Zapisz się już dziś na Kurs Instruktora Sportu
- część ogólną (teoretyczną)! 

Część ogólna (teoretyczna) Kursu jest wspólna programowo dla każdej specjalizacji sportowej i obejmuje szeroki przekrój kształcenia. Obejmuje takie przedmioty jak: m.in. teoria sportu, aspekty medyczne treningu, fizjologię wysiłku, anatomię, biomechanikę, biochemię, psychologię sportu i pedagogikę.


 


Kursy Instruktora Sportu AWF składają się z dwóch części:

  • CZĘŚĆ OGÓLNA 
    jest to część teoretyczna, identyczna dla każdej dyscypliny - 60h (start: listopad-grudzień br.)
  • CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA
    jest to część praktyczna z dyscyplin kierunkowych - 90h (start: od styczeń-maj br.)

 

INFORMACJE - CZĘŚĆ OGÓLNA

Profil studenta (dla kogo?):

Kursanci, którzy ukończyli studia na Akademii na kierunku Sport lub Wychowanie Fizyczne, obejmujące w ich programie specjalizację instruktora Sportu lub posiadający tytuł instruktora Sportu jak również ci, którzy posiadają zaświadczenie o ukończeniu części Ogólnej Kursu (podstaw teoretycznych) są zwolnieni z części Ogólnej Kursu.

Kandydaci na tytuł Instruktora Sportu AWF powinni być:
- pełnoletni,
- mieć co najmniej średnie wykształcenie,
- przedstawić, pisemne oświadczenie o niekaralności;
 

Czas trwania:

Zajęcia odbywają sie w trybie weekendowym (soboty, niedziele); kurs obejmuje 60 godzin, czyli ok. 3 - 4 weekendy
 

Świadectwo ukończenia:

Zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu, a po ukończeniu cz. specjalistycznej (integralnej części kursu) kursant otrzymuje Legitymację Instruktora Sportu AWF z danej dysypliny kierunkowej.
 

Koszt uczestnictwa:

500 zł, opłata jednorazowa lub w dwóch równych ratach, I rata płatna przed rozpoczęciem zajęć, II rata płatna
do końca trwania Kursu
 

Termin rozpoczęcia:

Kurs Instruktora Sportu AWF - część ogólną uruchamiamy raz w roku w okolicach listopada/grudnia.
Uruchomienie kierunku zależne od ilości osób chętnych. Zastrzegamy sobie prawo do przełożenia terminu rozpoczęcia kursu. 

 

» Więcej informacji o KURSIE INSTRUKTORA SPORTU AWF

 

 

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl