Celem tych studiów jest przygotowanie absolwentów AWF kierunku SPORT a także kierunków Fizjoterapia oraz Turystyka i Rekreacja posiadających wyższe wykształcenie, a niemających przygotowania pedagogicznego do pracy w szkołach. 

W przypadku absolwentów kierunku Turystyka i Rekreacja oraz Fizjoterapia, konieczne jest posiadanie uprawnień dotyczących dydaktyki WF.

 

Podstawowe informacje dotyczące kierunku:

- trzy semestry
- koszt: 1 600 zł za semestr
- 470 godzin dydaktycznych (tryb weekendowy)
- absolwenci otrzymują ŚWIADECTWO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

Korzyści:

- zdobycie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji nauczyciela przedmiotu WF (dydaktyka przedmiotu),
- podniesienie kwalifikacji związanych z wychowaniem fizycznym łączonych z przygotowaniem pedagogiką,

- nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki przedmiotu WF, nauczanych w wymiarze określonym przez ustawodawstwo oraz pozytywnie ocenioną praktykę pedagogiczną, pozwalające na skuteczną organizację i realizację procesu kształcenia i wychowania,                              
- doskonali dydaktycy przygotowujących wykwalifikowaną kadrę nauczycieli Wychowania Fizycznego.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

REKRUTACJA

 

 

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl