Rekrutacja na rok 2022/23 
Recruitment for 2022/23 

Można składać aplikacje do Szkoły Doktorskiej na kolejny rok akademicki. Po raz pierwszy o przyjęcie do Szkoły mogą ubiegać się cudzoziemcy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z informacjami i dokumentacją rekrutacyjną: kliknij tu.

Applications to the Doctoral School for the next academic year are open. For the first time foreigners may apply for admission to the School. We invite all interested parties to familiarize themselves with information and recruitment documentation: click here.

 

Krok w stronę umiędzynarodowienia naszej Szkoły Doktorskiej

Step towards internationalization of our Doctoral School 

Po zakończeniu prac w Radzie Naukowej i pozytywnej opinii Samorządu Doktorantów, Senat naszej Uczelni przyjął uchwałę nowelizującą Regulamin Szkoły Doktorskiej. W nowej wersji, obowiązującej już od roku akademickiego 2022/2023, pojawiły się dwa kluczowe zapisy: o możliwości kształcenia cudzoziemców oraz o uznaniu języka angielskiego jako wykładowego na równi z polskim. Otwiera to perspektywy rekrutacji doktorantów z zagranicy i stwarza wieksze możliwości współpracy z ośrodkami spoza naszego kraju.
 
After finishing work in the Scientific Board and positive opinion of Ph.D. Students Self-Government, Senate of our University passed a resolution changing the Regulations of the Doctoral School. In the new version, valid from the academic year 2022/2023, appeared two key provisions: on the possibility of education of foreigners and recognition of English as the lecture language on an equal footing with Polish. This opens up prospects for the recruitment of doctoral students from abroad and creates more opportunities for cooperation with research centers outside our country.
 
Rada Naukowa - terminy posiedzeń 2022/23

2022: 6 września, 4 października, 3 listopada, 6 grudnia

2023: 10 stycznia, 7 lutego, 7 marca, 4 kwietnia, 9 maja, 6 czerwca, 4 lipca

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl