koniec roku 2018.

Informacje na temat przygotowania i zamieszczenia tekstu znaleźć można na stronach czasopisma w zakładce: O czasopiśmie – Zasady oraz Przesyłanie tekstów.
 

[do góry]Komitet naukowy i organizacyjny


Komitet Naukowy


 • prof. Hilary du Cros (the University of New Brunswick, Canada and the University of Technology, Sydney, Australia)
 • dr Melanie Kay Smith, Associate Professor (Budapest Metropolitan University, Hungary; Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary, and University of Tartu Pärnu College, Estonia)
 • dr Rami Isaak, Assistant Professor (the Academy for Tourism at the NHTV Breda University of Applied Sciences in The Netherlands, Bethlehem University, Palestine)
   
 • dr hab. prof. AWF Marek Kazimierczak (AWF Poznań) – przewodniczący Komitetu Naukowego
 • dr hab. prof. GSW Armin Mikos v. Rohrscheidt („Turystyka Kulturowa” / Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium) – przewodniczący Kolegium Redakcyjnego
 • prof. dr hab. Wojciech Cynarski (Uniwersytet Rzeszowski)
 • prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Jerzy Kosiewicz (AWF Warszawa)
 • dr hab. prof. UKW Dariusz Dąbrowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 • dr hab. prof. emerytowany UP Krzysztof Kasprzak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • dr hab. prof. AWF Zygmunt Kruczek (AWF Kraków)
 • dr hab. prof. WSB Marek Nowacki (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
 • dr hab. prof. UEP Piotr Zmyślony (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek (AWF Poznań / „Turystyka Kulturowa”)

Komitet organizacyjny

 • dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek (AWF Poznań / „Turystyka Kulturowa”) – przewodnicząca
 • dr hab. Tomasz Sahaj (AWF Poznań) – zastępca przewodniczącej
 • dr Ewa Malchrowicz-Mośko, dr Joanna Poczta, dr Izabela Wyszowska, Jolanta Żeligowska (AWF Poznań)
 • przedstawiciele instytucji współorganizatorów i partnerów.

 

[do góry]Program konferencji


1. Konferencja rozpocznie się w czwartek 25 października 2018 r. o godz. 10.00, a zakończy w piątek 26 października 2018 r. k. godz. 18.00. Osoby, które dokonają stosownego wyboru przy rejestracji na konferencję, w sobotę 27 października 2018 r. wezmą udział w wyjeździe studyjnym na Szlak Piastowski.
2. Program konferencji obejmować będzie wystąpienia plenarne, dyskusje, wystąpienia w sekcjach, warsztaty oraz program towarzyszący.
3. Ramowy program konferencji opublikowany zostanie na stronie konferencji w czerwcu 2018 r.
 

[do góry]Wyjazd studyjny – opcjonalna całodniowa wyprawa kulturowa na Szlak Piastowski 27.10.2018 r.


Ważne informacje na temat Szlaku (dalsze znaleźć można na stronie: www.szlakpiastowski.pl:

„Turystyczna trasa znana pod nazwą Szlak Piastowski jest najstarszą tego typu trasą w Polsce. Jej przebieg łączy najważniejsze obiekty i zabytki naszej historii związanej z początkami państwa polskiego. Początkowo wiodła ona z Poznania przez Gniezno, Mogilno, Kruszwicę do Inowrocławia. Oprócz obiektów z czasów Piastów na trasie znajdują się zabytki starsze i młodsze z kolejnych okresów historycznych. Wszystkie prezentowane obiekty świadczą, iż państwo Piastów nie jest tworem zawieszonym w historycznej próżni.”

„W 2011 roku zawiązała się inicjatywa mająca na celu uporządkowanie obiektów na Szlaku Piastowskim – silniejsze zwrócenie uwagi na jego historyczność, na podkreślenie i zaakcentowanie tych obiektów, które rzeczywiście mają związek z Piastami, które powstały z ich bezpośredniej inicjatywy lub w okresie ich intensywniej działalności na obszarze funkcjonowania państwa Piastów – Civitas Schinesghe. Stąd też w ramach propozycji przebiegu Szlaku Piastowskiego pojawiły się nowe obiekty – takie, które dotąd nie były objęte omawianą trasą turystyczną. Sam szlak zmienił również swój kształt.”

Ramowy opis wycieczki organizowanej dla uczestników konferencji przez Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”:

Wyjazd z Poznania w godzinach porannych. Przyjazd do Dziekanowic i zwiedzanie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – jednego z prawdopodobnych miejsc chrztu Mieszka I. Po drodze zatrzymamy się w grodzie Pobiedziska, aby wziąć udział w pokazie strzelania ze średniowiecznego trebusza. Następnie przejazd do Gniezna i zwiedzanie Muzeum Początków Państwa Polskiego. Po obiedzie wizyta w katedrze gnieźnieńskiej. Zobaczymy m.in.: słynne Drzwi Gnieźnieńskie, ukazujące żywot św. Wojciecha. Gniezno zwiedzimy w fabularyzowany sposób – będzie towarzyszył nam przewodnik w stroju z epoki. Wejdziemy wraz z nim do klasztoru franciszkanów, aby zobaczyć niedostępne zwykle dla turystów podziemie. Po południu przejazd do Strzelna i zwiedzanie romańskich zabytków miasta – rotundy św. Prokopa i słynnych kolumn przywar i cnót. Powrót do Poznania około godz. 19.00.

Świadczenia zawarte w cenie:
- transport autokarem o podwyższonym standardzie
- wyżywienie: obiad (bez napojów)
- zwiedzanie wg programu
- opieka pilota i przewodników
- bilety wstępu do muzeów
- ubezpieczenie turystyczne NNW POLSKA (NNW 5000 PLN; NWS 3000 PLN)

Uwagi:
- Kolejność punktów zwiedzania może ulec zmianie.
- Organizator zastrzega prawo zmiany punktów zwiedzania z przyczyn od niego niezależnych (np. zmiana oferty na sezon 2018 przez usługodawców).
- Z przyczyn operacyjnych, program będzie realizowany w grupach.

Zapisy na udział w wyjeździe studyjnym dokonywane są przy rejestracji na konferencję.
 

[do góry]Pakiety konferencyjne


Rejestrując się na konferencję należy wybrać jeden z zaproponowanych pakietów.Pakiet 1 Pakiet 2 Pakiet 3 Pakiet 4
- udział w konferencji
25-26.10.2018
(bierny lub z wystąpieniem)
- 2 lunche
- przerwy kawowe
- wizyta w muzeum
- udział w konferencji
25-26.10.2018
(bierny lub z wystąpieniem)
- 2 lunche
- przerwy kawowe
- udział w bankiecie 25.10.2018 r.
- wizyta w muzeum
- udział w konferencji
25-26.10.2018
(bierny lub z wystąpieniem)
- 2 lunche
- przerwy kawowe
- udział w bankiecie 25.10.2018 r.
- wizyta w muzeum
- publikacja w języku polskim
- udział w konferencji
25-26.10.2018
(bierny lub z wystąpieniem)
- 2 lunche
- przerwy kawowe
- udział w bankiecie 25.10.2018 r.
- wizyta w muzeum
- publikacja w języku angielskim*
Wysokość opłaty konferencyjnej przy rejestracji do 17 czerwca 2018 r. :
195 zł 295 zł 495 zł 695 zł
Wysokość opłaty konferencyjnej przy rejestracji dokonanej po 17 czerwca 2018 r.
225 zł 335 zł 545 zł 755 zł

*wymóg – przesłany tekst musi być wcześniej sprawdzony przez tłumacza (dopełnienie tego wymogu spoczywa na autorze pracy).
 
Opcjonalna część konferencji: wyjazd studyjny na Szlak Piastowski: 140 zł. (informacja szczegółowa powyżej).

Numer i adres konta, na które należy dokonać opłaty konferencyjnej:
IBAN: 20 1020 4027 0000 1202 1438 9631
SWIFT: BPKOPLPW
PKO BP SA

W tytule wpłaty należy wpisać: Cultural Tourism + imię i nazwisko uczestnika + numer pakietu, a opłacając także udział w objeździe terenowym: + Szlak Piastowski

 

[do góry]Miejsce konferencji: Poznań


Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego
ul. Królowej Jadwigi 27/39
Poznań

Strona internetowa uczelni: http://awf.poznan.pl
Dojazd do uczelni tramwajami numer: 5, 6, 12, 18, 29 oraz autobusami 74 i 76 (przystanek: „AWF”)
Informacje na temat Poznania: http://www.plot.poznan.pl/
 

[do góry]Organizatorzy konferencji


Organizatorami Konferencji są: Katedra Humanistycznych Podstaw Turystyki i Rekreacji Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu oraz Czasopismo Naukowe „Turystyka Kulturowa” z siedzibą w Poznaniu.logo AWF Poznan fulllogo TK

Konferencję współorganizuje Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Partnerami Konferencji są: Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT), Wielkopolska Organizacja Turystyczna (WOT), Hotel Novotel Poznań Centrum, Biuro Turystyczne City Event Poznań oraz Polskie Stowarzyszenie Turystyki Kulinarnej (PSTK).WOT logo
 
 
 
                                   PSTK LOGO


 

[do góry]Zakwaterowanie i dojazd


Organizatorzy konferencji nie zapewniają noclegów uczestnikom, mogą jednak polecić wybrane hotele z szerokiej bazy obiektów noclegowych w Poznaniu.

Dojazd do i z Poznania uczestnicy konferencji organizują i opłacają we własnym zakresie.
 

[do góry]Certyfikaty uczestnictwa


Każdy uczestnik konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa.
 

[do góry]Rejestracja


• Kontakt – mailowy:
• Strona internetowa konferencji: www.awf.poznan.pl/cultural-tourism
• Formularz rejestracji:
Kliknij w poniższy link REJESTRACJA by zarejestrować się na konferencję.
• Formularz abstraktu:
Kliknij w poniższy link ABSTRAKT by zarejestrować się na konferencję.

[do góry]

termo awf
Projekt: „Termomodernizacja budynku głównego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39” w ramach:
Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej;
Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach;
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki;
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Europejskiego Funduszu Spójności

A. Zakres rzeczowy projektu:
1. Termomodernizacja zewnętrznych przegród budynku (całe powierzchnie ścian zewnętrznych, podniebia nawisu piętra, stropodachu) – poprzez:
a. docieplenie przegród masywnych połączone z wymianą wskazanych warstw istniejących (wraz z odtworzeniem pierwotnej kolorystyki i faktur) oraz
b. wymianę przegród przeziernych (okna, drzwi zewnętrzne, przeszklone fasady profilowe, świetliki) – z zachowaniem pierwotnych podziałów, kolorystyki i faktury materiałowej,
2. Roboty instalacyjne w branżach: wentylacji, instalacji elektrycznych silnoprądowych i słaboprądowych – ściśle związane z zakresem robót ogólnobudowlanych termomodernizacji zewnętrznych przegród budynku (nawiewniki montowane w profilach nowej ślusarki otworowej, siłowniki sterujące otwieraniem i zamykaniem wskazanych kwater okiennych, fasadowych i świetlików, napęd i sterowanie drzwi suwanych w wejściu głównym do budynku, sterowanie tymi elementami w ramach ochrony przeciwpożarowej budynku),
3. Wykonanie nowego logo AWF na elewacji wschodniej,
4. Roboty naprawczo-odtworzeniowe podestów okalających budynek, zespolonych ze ścianami zewnętrznymi cokołowymi,
5. Wykonanie zewnętrznej czerpni powietrza w formie modernistycznej rzeźby wraz z podpodestowym kanałem wprowadzonym do budynku od strony zachodniej.

B. Cele projektu i planowane efekty:
1. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych.
2. Spadek emisji gazów cieplarnianych.
3. Oszczędność energii cieplnej.

C. Wartość projektu
17.636.534,64 PLN w tym wkład Funduszy Europejskich – 10.257.287,74 PLN.

D. Informacja
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych tj. opracowane i udostępnione przez Instytucję Zarządzającą narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail:.

Jak będzie wyglądać Twoja droga do Legii Akademickiej?:


www baner legia akademicka 2019 1152x648px 01
Jeżeli posiadasz obywatelstwo polskie, jesteś studentem Uczelni Wyższej i przeszedłeś kwalifikację wojskową (lub wyrażasz gotowość, aby odbyć kwalifikację wojskową) to:


* Wypełnij formularz o przyjęcie na zajęcia teoretyczne programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej: link
* Weź udział w zajęciach
* Zdaj egzamin z części teoretycznej
* Złóż za pośrednictwem Uczelni wniosek o powołanie na ćwiczenia wojskowe
* Odbierz w Uczelni zaświadczenie o ukończeniu części teoretycznej oraz kartę powołania na ćwiczenia wojskowe
* Staw się do jednostki wojskowej na szkolenie w ramach modułu podoficerskiego i zostań podoficerem rezerwy


Szczegóły projektu:


Część teoretyczna - moduł szkolenia podstawowego (szeregowy rezerwy) to 30 h zajęć realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019. Zajęcia teoretyczne będą odbywać się w salach dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w grupach 25-30 osobowych od poniedziałku do piątku w godz. 15-18 (raz w tygodniu), w terminie 4 marca – 10 maja 2019 roku i zakończą się egzaminem pisemnym.

Część praktyczna (21 dni – szkolenie szeregowych rezerwy i 42 dni – szkolenie podoficerów rezerwy) będzie realizowana w wytypowanych ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie letnim. Moduł szkolenia podstawowego potrwa 21 dni i zakończy się egzaminem i złożeniem przysięgi. Moduł szkolenia podoficerskiego potrwa 21 dni zakończy się egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

www baner legia akademicka 2019 1152x648px 01 

Zapisy poprzez formularz rejestracyjny potrwają do 28 lutego (termin nieprzekraczalny).
Link do formularza https://goo.gl/forms/TtHantFfuq3tQNhn2

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na pierwsze zajęcia w grupach należy dostarczyć uzupełniony wniosek zgłoszeniowy dostępny pod linkiem:
http://www.wojsko-polskie.pl/f/pages/atts/2019/1/1._Wniosek_o_przystapienie_do_programu_LA___.pdf
z własnoręcznym podpisem oraz zaświadczenie o statusie studenta, wydane przez właściwy organ Uczelni – również na pierwsze zajęcia.

W razie jakichkolwiek pytań dot. składania wniosków lub programu Legia Akademicka Zakład Sportów i Edukacji Obronnej, od poniedziałku do piątku w godz. 12 -15 prowadzi dyżury dla kandydatów. Wszelkie informacje uzyskasz w pokoju 319 w Budynku Dydaktycznym AWF - dyżury odbywają się do 28 lutego br., a także pod adresem: lub pod numerem telefonu 606 345 215.


Zajrzyj również tutaj:
www.facebook.com/LegiaAkademickaMON
www.legiaakademicka.wp.mil.pl

Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki powstał w marcu 2003 roku na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Jego kierownikiem jest obecnie dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek. Od 2016 roku, wraz z Pracownią Filozofii i Socjologii, Zakład wchodzi w struktury Katedry Humanistycznych Podstaw Turystyki i Rekreacji, którą kieruje dr hab. prof. AWF Marek Kazimierczak.

Aktualnie Zakład tworzy grono następujących pracowników: profesor nadzwyczajny dr hab. Marek Kazimierczak, adiunkci: dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek, dr Joanna Poczta; dr Ewa Malchrowicz-Mośko, asystent dr Izabela Wyszowska, doktoranci: mgr Paulina Górska, mgr Agata Dąbrowska, mgr Maciej Młodzik oraz pracownik biurowy Jolanta Żeligowska. Pracownicy reprezentują kilka dziedzin naukowych, takich jak: filozofia, historia i historia sztuki, antropologia kulturowa, kulturoznawstwo oraz nauki o kulturze fizycznej.

Zakład ma na swoim koncie organizację siedmiu konferencji naukowych z cyklu „Turystyka w humanistycznej perspektywie” (w latach: 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016) oraz konferencji Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie (2013). Ich pokłosiem są wydane obszerne publikacje. Priorytety naukowo-badawcze Zakładu koncentrują się na badaniu społeczno-kulturowych oraz aksjologicznych uwarunkowań i konsekwencji procesów zachodzących w turystyce, związków i relacji pomiędzy turystyką a kulturą, stylem życia i systemem wartości współczesnego człowieka. Badamy potrzeby i zachowania współczesnego turysty kulturowego, rolę turystyki w zachowaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego ludzkości, a także prowadzimy badania w obrębie turystyki sportowej.

Od 2007 roku studenci mogą kształcić się na prowadzonej przez Zakład specjalności TURYSTYKA KULTUROWA Z DZIENNIKARSTWEM (studia licencjackie), a od 2016 roku także na specjalności: TURYSTYKA SPORTOWA (studia magisterskie). Przy Zakładzie Kulturowych Podstaw Turystyki działa Studenckie Koło Naukowe Historii Kultury i Sztuki.


W dniach 25-27.10.2018 r. Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki organizuje międzynarodową konferencję naukową pt. TURYSTYKA KULTUROWA – TEORIA I PRAKTYKA. Stan badań, praktyczne zastosowania i perspektywy rozwoju / CULTURAL TOURISM – THEORY AND PRACTICE. Research status quo, practical applications and development perspectives.

Poniżej znajduje się lista z programami zajęć prowadzonymi przez Zakład Historii i Organizacji Kultury Fizycznej:

W celu zamówienia wizytówek należy:

1. Wypełnić odpowiednie pola w załączonym dokumencie [doc].

2. Uzupełniony dokument wysłać na adres: . Następnie pracownik Działu Marketingu i Karier przygotuje projekt graficzny gotowy do druku i oszacuje koszty.

3. Odebrać wiadomość e-mail z przygotowanym projektem, zatwierdzić merytorycznie projekt, oraz koszty mailowo: lub telefonicznie: (61) 835 52 92.

4. Złożyć zapotrzebowanie w celu sfinansowania zlecenia.

5. Poinformować pracownika Działu Marketingu i Karier ( lub tel. (61) 835 52 92) o akceptacji zapotrzebowania w systemie.

6. Zlecenie zostaje przekazane do drukarni. Gdy wydruki będą gotowe, pracownik Działu Marketingu i Karier poinformuje zamawiającego o możliwosci odbioru zamówienia.
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl