ROK AKADEMICKI 2021/2022

 • Przewodniczący Samorządu - Jakub Malik
 • Wiceprzewodniczący - Wojciech Jelonek
 • Wiceprzewodniczący - Jakub Wiącek
 • Sekretarz - Natalia Główka
 • Członek Zarządu - Magdalena Łuniewska
 • Członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów - Mateusz Ludwiczak
 • Członek Odwoławczej Komisji Stypendialnej - Natalia Główka
 • Członek Komisji Regulaminowej - Beata Jóźwiak
 • Członek Senatu - Jakub Malik
 • Członek Senackiej Komisji Wyborczej - Jakub Malik
 • Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej - Wojciech Jelonek
 
Lista doktorantów tworzących samorząd:
nazwisko, imię | e-mail | promotor | tytuł projektu naukowego | etap doktoratu
 
1 rok kształcenia
 • Brzostowski Jerzy | | prof. AWF dr hab. Marek Sokołowski | Konstrukcja i walidacja testu specjalnej sprawności fizycznej dla taekwondo tradycyjnego | zatwierdzony IPB
 • Iskra Sabina | | prof. AWF dr hab. Anna Skarpańska-Stejnborn | Wpływ związków antocyjanowych zawartych w aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa) na stan zapalny oraz regenerację powysiłkową u wysoko wykwalifikowanych wioślarzy | zatwierdzony IPB
 • Łuniewska Magdalena | | prof. AWF dr hab. Maciej Wilski | Kliniczne i psychologiczne uwarunkowania aktywności fizycznej osób ze stwardnieniem rozsianym | zatwierdzony IPB
 • Mydłowska Marta | | prof. AWF dr hab. Anna Skarpańska-Stejnborn | Wpływ podaży aronii czarnoowocowej (Aronia Melanocarpa) na wydolnośc fizyczną oraz wybrane wskaźniki gospodarki żelazem u zawodniczek | zatwierdzony IPB
 • Tarnas Maria | | prof. dr hab. Jacek Zieliński | Wpływ interwencji metodą Pilates na zmiany sztywności struktur mięśniowo-powięziowych, sprawność krążeniowooddechową oraz jakość życia kobiet chorych na raka piersi | zatwierdzony IPB
 • Trepanowska Magda | | prof. AWF dr hab. Robert Olek | Rola metabolitu mikrobioty jelitowej, N-tlenku trimetyloaminy, w rozwoju insulinooporności | zatwierdzony IPB
2 rok kształcenia
 • Górna Sara | | prof. AWF dr hab. Katarzyna Domaszewska | Ocena oddziaływania treningu wytrzymałościowego na tolerancję wysiłku i stężenie wybranych biomarkerów krwi u osób po udarze mózgu | zatwierdzony IPB
 • Jóźwiak Beata | | prof. AWF dr hab. Ida Laudańska-Krzemińska | Wpływ postu przerywanego na wybrane funkcje poznawcze i wskaźniki zdrowia biopsychospołecznego kobiet w okresie menopauzy podejmujących 12-tygodniowy trening fizyczny | zatwierdzony IPB
 • Jurga Jakub | | prof. AWF dr hab. Robert Olek | Analiza aktywacji EMG mięśni tułowia oraz wpływu spożycia soku z buraka na wyniki uzyskane w trakcie ćwiczeń siłowych: rzut piłką lekarską w bok oraz pchanie sań treningowych | zatwierdzony IPB
 • Ludwiczak Mateusz | prof. AWF dr hab. Małgorzata Bronikowska | Rozwój kompetencji moralnych z wykorzystaniem nowatorskiego podejścia pedagogicznego w wychowaniu fizycznym | zatwierdzony IPB
 • Świdwa Jacek | | prof. AWF dr hab. Adam Kantanista | Zachowania wzrokowe sędziów podczas podejmowania decyzji sędziowskich w meczach piłki ręcznej | zatwierdzony IPB
 • Wiącek Jakub | | prof. AWF dr hab. Joanna Karolkiewicz | Wpływ 3 miesięcznej suplementacji probiotykiem (Sanprobi Barrier/Sanprobi Stress) na mikrobiom przewodu pokarmowego oraz wybrane wskaźniki układu endokannabinoidowego, odpornościowego i bariery jelitowej u żołnierzy poddanych ekstremalnemu treningowi fizycznemu: badanie randomizowane, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, kontrolowane placebo | zatwierdzony IPB
3 rok kształcenia
 • Archacki Damian | | prof. AWF dr hab. Krzysztof Kusy | Wpływ treningu na udział tlenowych i beztlenowych systemów energetycznych w krótkotrwałym wysiłku maksymalnym | zatwierdzony IPB, pozytywna ocena śródokresowa
 • Ciążyńska Julia | | prof. zw. dr hab. Janusz Maciaszek / Wpływ pojedynczych sesji VR exergame o narastającej intensywności na stabilność posturalną, szybkość reakcji i parametry uwagi u młodych dorosłych | zatwierdzony IPB, pozytywna ocena śródokresowa
 • Jelonek Wojciech | | prof. AWF dr hab. Dawid Łochyński | Wpływ ogniskowania uwagi na czucie pozycji w stawie łokciowym | zatwierdzony IPB, pozytywna ocena śródokresowa
 • Malik Jakub | | prof. dr hab. Janusz Maciaszek | Wpływ treningu kuglarskiego oraz żonglerki na wybrane funkcje poznawcze i zdolności koordynacyjne u osób starszych | zatwierdzony IPB, pozytywna ocena śródokresowa
4 rok kształcenia
 • Główka Natalia / / prof. AWF dr hab. Krzysztof Durkalec-Michalski / Ocena wpływu podaży różnych dawek kofeiny na czas reakcji, wydolność fizyczną i specyficzne zdolności wysiłkowe zawodników uprawiających dyscypliny szybkościowo-siłowe
 • Grzelak Norbert / / prof. AWF dr hab. Włodzimierz Mrówczyński / Rola stężenia BDNF w wątrobie i mięśniu sercowym szczura w modulowaniu czynników ryzyka syndromu metabolicznego
 • Jankowiak Tomasz / / prof. zw. dr hab. Jan Celichowski / Krótkotrwałe i przetrwałe zmiany w poziomie pobudzeń synaptycznych motoneuronów rdzenia kręgowego na skutek przez-rdzeniowej stymulacji prądem stałym (tsDCS) w mysim modelu stwardnienia zanikowego bocznego (ALS)
 • Malak Bartosz / prof. AWF dr hab. Hanna Drzymała-Celichowska / Wpływ temperatury na właściwości skurczu jednostek ruchowych w mięśniach brzuchatym przyśrodkowym i płaszczkowatym szczura
 • Pietrzak Malwina / / prof. AWF dr hab. Katarzyna Domaszewska / Wpływ środowiska pracy na stan zdrowia i sprawność fizyczną górników kopalni soli oraz skuteczność zastosowanych metod rehabilitacji
 • Siedzik Katarzyna /  / prof. zw. dr hab. Wiesław Ziółkowski / Ocena wpływu bezmięsnej ketogennej diety restrykcyjnej na skład ciała, możliwości wysiłkowe, stres oksydacyjny i odpowiedź immunologiczną
 • Skrzypczak Mateusz / / prof. AWF dr hab. Jan Konarski / Wykorzystanie nieinwazyjnych metod oceny dojrzałości biologicznej u dzieci i młodzieży uprawiającej piłkę nożną z uwzględnieniem indywidualnego tempa dojrzewania
Przedłużenie kształcenia
 • Ciemiński Karol /  / prof. zw. dr hab. Wiesław Ziółkowski / Wpływ treningu pływackiego na masę mięśniową i wybrane białka szlaku sygnałowego IGF-1/Akt w modelu zwierzęcym stwardnienia zanikowego bocznego
 • Czyrko Emilia /  / prof. zw. dr hab. Wiesław Ziółkowski / Wpływ treningu pływackiego na białka metabolizmu miedzi u zwierząt zdrowych oraz chorych na ALS
 • Frajtag Paulina / / prof. AWF dr hab. Anna Straburzyńska-Lupa / Efektywność wybranych zabiegów fizykalnych na regenerację powysiłkową mięśni u zawodników futsalu
 • Góral Kamil /  / prof. zw. dr hab. Wiesław Ziółkowski / Porównanie wpływu dwóch różnych pojedynczych ekscentrycznych protokołów wysiłkowych na powysiłkowe uszkodzenie, ból i funkcję mięśni
 • Marynowicz Jakub / / prof. AWF dr hab. Marcin Andrzejewski / Zależności pomiędzy wskaźnikami obciążenia zewnętrznego i wskaźnikiem RPE w treningu młodych piłkarzy nożnych
 • Prokopczyk Adam / / prof. LAW dr hab. Zbigniew Wochyński / Wpływ specjalnego procesu treningowego na poziom sprawności psychomotorycznej podchorążych pilotów
 • Stępień Grzegorz / / prof. AWF dr hab. Dawid Łochyński / Wpływ przezskórnej stymulacji rdzenia kręgowego na stopień aktywacji mięśnia czworogłowego wśród osób ze zdiagnozowanym zespołem bólowym przedniego przedziału stawu kolanowego
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl