Green Travel - podróż z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autokar, bus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu.
Studenci/doktoranci/absolwenci mogą ubiegać się o ryczałt (jednorazowa wypłata 50 euro) na koszty podróży wynikające z podróży środkami lokomocji o niskiej emisji spalin (tzw. „Green Travel”). Podróż musi być realizowana przynajmniej w 51% (w jedną stronę) ekologicznymi środkami transportu. Oznacza to wykorzystanie środka wysoko emisyjnego (np. samolotu/promu) tylko raz w trakcie podróży tam i z powrotem. Podróżowanie na zasadzie wspólnej jazdy samochodem osobowym tzw. carpooling (min. 2 osoby) dotyczy osób podróżujących na stypendium do tej samej uczelni lub miasta.

Na podróż typu „Green Travel” mogą zostać przyznane dodatkowo maksymalnie 2 dni na podróż przed rozpoczęciem mobilności oraz 2 dni po zakończeniu mobilności:
dla podróży do 999 km – 1 dzień dodatkowy
dla podróży od 1000 km – 2 dodatkowe dni.
Odległość będzie naliczana na podstawie tzw. kalkulatora odległości KE https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator.
Punktem początkowym jest kampus AWF w Poznaniu lub ZWKF w Gorzowie Wielkopolskim a docelowym kampus uczelni goszczącej.
Aby uzyskać dodatkowe dofinansowanie z tytułu „Green Travel” należy do SWZ przesłać skan deklaracji przed wyjazdem ze wskazaniem środka transportu (w załączeniu).
Naliczenie dofinansowania nastąpi po realizacji wyjazdu stypendialnego i jego rozliczeniu. Wypłata zostanie dokonana z trzecią ratą stypendium (do 10% grantu jeśli przysługuje).
Osoby podróżujące publicznymi środkami transportu (autokar, bus, kolej) zobowiązane są przesłać do SWZ skany rachunków/biletów potwierdzających ww. przejazd (zgodnie z wcześniejszą deklaracją) .
Osoby podróżujące na zasadzie wspólnej podróży samochodem osobowym „carpooling” (min. 2 osoby) zobowiązane są do przesłania oświadczenie wg. wzoru (w załączeniu).
Skany dokumentów (bilety/rachunki, oświadczenie) należy przesłać do SWZ po zakończonym wyjeździe stypendialnym.
Data na przesłanym rachunku/bilecie nie może pokrywać się z terminem realizacji mobilności (daty z umowy finansowej) oraz podróż nie może trwać dłużej niż 20 dni przed i 20 dni  po zakończeniu mobilności.

Green Travel - deklaracja
Green Travel - oświadczenie
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl