Zakład Fizjologii i Biochemii

 

Katedra Dietetyki

Zakład Fizjologii i Biochemii

prowadzi seminaria licencjackie i magisterskie.
Zapisów na proseminarium dyplomowe oraz seminarium magisterskie

należy dokonać w terminie do:
-    końca 4 semestru (tj. do dnia 30 czerwca danego roku) na studiach I stopnia,
-    końca 2 semestru (tj. do dnia 30 czerwca danego roku) na studiach II stopnia.

Promotor

Problematyka badawcza

dr hab. Katarzyna Domaszewska

 

dr Edyta Michalak

 

dr Jakub Kryściak

 

Proponowane ogólne zagadnienia prac licencjackich i magisterskich

1.     Fizjologiczna charakterystyka procesu treningowego w różnych dyscyplinach sportu (dyscyplina do wyboru przez studenta)

2.     Ocena wydolności fizycznej zawodników różnych dyscyplin sportu (do wyboru)

3.     Ocena tolerancji wysiłkowej osób w różnym wieku (do wyboru)

4.     Ocena tolerancji wysiłkowej pacjentów z różnymi schorzeniami (do wyboru)

5.     Zastosowanie różnych testów fizjologicznych w ocenie treningu zdrowotnego (do wyboru)

6.     Prognozowanie obciążeń w treningu sportowym, rehabilitacyjnym i zdrowotnym (do wyboru)

7.     Rola aktywności fizycznej w profilaktyce różnych schorzeń (do wyboru)

8.     Ocena stopnia zaburzeń wybranych wskaźników fizjologicznych w zależności od wieku oraz stanu zdrowia badanych.

Temat szczegółowy oraz grupa badawcza do ustalenia z promotorem.

 

 

Katedra Dietetyki

Zakład Fizjologii i Biochemii

prowadzi seminaria licencjackie i magisterskie.
Zapisów na proseminarium dyplomowe oraz seminarium magisterskie

należy dokonać w terminie do:
-    końca 4 semestru (tj. do dnia 30 czerwca danego roku) na studiach I stopnia,
-    końca 2 semestru (tj. do dnia 30 czerwca danego roku) na studiach II stopnia.

Promotor

Problematyka badawcza

dr Tomasz Podgórski

 

Propozycje tematów odnośnie prac LICENCJACKICH – prace najczęściej teoretyczne

1.    Rola (znaczenie) aminokwasów (poszczególnych) w wysiłku fizycznym

2.    Wpływ suplementacji odżywkami sportowymi na organizm człowieka

3.    Wpływ nawodnienia na organizm człowieka

4.    Wpływ substancji obecnych w produktach spożywczych na organizm człowieka (wydolność sportową)

5.    Wpływ procesów rehabilitacyjnych (fizykalnych) na wskaźniki biochemiczne krwi i innych płynów ustrojowych

Propozycje tematów odnośnie prac MAGISTERSKICH – prace zawsze oparte na podstawie badań (wysiłkowych, laboratoryjnych) o wysokich wartościach aplikacyjnych

1.    Wpływ wysiłku fizycznego na różnego rodzaju wskaźniki biochemiczne określające stopień nawodnienia

2.    Ocena wybranych stężeń wskaźników biochemicznych wykorzystywanych w diagnostyce sportowej, pobranych z różnych miejsc (żyła, opuszka palca) w spoczynku i po zadanym wysiłku

3.    Wpływ różnego rodzaju treningów (standardowych dla danej dyscypliny sportu) na zmiany biochemiczne i hematologiczne krwi i innych płynów ustrojowych

4.    Wpływ procedur fizjoterapeutycznych na zmiany wskaźników hematologicznych i biochemicznych krwi (np. stany zapalne, gospodarka hormonalna)

Temat pracy magisterskiej musi być innowacyjny i przydatny w treningu lub procesie fizjoterapeutycznym, aby uzyskane wyniki mogły zostać opublikowane w czasopismach naukowych. Ma to duże znaczenie dla osób chcących ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie.

dr Dominik Kaczmarek

Propozycje tematów prac licencjackich

1.    Znaczenie karnozyny w zdrowiu i chorobie.

2.    Fizjologia i patofizjologia czucia powierzchownego i głębokiego.

3.    Wpływ treningu fizycznego na cechy tkanki mięśniowej.

Propozycje tematów prac magisterskich

  1. Cechy skurczu mięśni szkieletowych oraz wskaźniki biochemiczne zmęczenia mięśni.
  2. Aktywność dośrodkowych włókien nerwowych, zaopatrujących stawy, mięśnie szkieletowe i skórę, pod wpływem oddziaływania bodźców mechanicznych, chemicznych lub termicznych.
  3. Mechanizmy działania przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej (tDCS) oraz rdzeniowej stymulacji stałoprądowej (tsDCS).

dr Ewa Śliwicka

 

Propozycje tematów prac licencjackich

1. Rola iryzyny i witaminy D w metabolizmie wysiłkowym.
2. Wybrane zagadnienia z żywienia w sporcie.

 

 

 

Plany ćwiczeń i wykładów w roku akademickim 2019/2020 semestr zimowy

Warunki zaliczenia w roku akademickim 2019/2020 semestr zimowy
 
 
Plany ćwiczeń i wykładów w roku akademickim 2018/2019 semestr letni

Warunki zaliczenia w roku akademickim 2018/2019 semestr letni

 
 
Materiały dydaktyczne- do pobrania

Protokoły na ćwiczenia

Dietetyka I r. I st.

Tematy prezentacji: 

Trawienie i wchłanianie 

Układ wydalniczy

Gospodarka wodno - elektrolitowa organizmu

Dietetyka II r. I st.

Protokół 1_zmiany w układzie krążenia

Protokół 2_ próby czynnościowe układu krążenia

Protokół 3 _ Metody pośrednie wyznaczania VO2max

Protokół 4_ Test PWC170

Fizjoterapia II r. I st. studia stacjonarne

Protokół 1_zmiany w układzie krążenia

Protokół 2_ próby czynnościowe układu krążenia

Protokół 3 _ Metody pośrednie wyznaczania VO2max

Protokół 4_ Inne testy służące do oceny wydolności

Fizjoterapia II r. I st. studia niestacjonarne

Protokół 1_zmiany w układzie krążenia

Protokół 2 _ Metody pośrednie wyznaczania VO2max

Protokół 3_ Test PWC170

Protokół 4_ próby czynnościowe układu krążenia

WF II r. I st. studia stacjonarne

Protokół 1_zmiany w układzie krążenia pod wpływem wys. dynamicznych

Protokół 2_zmiany w układzie krążenia pod wpływem wys.statycznych

Protokół 3_ próby czynnościowe układu krążenia

WF II r. I st. studia niestacjonarne

Protokół 1_zmiany w układzie krążenia

Protokół 2_ próby czynnościowe układu krążenia

WF III r. I st. oraz WF Ir. IIst. 

Protokół1

Protokół2

Protokół3

Protokół4

Sport II r. I st.

Protokół 1_ próby czynnościowe układu krążenia

Protokół 2_zmiany w układzie krążenia pod wpływem wys. dynamicznych

Protokół 3_zmiany w układzie krążenia pod wpływem wys.statycznych

Dyżury dla studentów

 


prof. dr hab. Maciej Pawlak

poniedziałek 13:00 - 14:00

prof. AWF dr hab. Hanna Drzymała-Celichowska

 

dr Ewa Śliwicka

wtorek 11.00 - 12.00
dr Tomasz Podgórskiśroda 14:00 - 16:00
dr Dominik Kaczmarekczwartek 13:00 - 14:00
mgr Joanna Kamińskawtorek 12.00 - 14.00

 

Materiały dydaktyczne- do pobrania

 

 

Protokoły na ćwiczenia z przedmiotu fizjologia wysiłku fizycznego

III r. WF specjalność Instruktor Sportu, studia stacjonarne

 

Protokoły na ćwiczenia z przedmiotu fizjologia

II r. Fizjoterapia I st., studia stacjonarne

 
I r. Fizjoterapia I st., studia stacjonarne

Protokół 1_ badanie zmysłów

Protokół_zmiany w układzie krążenia


II r. WF I st., studia stacjonarne

Protokół_zmiany w układzie krążenia

Protokół 1_zmiany w układzie krążenia

Protokół 2_ próby czynnościowe układu krążenia

Protokół 3 _ Metody pośrednie wyznaczania VO2max

Protokół 4_ Test PWC170


Analiza sensoryczna żywności - materiały do ćwiczeń


Metody oznaczania wartości progowych

Metody wykrywania różnic

Metody skalowania

Badania konsumenckie

Inne metody różnicowe

Warunki zaliczenia przedmiotu

Studia Stacjonarne

Fizjologia I ° II WF

Fizjologia wysiłku fizycznego I ° II DT

Diagnostyka w sporcie I ° III SP

Fizjologia II F


 

studia stacjonarne

Fizjoterapia

I rok I st.

ćwiczenia

wykłady
 

Specjalność FwS I rok II st.

ćwiczenia

wykłady
 

Sport

II rok I st.

ćwiczenia

wykłady

WF

II rok I st.

ćwiczenia

wykłady


Dietetyka

I rok I st.

ćwiczenia

wykłady


Przedmiot  - Analiza sensoryczna żywności

ćwiczenia

Plany ćwiczeń semestr letni 2014/2015

Katedra Dietetyki

Zakład Fizjologii i Biochemii

ul. Królowej Jadwigi 27/29

61-871 Poznań

Budynek Główny AWF; wejście B

 

część fizjologiczna:

tel: 618355193

mail:

 

część biochemiczna:

Budynek Główny, wejście "C" pok. 280
 
tel: 618355180
 

 

 

 

Plany ćwiczeń i wykładów w roku akademickim 2019/2020 semestr zimowy

Warunki zaliczenia w roku akademickim 2019/2020 semestr zimowy
 
 
Plany ćwiczeń i wykładów w roku akademickim 2018/2019 semestr letni

Warunki zaliczenia w roku akademickim 2018/2019 semestr letni

 
 
Materiały dydaktyczne- do pobrania

Protokoły na ćwiczenia

Dietetyka I r. I st.

Tematy prezentacji: 

Trawienie i wchłanianie 

Układ wydalniczy

Gospodarka wodno - elektrolitowa organizmu

Dietetyka II r. I st.

Protokół 1_zmiany w układzie krążenia

Protokół 2_ próby czynnościowe układu krążenia

Protokół 3 _ Metody pośrednie wyznaczania VO2max

Protokół 4_ Test PWC170

Fizjoterapia II r. I st. studia stacjonarne

Protokół 1_zmiany w układzie krążenia

Protokół 2_ próby czynnościowe układu krążenia

Protokół 3 _ Metody pośrednie wyznaczania VO2max

Protokół 4_ Inne testy służące do oceny wydolności

Fizjoterapia II r. I st. studia niestacjonarne

Protokół 1_zmiany w układzie krążenia

Protokół 2 _ Metody pośrednie wyznaczania VO2max

Protokół 3_ Test PWC170

Protokół 4_ próby czynnościowe układu krążenia

WF II r. I st. studia stacjonarne

Protokół 1_zmiany w układzie krążenia pod wpływem wys. dynamicznych

Protokół 2_zmiany w układzie krążenia pod wpływem wys.statycznych

Protokół 3_ próby czynnościowe układu krążenia

WF II r. I st. studia niestacjonarne

Protokół 1_zmiany w układzie krążenia

Protokół 2_ próby czynnościowe układu krążenia

WF III r. I st. oraz WF Ir. IIst. 

Protokół1

Protokół2

Protokół3

Protokół4

Sport II r. I st.

Protokół 1_ próby czynnościowe układu krążenia

Protokół 2_zmiany w układzie krążenia pod wpływem wys. dynamicznych

Protokół 3_zmiany w układzie krążenia pod wpływem wys.statycznych

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl