II EDYCJA KONFERENCJI- SPOJRZENIE MŁODYCH NAUKOWCÓW 

Zapraszamy na II edycję Konferencji dla Młodych Naukowców nt. Biologia, Chemia i Środowisko - SPOJRZENIE MŁODYCH NAUKOWCÓW Konferencja odbędzie się: 23-25.04.2021 za pośrednictwem Internetu..https://doktorant.com.pl/index.php/bchs2021
Rekrutacja do 17.03.2021.
Niski koszt / nawet trzy referaty lub postery

Przegląd zagadnień i prac badawczych podejmowanych przez Młodych Naukowców z zakresu biologii, chemii i ochrony środowiska.

Trzy główne cele konferencji:
Wskazanie zagrożeń dla ludzi, zwierząt, roślin oraz środowiska (identyfikacja, zwalczanie, przeciwdziałanie) Zaprezentowanie zagadnień naukowych i wyników badań oraz zainteresowań Młodych Naukowców w zakresie biologii, chemii i ochrony środowiska Wymiana doświadczeń naukowych i zawodowych (możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi).

Motyw przewodni:
Jakie jest spojrzenie młodych naukowców na nowe wyzwania w dziedzinie biologii, chemii i w ochronie środowiska?

ZAPRASZAMY

Organizator:
CREATIVETIME,
www.doktorant.com.pl

 
Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej
na rok akademicki 2021/2022
 
Senat Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu przyjął 19 stycznia 2021 r. uchwałę w sprawie trybu i zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej na rok akademicki 2021/2022. Rekrutacja została więc oficjalnie otwarta. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z obowiązującymi procedurami i dokumentacją w zakładce obok (Zasady Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej). W przypadku zapytań proszę o kontakt.
 
Krzysztof Kusy
Dyrektor Szkoły Doktorskiej
 
 
Przewody doktorskie na starych zasadach
 
Zgodnie z Art. 179 ust. 4 Ustawy z dnia 3 lipa 2018 r. "Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym", tekst ujednolicony:
 
"Postępowania, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz przewody doktorskie, niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się."
 
Dotyczy to przewodów doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r.
 
 
Rada Naukowa - terminy posiedzeń w roku akademickim 2020/21

 

W imieniu przewodniczącego Rady, prof. dr hab. Jana Celichowskiego, przedstawiam terminarz posiedzeń Rady Naukowej. 

2020: 13.10, 03.11, 1.12

2021: 12.01, 02.02, 02.03, 06.04, 11.05, 01.06

Proszę wziąć powyższe daty pod uwagę przy składaniu wniosków/dokumentów związanych z doktoratem.

Krzysztof Kusy
Dyrektor Szkoły Doktorskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
 
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl