Autumn School
 
Szanowni Państwo,

w dniach 11-22 października trwa organizowana przez Szkołę Doktorską Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

"Autumn School" 

w czasie której odbędą się wykłady naukowców z całego świata, pod hasłem "Unmet Clinical Needs".

W wykładach moga wziąć udział wszyscy zainteresowani. Informacje i rejestracja na stronie: www.doctoralschool.ump.edu.pl/autumn-school-2021.

Udział jest zdalny i bezpłatny - poprzez platformę Teams.

Zapraszamy!

 
 
Certyfikaty językowe w przewodach doktorskich
Doktorantów ubiegających się o stopień wg nowych zasad z pewnością zainteresuje uchwała nr 148/V/2021 Rady Naukowej z 11 maja 2021 "w sprawie potwierdzenia znajomości języka obcego przez osoby ubiegające się o nadanie stopnia naukowego doktora w AWF Poznań". Zawiera ona opis stosownych procedur oraz honorowane w naszej Uczelni certyfikaty lub dyplomy potwierdzające znajomość języka angielskiego. Pełen tekst uchwały dostępny jest w zakładce "Akty prawne".
 
Krzysztof Kusy
Dyrektor Szkoły Doktorskiej
 
 
Przewody doktorskie na starych zasadach
 
Zgodnie z Art. 179 ust. 4 Ustawy z dnia 3 lipa 2018 r. "Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym", tekst ujednolicony:
 
"Postępowania, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz przewody doktorskie, niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się."
 
Dotyczy to przewodów doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r.
 
 
Rada Naukowa - terminy posiedzeń w roku akademickim 2021/22

 

2021: 12 października, 9 listopada, 7 grudnia

2022: 11 stycznia, 1 lutego, 1 marca, 5 kwietnia, 10 maja, 7 czerwca, 5 lipca

 

 
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl