cdks b opiscdks b programcdks b kadracdks b rekrutacjacdks b cennikcdks b kontakt

Opis kierunku

Studia podyplomowe Psychologia sportu mają być odpowiedzią na zapotrzebowanie sportowców i trenerów. Mają one przygotować słuchaczy do pracy ze sportowcami różnych kategorii, poziomów i dyscyplin sportowych. Korzystając z tradycji uczelni sportowej, oraz wiedzy i praktyki kadry dydaktycznej studia te mają być odpowiednim szczeblem rozwoju kariery psychologów w sporcie.

Celem studiów jest poszerzenie oraz zdobycie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności praktycznych oraz odpowiednich kompetencji do pracy psychologa w sporcie.

Uczestnicy/profil słuchacza:
Studia są skierowane do osób pragnących rozwijać wiedzę z zakresu psychologii sportu, zdobywać umiejętności i kwalifikacje do pracy psychologa w sporcie.

Czas trwania:
2 semestry, tryb weekendowy
Ilość godzin: 270 

Warunki przyjęcia/wymogi kwalifikacyjne:
Złożenie wniosku oraz dyplomu ukończenia magisterskich studiów z psychologii.

Warunki zaliczenia:
Minimum 80 % obecności na zajęciach, zdobycie zaliczenia i zdanie egzaminów  z poszczególnych przedmiotów. A także napisanie pracy dyplomowej oraz jej obrona podczas zdawania egzaminu końcowego.

 

Studia kończą się uzyskaniem:
Świadectwa Studiów Podyplomowych Psychologia Sportu

 

Wymagane dokumenty do pobrania: 
http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-dokumenty/cdkis-dokumenty-sp

1.) Formularz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe,
2.) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (studia magisterskie na kierunku Psychologia),

3.) Dodatkowe oświadczenie do formularza zgłoszeniowego.
 

Program

Program ramowy z liczbą godzin: 270

a.) Program ramowy

Na ramowy program Studiów Podyplomowych Psychologia Sportu składają się dwa główne działy odpowiadające celowi w jakim studia zostały stworzone. Będzie to dział obejmujący Nauki o kulturze fizycznej, w tym między innymi Fizjologia wysiłku sportowego, Teoria sportu, ale również Specyfika sportu osób z niepełnosprawnością czy też przestawiona przez samych zawodników specyfika środowiska sportowego. Dział ten obejmuje ponad 60 godzin dydaktycznych.

Drugim działem tematycznych są zajęcia z psychologii. Składają się na niego takie obszary psychologii jak psychologia rozwojowa, ps. kliniczna, ps. społeczne. Ale również przedstawienie historii, obszarów i specyfiki samej psychologii sportu. Także wykorzystanie wspomnianych wcześniej obszarów psychologii będzie osadzone w środowisku sportowym. W dziale tym przewidziane jest łącznie ok 200 godzin, z czego ponad 100 godzin ćwiczeniowych i warsztatowych, tak by słuchacze mogli zdobyć  nie tylko wiedzę, ale również szeroki zakres umiejętności i kompetencji praktycznych jakie przydadzą im się w pracy psychologa sportowego. 

b. ) Szczegółowy program  

Lp.

Temat

(wpisano przykładowe)

 

Liczba godzin

 

 

wykłady

ćwiczenia

razem

1.

Teoria sportu

10

 

10

2.

Fizjologia wysiłku sportowego

10

 

10

3.

Psychosomatyka w psychologii sportu

10

 

10

4.

Dietetyka i sposób żywienia w sporcie

5

5

10

5.

Sport osób z niepełnosprawnością

5

10

15

6.

Specyfika środowiska sportowego

10

5

15

7.

Psychologia sportu - historia, obszary

5

 

5

8.

Ps. sportu dzieci i młodzieży

10

5

15

9.

Ps. kontuzji sportowej

10

 

10

10.

Wypalenie zawodowe w sporcie

5

 

5

11.

Etyka w zawodzie ps. sportu

5

 

5

12.

Metody i techniki treningu psychologicznego

10

 

10

13.

Komunikacja w sporcie

5

10

15

14.

Budowanie i prowadzenie zespołu sportowego

5

10

15

15.

Trening wyobrażeniowy w sporcie

5

5

10

16.

Wywiad psychologiczny jako narzędzie pracy w w obszarze sportu

10

 

10

17.

Psychomotoryka i nowoczesne kierunki wspomagania psychologicznego

5

5

10

18.

Ps. sportu w XXI wieku

5

5

10

19.

Współpraca psychologa z mediami

 

10

10

20.

Prawo w zawodzie i pracy ps. sportu

 

5

5

21.

Psychologia motywacji w sporcie

5

5

10

22.

Współpraca z rodzicami sportowców

5

5

10

23.

Warsztat praktyczny, diagnoza i narzędzia ps. sportu

 

20

10

24.

Osobowość i temperament w psychologii sportu

5

5

30

25.

Specyfika dyscyplin sportu, a praca psychologa

 

10

10

26.

Egzamin końcowy

5

 

5

 

 

 

 

 

 

Suma

145

120

270

Kadra

Kierownik kierunku: dr Marcin Kochanowski

Wykładowcy: [nr przedmiotu zgodnie z programem]
 

a. eksperci krajowi:
 
prof. J. Blecharz
9. Psychologia kontuzji sportowej
10. Wypalenie zawodowe w sporcie
 
dr D. Parzelski
11. Etyka w zawodzie ps. sportu
18. Ps. sportu w XXI wieku
 
mgr B. Mieńkowska
12. Metody i techniki treningu psychologicznego
16. Wywiad psych. jako narzędzie pracy
 
dr M. Kochanowski
13. Komunikacja w sporcie
14. Budowanie i prowadzenie zespołu
 
dr A. Zagórska-Pachucka
21. Psychologia motywacji w sporcie.

 
b. nauczyciele akademiccy AWF w Poznaniu:
 
7. Psychologia sportu - historia, obszary - prof. J. Gracz
13. Komunikacja w sporcie. ćwiczenia - dr G. Bręczewski
24. Osobowość i temperament w sporcie - dr G. Bręczewski
22. Współpraca z rodzicami sportowców - dr Ł. Bojkowski
 

 

Cennik

2000-2500 zł/semestr (w zależności od ilości osób)

Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

 

 

W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl