02.01 terapia manualna

Terapia Manualna – to kierunek studiów podyplomowych, który zostanie uruchomiony w naszej Uczelni od nowego roku akademickiego. Zajęcia poprowadzą eksperci z różnych dziedzin, zajmujący się diagnostyką i leczeniem schorzeń narządu ruchu. Uczestnicy, oprócz świadectwa ukończenia studiów, otrzymają również certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej, Polskiego Stowarzyszenia Ortopedycznej Terapii Manualnej i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
 

logo ptmm   LOGO PSOTM    

Fizjoterapeuci, fizjoterapeuci-osteopaci, ortopedzi, psycholog oraz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, rehabilitacji medycznej i medycyny sportowej zaprezentują interdyscyplinarne ujęcie terapii manualnej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Są to eksperci zajmujący się naukowymi podstawami stosowania terapii manualnej wg standardów medycyny opartej na faktach (EBM), wieloletni praktycy i klinicyści oraz instruktorzy metod terapii manualnej. Kadra dydaktyczna oraz prezentowane przez nią interdyscyplinarne ujęcie terapii manualnej stanowi o wartości i prestiżu oferowanych zajęć. Notki biograficzne wykładowców dostępne są pod linkiem

Wśród znamienitych wykładowców kierunku znajdują się m.in. wybitni eksperci tematyki związanej z terapią manualną: mgr Grzegorz Balik, dr n. med. Paweł Bąkowski, dr Jarosław Ciechomski, dr n. med. Ewa Deskur-Śmielecka, dr Jarosław Jasięga, psycholog Jolanta Mieczkowska-Luto, lek. med. sportowej Maciej Nowak, mgr Jarosław Ogłodziński, dr hab. Tomasz Piontek, mgr Marcin Podwika.


Studia skierowane są do fizjoterapeutów i lekarzy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie diagnostyki różnicowej i wykluczającej. Pozwala ona na bezpieczną pracę z pacjentem, a także na stosowanie różnych form oraz metod terapii manualnej w leczeniu dysfunkcji stawów kręgosłupa i tkanek miękkich. Studia zakończą się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym.

Pierwszy zjazd zaplanowany jest na październik 2019 r. Studia trwają dwa semestry, koszt jednego to 3800-4000 zł w zależności od liczebności grupy. W toku studiów przewidziane jest 55 godzin wykładów i 193 godziny zajęć praktycznych. Zapisy trwają.

 

Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej na podstawie zaświadczenia z 20 grudnia 2018 r. (zgodnie z uchwałą Senatu AWF z 18 grudnia 2018 r.) przyznało kierunkowi studiów podyplomowych Terapia Manualna akredytację.

 
logo ptmm
Polskie Stowarzyszenie Ortopedycznej Terapii Manualnej na podstawie zaświadczenia z 2.01.2019 r. (zgodnie z uchwałą Senatu AWF z 18 grudnia 2018 r.) przyznało kierunkowi studiów podyplomowych Terapia Manualna akredytację.

LOGO PSOTM

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii na podstawie zaświadczenia z 1 października 2019 r. (zgodnie z uchwałą Senatu AWF z 18 grudnia 2018 r.) przyznało kierunkowi studiów podyplomowych Terapia Manualna akredytację.


Szczegółowe informacje na stronie Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-sp lub pod nr tel. 61 835 50 94 oraz mailem .

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl