cdks b opiscdks b programcdks b kadracdks b rekrutacjacdks b cennikcdks b kontakt

Opis kierunku

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzisiejszego rynku pracy i ciągłego rozwoju branży Sportowej i fitnessowej w Polsce, stworzyliśmy wraz ze specjalistamipraktykami z różnych dziedzin z niżej wymienionych zagadnień, kompleksowy kurs na Trenera Personalnego przygotowującego uczestnika do samodzielnej pracy z klientem jeden na jeden jak i w grupach.

To co nas wyróżnia to zagadnienia opracowane w oparciu o autorski program Klubu Sportowego Cityzen_. Każdy z kursantów poza wiedzą teoretyczną, otrzymuje potężną wiedzę specjalistyczną uzyskaną podczas odbywania obowiązkowych praktyk w klubach sportowych, gdzie ma możliwość z bliska przyjrzenia się pracy od najlepszych trenerów z długim stażem ale i niecodziennym podejściem do swojego zawodu.


CZAS TRWANIA KURSU:
od 1-2 miesięcy, zjazdy (sobota-niedziela)

- 45 godzin zajęć praktycznych połączonych z praktykami w klubie sportowym
- 30 godzin to wykłady (zajęcia teoretyczne)

Uczestnicy Kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymują Certyfikat AWF i Cityzen „Trener Personalny”. 

Wymagane dokumenty do pobrania: 
https://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-dokumenty/cdkis-dokumenty-k
1.) Formularz zgłoszeniowy na Kurs/Szkolenie,
2.) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
3.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem),
4.) Oświadczenie o niekaralności,
5.) Dodatkowe oświadczenie do Formularza Zgłoszeniowego.

Program
ProgramIlość godzin
Omówienie obowiązków i zadań trenera personalnego w kontekście społecznym i edukacyjnym3h

Teoretyczne wprowadzenie i omówienie różnych form treningu
6-8h

Dobór formy treningu ze względu na cel trenującego
2h

Dobór formy treningu ze względu na wiek trenującego
2h

Wykrywanie i eliminacja różnych patologii narządu ruchu
3h

Wprowadzenie do dietetyki- praktyczna wiedza wykorzystywana przy układaniu planu treningowego nastawionego na osiągnięcie założonych celów
3h

Zasady tworzenia treningu specjalistycznego pod kątem danej dziedziny sportowej
4h

Nauka budowania więzi i relacji na linii Trener-klient
2h

Zasady wplatania odnowy biologicznej w trening i jego wpływ na organizm 
2h

 

Zyskasz praktyczną wiedzę na temat:
- Treningu funkcjonalnego
- Treningu wytrzymałościowego
- Treningu siłowego
- Treningu Cardio
- Treningu korekcyjnego
- TRX
- Treningu nastawionego na uelastycznienie
- Propriocepcji
- Szerokiego postrzegania
- Czucia głębokiego
- Nowoczesnych form ruchu: Bodybar, BallShape, BodyCross, AquaSport
- Dietetyki z wstępem do suplementacji
- Treningu specjalistycznego dedykowanego pod daną dyscypline sportową
- Wprowadzenie do Bio-regeneracji 

KadraKierownik kursu: mgr Bogumił Głuszkowski (Cityzen)
CennikKoszt: 1 500 zł.
Kontakt

http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt

tel. 61 8 35 50 94/92
e-mail: 

 

 
W ramach serwisu awf.poznan.pl wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest zbieranie danych statystycznych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z naszej witryny przez jej Użytkowników. Dzięki temu awf.poznan.pl może dostosować zwartość serwisu do oczekiwań swoich użytkowników.
Użytkownik może samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego urządzenia końcowego. Brak wyłączenia lub ograniczenia możliwości przechowywania oraz udostępniania zawartości plików cookies oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na takie działania serwisu awf.poznan.pl